Legal

Legal

Оферент

Техем Сървисис ЕООД

гр. София 
ж.к. Гео Милев
ул.проф. Георги Павлов №3
тел: +359 (0) 700 1 28 28
факс: +359 (0) 2 970 28 48
E-mail: techem(at)techem.net

ЕИК 130036512

Отговорно лица за страната по споразумението за вътрешнодържавно радиоразпространение Milena Stoyanova, Техем Сървисис ЕООД, гр. София, ж.к. Гео Милев, ул.проф. Георги Павлов №3.

Авторски права: Всички текстове, изображения, графики, записи на тон, видео и анимация, както и аранжимента им са защитени с авторски права и други закони за защита на интелектуалната собственост. Не се разрешава копирането им с търговски цели или отдаването на трети лица, нито промяната им или употребата им на други интернет страници. Някои от интернет страниците съдържат изображения, предмет на авторски права в полза на тези, които са ги предоставили на разположение.

Гаранция Информацията се предоставя от Techem GmbH без всякакви уверения или гаранции, било то изрични или негласни. Изключват се освен това и всички негласни гаранции по отношение на продаваемост, пригодност за определени цели или ненарушаване на закони и патенти. Макар и да изхождаме от това, че предоставената от нас информация отговаря на истината, тя все пак може да съдържа грешки или неточности.

Марки: Там, където не е упоменато нещо друго, всички назовани на интернет страниците марки са защитени със закон марки на Techem GmbH или дъщерните й фирми.