Дигитална технология: Безопасна. Удобна. Безконтактна.

Повече от 20 години разчитаме на измервателни устройства, които предават консумацията по дигитален път. Качеството и надеждността са нашите основни приоритети.

Точно отчитане на разхода на енергия

Радиоразпределителят може да се отчита по всяко време, не е необходим достъп до жилището.

Електронните радиоразпределители работят с независимо захранване (батерии) и подлежат на непрекъснат самоконтрол. При нарушение на работата разпределителят автоматично разпознава грешка, вкл. и демонтаж. Грешката се показва на дисплея и може да се види от потребителя, а при радиоотчет се излъчва чрез радиотелеграма към отчитащото устройство.

През лятото  не регистрират разход на енергия, тъй като софтуерът разпознава периода с отопление. Както при обикновените електронни разпределители имате на дисплея всички важни стойности.

Прецизен и сигурен отчет на определената дата за отчитане.

С гарантирано немско качество, произведен от Техем.

Изключва риска от човешка грешка при отчет и пренос на данни.

По-бързо изготвяне на изравнителната сметка за разходите за отопление.

Документи за сваляне

След заявка за извършване на услуга в Техем, служителят ни ще генерира 10-цифрен код , с който може да платите на каса на Изипей или онлайн през ePay.

За това плащане не дължите такса.

КВС Банк България ЕАД

IBAN BG67RZBB91551060233116

BIC: RZBBBGSF

След заявка за извършване на услуга в Техем, служителят ни ще Ви уведоми за сумата, която следва да преведете до три дни преди датата на посещение.

В основание посочете абонатния номер към Топлофикация, за който ще се извършва услугата. 

След заявка за извършване на услуга в Техем, служителят ни ще Ви уведоми за датата на посещение. При заплащане на услугата на място в имота се дължи цена за инкасо, съгласно ценовата листа за услуги.

Имате въпроси? Свържете се с нас.
Нашите експерти с радост ще ви съдействат.