Практично дистанционно отчитане с дигиталната технология на Техем

Благодарение на дигиталната технология на Техем никой не трябва да влиза в имота Ви, за да отчете уреда и да провери неговите функции.

Дигитална технология: Безопасна. Удобна. Безконтактна.

Повече от 20 години разчитаме на измервателни устройства, които предават консумацията по дигитален път. Качеството и надеждността са нашите основни приоритети.

Точно отчитане на разхода на енергия

Радиоразпределителят може да се отчита по всяко време, не е необходим достъп до жилището.

Електронните радиоразпределители работят с независимо захранване (батерии) и подлежат на непрекъснат самоконтрол. При нарушение на работата разпределителят автоматично разпознава грешка, вкл. и демонтаж. Грешката се показва на дисплея и може да се види от потребителя, а при радиоотчет се излъчва чрез радиотелеграма към отчитащото устройство.

През лятото  не регистрират разход на енергия, тъй като софтуерът разпознава периода с отопление. Както при обикновените електронни разпределители имате на дисплея всички важни стойности.

Прецизен и сигурен отчет на определената дата за отчитане.

С гарантирано немско качество, произведен от Техем.

Изключва риска от човешка грешка при отчет и пренос на данни.

По-бързо изготвяне на изравнителната сметка за разходите за отопление.

Документи за сваляне

След заявка за извършване на услуга в Техем, служителят ни ще генерира 10-цифрен код , с който може да платите на каса на Изипей или онлайн през ePay.

За това плащане не дължите такса.

ОББ АД

IBAN BG67RZBB91551060233116

BIC: RZBBBGSF

При заявяване на услуга от Техем, служителят ни ще Ви уведоми за сумата, която следва да преведете до три дни преди датата на посещение.

В „Основание за плащане“ посочете номер на инсталация за клиенти в София, започва с 4000. Можете да намерите във фактура на Топлофикация София ЕАД или в изравнителната сметка на Техем.

За клиенти на други топлофикации, посочете ИТН или абонатен номер.  

След заявка за извършване на услуга в Техем, служителят ни ще Ви уведоми за датата на посещение. При заплащане на услугата на място в имота се дължи цена за инкасо, съгласно ценовата листа за услуги.

Имате въпроси? Свържете се с нас.

Нашите експерти с радост ще ви съдействат.