EED Forbrugsoplysninger skal stilles til rådighed hver måned, når der er fjernaflæsningsmålere. Du kan læse mere om EED lovgivningen.

Adgang til løbende forbrugsoplysninger

Er der fjernaflæsningsmålere, skal EED forbrugsoplysninger stilles løbende til rådighed. Har beboerne adgang til appen får de automatisk besked efter de lovpligtige intervaller. Læs om din rolle her.

Overhold lovgivningen og meget mere

Udover de åbenlyse fordele ved forbrugsmåling online, har den enkelte beboer/lejer større hjælp til at spare på forbruget, når de har adgang til fx Techem Beboer App, hvor aflæsningsværdierne kan følges online. Der er tilmed mulighed for at opsætte forbrugsalarmer og få notifikationer på mobilen, hvis de overskrides.

Læs mere herom i BEK 2251 - § 19 stk. 3.

De ekstra omkostninger som ejendommens ejer har i forbindelse med at frembringe oftere aflæsningsværdier til beboerne/lejerne kan pålignes beboer/lejer, når denne opgave overdrages til 3. part. Udlejer/administrator varsler dette overfor beboerne/lejerne minimum 6 uger før det træder i kraft.

Sådan overholder du lovgivningen
Når du har fjernaflæsningsmålere
1
Undersøg om dine målere kan fjernaflæses
Første del af EED direktivet gør sig gældende over for ejendomme, hvor der allerede sidder fjernaflæsningsmålere, de skal kunne sende data automatisk.
2
Connect ejendommen til Techem Online Univers
Du opgraderer din ejendom med et modem der automatisk sender data til online løsninger. Techem klarer resten for dig.
3
Techem Beboer App indfrier lovgivningen
Beboerne får automastisk besked, når det er tid til at se på deres forbrugsoplysninger en gang pr. måned, og samtidig adgang til en masse online muligheder.