Водомерите за топла вода, разпределителите и топломерите трябва да бъдат с дистанционно отчитане и одобрени от топлинния счетоводител

С промени в Закона за енергетика, обн. ДВ 21/ 12.03.2021, бяха въведени изискванията на Директива (ЕС) 2018/2002 на Европейския парламент и на Съвета относно енергийната ефективност. Според приетите промени, считано от 12.3.2021 г.:

При подмяна на уреди е задължително да бъдат монтирани водомери за топла вода, топломери и разпределители, които да се отчитат дистанционно.

Дистанционните водомери за топла вода трябва да са доставени или одобрени от фирмата за дялово разпределение.

При избор на водомер за топла вода с дистанционно отчитане клиентите трябва да бъдат особено внимателни, защото уредът трябва да може да се отчита дистанционно от фирмата за дялово разпределение, която обслужва етажната собственост.

Потребителите следва да консултират избора си на дистанционни уреди и водомери с топлинния счетоводител. Това ще ги предпази от риска да инвестират в нов водомер, закупен от доставчик, който не предлага последващ дистанционен отчет на този уред.

Пълният отчет на уредите за разпределение в сградата гарантира коректни месечни или изравнителни сметки.

Важни срокове, залегнали в Закона за енергетика

От 01.01.2022 г., когато всички водомери, разпределители/апартаментни топломери в етажната собственост са с дистанционно отчитане на крайните ползватели се осигурява информация за фактурирането или за потреблението поне веднъж месечно.

До 01.01.2027 г., всички водомери за топла вода, разпределители и топломери, които не позволяват дистанционен отчет, трябва да бъдат подменени с такива с дистанционен отчет.

В България има монтирани над 1 милион уреди Техем (разпределители, водомери и топломери), 609 хиляди от които са дистанционни. Именно дистанционните уреди помогнаха на клиентите на Техем в ситуацията на световна пандемия от COVID-19, като при условия на социална изолация в рамките на 14 дни, в средата на 2020 г. в София бяха отчетени дистанционно над 360 хиляди индивидуални разпределители и почти 18 хиляди водомера за топла вода без да се налага посещение на отчетник в дома на клиентите.

Новини от Техем

Клиентски портал на Техем

Тук можете да:

  • заявите услуга
  • проверите изравнителната сметка
  • проверите отчетени показания на радиоуредите
  • се информирате за график за годишен отчет
Имате въпроси? Свържете се с нас.
Нашите експерти с радост ще ви съдействат.