Информация за медиите - 11.07.2022

Над 3000 сгради у нас вече са оборудвани със системата за дигитална инфраструктура на Техем

3075 сгради, 2970 от които в София, вече са оборудвани със системата за дигитална инфраструктура на Техем. Водещата фирма за топлинно счетоводство у нас инвестира над 2 милиона лв. в етажните собствености, които обслужва. Системата за дигитална инфраструктура на Техем се състои от малък смарт четец, който се монтира в общите части на сградата и събира данни от дистанционните уреди в имотите на клиентите. Радиоуредите изпращат регулярно сигнал към смарт четеца. На определени интервали информацията се пренася през защитена мобилна връзка към облачно пространство, а оттам към центъра за обработка на данни в Техем. В последствие, там данните се разкодират и обработват, за да получат клиентите коректни месечни или изравнителни сметки за отопление и топла вода.

Тази система помага за бързото и ефективно изработване на месечни и годишни сметки за клиентите, тъй като не изисква посещение за отчет. С тази иновация Техем покрива изискванията на Директивата за енергийна ефективност, залегнали в Закона за енергетика от 12.3.2021 г., според които от 01.01.2022 г. на крайните ползватели трябва да се осигурява информация за  потреблението поне веднъж месечно.

По този начин се създава среда и за бъдещо развитие на по-качествено и екологично обслужване на клиентите. 

Въпреки променената икономическа среда и кризите, които отчитаме в последните 2 години, както и постоянно повишаваща се инфлация и нарастващи цени на горивата, „Техем Сървисис“ не са правили стъпки в посока увеличение на цената на услугата за клиентите в София за отоплителни сезони 2019/2020 г. и 2020/2021 г. Две години по-късно, цената за минималния пакет за услугата в столицата се повишава, както следва:

На месец увеличението е с 0,05 лв. с ДДС на монтиран уред в имот и с 0,37 лв. с ДДС на партида на месец. Клиентът заплаща тази цена в месечната си фактура към „Топлофикация София“.

Припомняме, че услугата за София включва следните дейности: месечно актуализиране на данни за прогнозно потребление на енергия за отопление и топла вода, отчет на средствата за дялово разпределение (разпределители, топломери и водомери), изготвяне на изравнителна сметка, анализ и месечна актуализация на дялове, преработка на изравнителните сметки, предоставяне (изпращане) на клиентите, разглеждане и отговаряне на писмени възражения и обслужване на клиенти, разделяне на изравнителната сметка по ценови периоди, анализ и предоставяне на „Топлофикация София“ при поискване, годишни проверки в сградите по време на периодите с отопление.