Hvem får fordele af oftere aflæsningsværdier fra målerne?

BEK 734 stiller skarpt på hvem der har fordel af EED forbrugsoplysningerne, der er tilgængelige for beboerne mindst en gang om måneden og 24/7 hvis man har adgang til Techem Beboer App.
EED Forbrugsoplysninger skal stilles til rådighed hver måned, når der er fjernaflæsningsmålere. Du kan læse mere om EED lovgivningen.

Adgang til løbende forbrugsoplysninger

Er der fjernaflæsningsmålere, skal EED forbrugsoplysninger stilles løbende til rådighed. Har beboerne adgang til appen får de automatisk besked efter de lovpligtige intervaller. Læs om din rolle her.

Overhold lovgivningen og meget mere

Udover de åbenlyse fordele ved forbrugsmåling online, har den enkelte beboer/lejer større hjælp til at spare på forbruget, når de har adgang til fx Techem Beboer App, hvor aflæsningsværdierne kan følges online. Der er tilmed mulighed for at opsætte forbrugsalarmer og få notifikationer på mobilen, hvis de overskrides.

Læs mere herom i BEK 734 - § 19 stk. 3.

Omkostninger som følge af overdragelsen af opgaven i stk. 2 til tredjepart, såsom tjenesteleverandør, som omfatter måling og fordeling samt opgørelse af det faktiske individuelle forbrug i sådanne ejendomme, kan videreføres til slutkunder og slutbrugere i det omfang sådanne omkostninger er rimelige.

Social-, Bolig- og Ældreministeriet har lavet tilføjelse til Lov nr 341 af 22.03.2022, hvor det beskrives at refusion af udlejerens udgifter til månedlige forbrugsmålinger kan opkræves via forbrugsopgørelsen til beboer/lejer. Læs mere i Lov nr 1793 af 28.12.2023.

Sådan overholder du lovgivningen

Når du har fjernaflæsningsmålere

1

Undersøg om dine målere kan fjernaflæses

Første del af EED direktivet gør sig gældende over for ejendomme, hvor der allerede sidder fjernaflæsningsmålere, de skal kunne sende data automatisk.

2

Connect ejendommen til Techems Digitale Univers

Du opgraderer din ejendom med et modem der automatisk sender data til online løsninger. Techem klarer resten for dig.

3

Techem Beboer App indfrier lovgivningen

Beboerne får automastisk besked, når det er tid til at se på deres forbrugsoplysninger en gang pr. måned, og samtidig adgang til en masse online muligheder.