Прецизен отчет при хоризонтални инсталации за отопление и охлаждане

За прецизно измерване и лесен отчет открийте топломерите и студомерите на Техем. Те могат да се отчитат както дистанционно, така и чрез посещение. С тях потреблението на енергия винаги е под контрол.

Топломери и студомери от Техем

Засичайте консумацията във вашия имот точно и надеждно - с прецизните уреди на Техем.

Прецизно измерване на енергия чрез най-модерните технологии

Всички предимства на модерната технология, съчетани с висока сигурност на работа и лесен, сигурен монтаж: Топломерите на Techem предлагат правилните решения за всяко предизвикателство и всяка ситуация при монтаж. Нашите топломери с надеждния си калкулатор правят възможно безжичното пренасяне на данни по радиосигнал. Така Ви спестяват досадното уговаряне на дати за отчет и чакане.

Отпада необходимостта от междинно отчитане при смяна на собственика или цената на енергията, показанията се отчитат и съхраняват към средата и края на месеца.

 

Турбинкови топломери

Тип 4.5.1 е топломер с измервателна капсула от най-ново поколение.

Съчетава калкулатор, разходомер и температурен сензор в едно.

Тип 4.5.1 radio 4 е с активиран радиомодул и започва автоматично да излъчва показанията веднага след монтажа.

Изтегли брошура

Използването на комбинираните студомери и топломери Compact  Vc, води до точно измерване и дистанционно отчитане възможно по всяко време без необходимостта да се влиза в жилището.

Студо-/топломерът с дистанционно отчитане е специално конструиран за инсталиране в комбинирани охладителни и отоплителни кръгове или само в охладителни кръгове.

Изгегли брошура

Ултразвукови топломери

Точно измерване на топлина и студ и отчитане чрез радиосигнал.

Последното поколение ултразвукови топломери с възможност за радиоотчет на Техем обединява в едно калкулатор, разходомер и температурни сензори. Измерването на разхода се извършва на

ултразвуков принцип с максимална прецизност и с минимални усилия за монтаж. 

Ултразвуковият топломер намира приложение както в имоти, така и в абонатни станции на централното или локално топлоснабдяване. 

Изтегли брошура

Високотехнологичен компактен топломер с напълно електронно измерване на изразходена топлинна енергия и енергия за охлаждане. Икономичен, лесен за инсталиране, удобен за сервизно обслужване, издръжлив на екстремни натоварвания.

Компактният топломер ultra S3 е с широко приложение.

Подходящ е за измерване на топлина в абонатни станции на локални или централни отоплителни системи. Дисплеят има многобройни показания, функции с памет за сервизни показания и статистически данни в шест отделни менюта.

Изтегли брошура

Топломерите подлежат на периодична метрологична проверка.

Със заповед на председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) по чл. 43, ал. 4 от Закона за измерванията се определя периодичността на последващите проверки на средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол.

Индивидуалните топломери, използвани за определяне на топлинната енергия за отопление в имотите в сгради етажна собственост подлежат на периодична проверка на 5 години.

В случай, че срокът на валидност на периодичната проверка на индивидуалните топломери е изтекъл или е констатирана повреда в уреда, клиентите представят за последваща проверка индивидуалните топломери или осигуряват техническата им изправност в нормативно установените срокове.

Срокът за отстраняване на неизправността е 30 дни от датата на констатирането й.

Метрологичната проверка се извършва в оправомощена от ДАМТН лаборатория.  Ако се установи, че са негодни за употреба, същите трябва да бъдат подменени.

При неизпълнение на предписанието, показанията на топломера не могат да бъдат взети предвид, разходът на отопление в имота се определя по максимален специфичен разход за сградата.

Студомер

Прецизен отчет за хоризонтални отоплителни инсталации

Радиостудомерите се монтират на тръбите на отоплителната или охлаждаща система и се състоят от разходомер, два температурни сензора и калкулатор. Потреблението се измерва в кВтч. Тъй като показанията се предават чрез радиосигнал, не е необходимо да се влиза за отчет. Студомерите са защитени срещу манипулации. Дългосрочната функционална защита е гарантирана от самонаблюдение на калкулатора през равни интервали. 

Студомерите на Техем отчитат прецизно изразходваната енергия за охлаждане. Вграденият им радиомодул позволява във всеки един момент те да бъдат присъединени към радиосистемата на Техем и показанията да се снемат без да е необходимо да се посещава жилището или офисът Ви.

Клиентите получават всичко от един доставчик. Техем не само продава, монтира и обслужва устройствата, но и професионално консултира клиентите по отношение на измервателните уреди и тяхната проверка. Портфолиото варира от измервателни уреди с измервателни капсули до различни ултразвукови модели на студомери.

Измервателната капсула позволява прецизно измерване на потреблението на енергия за охлаждане и дистанционно отчитане.

След заявка за извършване на услуга в Техем, служителят ни ще генерира 10-цифрен код , с който може да платите на каса на Изипей или онлайн през ePay.

За това плащане не дължите такса.

ОББ АД

IBAN BG65UBBS81551060233116

BIC: RZBBBGSF

При заявяване на услуга от Техем, служителят ни ще Ви уведоми за сумата, която следва да преведете до три дни преди датата на посещение.

В „Основание за плащане“ посочете номер на инсталация за клиенти в София, започва с 4000. Можете да намерите във фактура на Топлофикация София ЕАД или в изравнителната сметка на Техем.

За клиенти на други топлофикации, посочете ИТН или абонатен номер.  

След заявка за извършване на услуга в Техем, служителят ни ще Ви уведоми за датата на посещение. При заплащане на услугата на място в имота се дължи цена за инкасо, съгласно ценовата листа за услуги.

Имате въпроси? Свържете се с нас.

Нашите експерти с радост ще ви съдействат.