Радиотехнология / Techem Smart System

Благодарение на дигиталната технология на Техем никой не трябва да влиза в имота Ви, за да отчете брояча и да провери неговите функции.

Techem Smart System: Практичната дигитална инфраструктура

Techem Smart System е система за отчитане, предаване и обработка на данни от уредите за дялово разпределение.

Какво е Techem Smart System?

Techem Smart System изпълнява изискванията за периодична информация за разхода на потребителите на топлинна енергия съгласно нормите на Закона за енергетиката от 12.03.2021 г. Данните от дистанционните разпределители, топломери и водомери се пренасят криптирани и разкодирането им се извършва в центъра за обработка на данни на techem.

Процес

Радиоуредите изпращат регулярно данни към смарт четец. Към предварително определено време четецът ги пренася през защитена мобилна връзка чрез облак към център за обработка на данни. Едва тук става разкодирането на данните и обработката им.

Предпоставка за пълноценната и ефективна работа на Techem Smart System е 100% оборудване на сградата с радиоуреди на Техем (radio 4 и radio 3) и монтирани смарт четци, работещи с батерии.

Описание на функциите:

  • Безпроблемен и лесен монтаж в сградите. Чрез новата функция „Проверка на място“ след монтажа се проверява възможността за отчет на всички уреди.
  • Всички смарт четци се захранват с електричество от батерии – електричество на стълбището не е необходимо.
  • Висока степен на сигурност на преноса на данни. Отчетените показания се предават автоматизирано в центъра за обработка на данни на Техем.
  • За сгради със 100% монтирани радиоуреди се спазват законовите изисквания за периодично информиране на потребителите относно разхода.
  • Отпадат допълнителните посещения за отчет в имотите поради неосигурен достъп.
  • Отпадат междинни отчети при смяна на собственост, тъй като не е необходимо посещение на място за отчет.
  • Бърза реакция при сигнал за грешка, излъчен от уреда – своевременно регистриране на грешката и отстраняването им.

Смарт четец

Захранваният с батерия смарт четец събира към предварително зададен момент показанията на радиоуредите и ги изпраща към облака. Веднъж монтиран в сградата, смарт четецът получава информация кои радиоуреди трябва да бъдат отчетени и кога ще се състои следващото предаване на данни. Възможните интервали за връзка на смарт четеца с облака са дневни или месечни. Пренасянето на криптираните показания към облака става през защитена мобилна връзка.

Имате въпроси? Свържете се с нас.

Нашите експерти с радост ще ви съдействат.