Ние действаме с поглед в бъдещето

Нашите действия са насочени към дългосрочни взаимоотношения със служители и клиенти, стабилен икономически успех и устойчиво развитие за хората и околната среда.

Мисия на Техем за обществото и природата

Чрез намалена енергийна консумация към опазване на околната среда

Техем е енергийна компания, ориентирана към бъдещето, която работи за ефективно и икономично използване на енергия и вода. Нашата мисия е да помогнем за намаляване на разходите за вода и топлина на собствениците на жилища и фасилити мениджърите.

По-ефективно използване на ресурсите

Горивата и водните ресурси са все по-оскъдни и по-ценни в цял свят и използването им в ежедневието нараства и се оскъпява. Енергийните услуги на Техем целят намаляване на потреблението на енергия и вода чрез измерване и разпределение, според действителната консумация.

По-малко хартия чрез онлайн услуги

Проверявайки изравнителната сметка на Клиентския портал на Техем, клиентите имат възможност да се откажат да я получават на хартия.

Имате въпроси? Свържете се с нас.

Нашите експерти с радост ще ви съдействат.