Декларация за поверителност

Моля запознайте се с декларацията за поверителност на настоящата интернет страница.

Обхват

Тази декларация за защита на личните данни важи за уебсайта на Техем ГмбХ (Techem GmbH) на адрес www.techem.net и за събираните чрез този уебсайт данни. За интернет страници на други доставчици, към които се извършва препращане, например през линкове, важат указанията и декларациите за защита на личните данни на тези сайтове.

Моля, прочетете внимателно тези указания за защита на личните данни, преди да използвате уебстраницата на Техем. С настоящата декларация за поверителност на личните данни декларираме и как работим с Вашите лични данни и прилагаме „бисквитки“ (Cookies).

Защита на лични данни

Техем приема защитата на личните Ви данни много сериозно. Ние работим с Вашите лични данни поверително и в съответствие на законовите правила, както и на тази декларация.

Ползването на уебстраницата е възможно по принцип без въвеждане на лични данни. Доколкото на нашите страници се събират лични данни (например име, адрес или имейл адрес), това става, доколкото е възможно, доброволно. Тези данни без Ваше изрично съгласие не се предоставят на трети лица.

Обръщаме внимание, че преносът на данни в интернет (напр. при комуникация по електронна поща) може да има пропуски в сигурността. Пълна защита на данните от достъп на трети лица не е възможна.

Вашата сигурност е наш основен приоритет

За да защитим съхраняваните от нас Ваши лични данни от неразрешен достъп и злоупотреба, сме предприели широкообхватни технически и организационни  мерки за сигурност, които редовно се разглеждат и актуализират в съответствие с най-новите технически стандарти.

Ако Вашите данни се обработват като част от цялостно обработване на данни с цел подобряване на обслужването на клиентите или по технически причини в рамките на Техем, предприетите мерки гарантират, че интересите за защита на данните Ви се вземат предвид в съответствие с разпоредбите на Общия регламент за защита на данните (ОРЗД). Моля, обърнете внимание, че предприемаме възможните мерки за осигуряване на сигурно предаване на данните. Въпреки това предаването на данни по интернет не е напълно сигурно. Поради това не можем да гарантираме сигурността на данните, предавани на нашите уебсайтове.

Ако променим нашата политика за поверителност, ще публикуваме промените на тази страница. По този начин винаги ще можете да разберете каква информация събираме и как я използваме.

При писмено искане с удоволствие ще ви информираме какви данни сме съхранили за вас. Вашите въпроси и коментари относно защитата и сигурността на данните са добре дошли.

Какво са лични данни?

Съгласно ОРЗД „лични данни“ означава всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано. Физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице;

Отговорност за защита на личните данни

Отговорност при обработване на личните данни на посетителите на нашия уебсайт носи:

Techem GmbH
Mathias Hartmann
Hauptstraße 89
65760 Eschborn

както и евентуално неговите дъщерни дружества, респ. свързаните с тях дружества.

Каква информация събираме? Как я използваме?

Лични данни, които получаваме пряко от Вас

Лични данни се събират чрез този уебсайт и впоследствие се съхраняват, когато Вие ни ги предоставяте, напр. в рамките на регистрация, чрез попълване на формуляри, чрез изпращане на имейли или възлагане от Техем. Ние използваме тези данни за дадените или произтичащи от искането Ви цели. Рекламно използване на данните става само за целите на собствена реклама (включително реклама с препоръки) на Техем. Освен това ние използваме предоставените ни лични данни за маркетингови цели и целите на пазарни проучвания, за обслужване на клиенти и за контакт. Възможно е да Ви молим за участие в проучвания, които използваме за собствени маркетингови цели, пазарни проучвания или изследване на мнения. Предоставяне на трети лица – като по смисъла на настоящото свързани с Техем дружества не се разглеждат като трети лица – става само доколкото това е необходимо за изпълнение на договори.

·       При определени обстоятелства може да се наложи да получим вашето съгласие за обработване на личните ви данни във връзка с определени дейности. В зависимост от това за какво точно са необходими вашите данни, ще получим това съгласие изрично чрез "opt-in".

·       Съгласно член 4, параграф 11 от ОРЗД съгласието (чрез opt-in) е "всяко свободно изразено, конкретно, информирано и недвусмислено указание за волята на субекта на данните, посредством изявление или ясно потвърждаващо действие, което изразява съгласието му свързаните с него лични данни да бъдат обработени". С други думи това означава, че:

·       Следва доброволно да ни дадете съгласието си, без да ви оказваме какъвто и да е натиск,

·       Следва да знаете за какво давате съгласието си - затова ние ще гарантираме, че сме ви предоставили достатъчно информация,

·       Трябва да ни дадете съгласието си под формата на положително, утвърдително действие. Вероятно ще ви представим поле, което да отбележите, така че това изискване да е ясно и недвусмислено.

Предаване на данни на трети страни

Предаване на лични данни на трети държави или на международни организации извън Европейския съюз може да се извърши съгласно членове 44-49 от ОРЗД, ако Европейската комисия е решила, че третата държава, територията или един или повече конкретни сектори в тази трета държава или международна организация осигуряват адекватно ниво на защита. Списък на приетите трети държави може да бъде намерен на уебсайта на Европейската комисия https://edps.europa.eu/data-protection/data-protection/reference-library/international-transfers_en. Ако няма решение за адекватно ниво на защита и не сте дали изрично съгласие за предложеното предаване, предаването на данни трябва да бъде придружено от допълнителни гаранции, като например стандартни клаузи за защита на данните, одобрени кодекси за поведение или одобрен механизъм за сертифициране.

Предаване на данни на трети държави се извършва например при използване на бисквитки (вкл. Facebook, Google, LinkedIn, Youtube и Marketo). Моля, имайте предвид, че в случай на предаване към трети държави, които нямат адекватно ниво на защита на данните, упражняването на вашите права не може да бъде напълно гарантирано.

Лична информация, която събираме автоматично чрез този уебсайт

Всеки път, когато влизате в уебсайта на Техем или получавате електронно писмо и кликнете върху връзка в него, Техем може автоматично да събира определена информация за вас, независимо дали използвате нашите услуги.

Когато посещавате този уебсайт, Техем съхранява само съкратения IP адрес на компютъра, който е направил заявката, и уебсайта, от който ни посещавате. По време на посещението ви се съхраняват датата на достъп, имената на исканите файлове, URL адресът, кодът на HTTP отговора, статусът на достъп, продължителността на достъпа и байтовете, прехвърлени по време на връзката. Ние използваме тази информация изключително за статистически цели, като отделният потребител остава анонимен.

Формуляр за контакт

Когато правите запитвания до нас през контактната форма, Вашите данни от формуляра със запитването, включително въведените от Вас данни за контакт се съхраняват при нас за целите на обработката на запитването и за свързани допълнителни въпроси. Тези данни не предоставяме на трети лица без Ваше изрично съгласие.

Бисквитки (Cookies)

Интернет страниците използват частично т.нар. бисквитки (Cookies). Бисквитките не вредят на Вашия компютър и не съдържат вируси. Бисквитките служат за това представянето ни да бъде клиентски ориентирано, ефективно и сигурно. Бисквитките са малки текстови файлове, които се запазват на Вашия компютър и съхраняват от Вашия браузер. Най-използваните от нас бисквитки са т.нар. „Session-Cookies“ (сесийни бисквитки). Те се изтриват автоматично след края на Вашето посещение. Други бисквитки се съхраняват Вашето крайно устройство, докато ги изтриете. Те дават възможност разпознаването на Вашия браузър при следващо посещение.

Бисквитките, които не са технически необходими и събират Ваши данни, изискват Вашето съгласие. Когато отворите нашия уебсайт, ще бъдете попитани с помощта на инструмента Cookiebot за кои бисквитки искате да дадете съгласието си. Можете да промените или оттеглите съгласието си по всяко време в раздела (Cookiebot).

Можете да настроите Вашия браузър, така че да сте информирани за настройките на бисквитките и да ги разрешавате само в индивидуални случаи, да са позволени определени бисквитки за определени случаи , или като цяло да ги изключите и да активирате автоматичното изтриване на бисквитките при затваряне на браузъра.

Cookiebot

Използваме функционалностите на Cookiebot, продукт на датската компания Cybot A/S, с адрес: Хавнегаде 39, 1058 Копенхаген, Дания. Чрез тези функционалности данни могат да бъдат предоставяни на Cookiebot или Cybot, като същите могат да бъдат запазвани и обработвани. Можете да откажете или да се съгласите с използването на всички или отделни бисквитки (cookies). Тук можете да промените или оттеглите съгласието си:

Променете или оттеглете съгласието си.

В банера за съгласие, в който можете да изберете или премахнете избора на отделни бисквитки, винаги ще имате актуална и пълна информация за бисквитките, използвани на нашия уебсайт, и ще можете сами да решите кои бисквитки разрешавате и кои не.

Кои данни се съхраняват от Cookiebot?

Ако се съгласите с използването на бисквитки, следните данни ще бъдат предоставяни на Cybot, като същите ще бъдат обработвани от последното:

 • IP адрес (анонимизиран),
 • Дата и час на Вашето съгласие,
 • URL адресът на нашия уебсайт,
 • Технически данни на браузъра,
 • Криптиран анонимизиран ключ,
 • Списък на бисквитките, които сте разрешили.

Къде и за колко време Вашите данни ще бъдат съхранявани?

Всички данни се обработват изключително в рамките на Европейския съюз. Данните се съхраняват в център за данни Azure (доставчик на облачните услуги е Microsoft). Ако не заявите друго, всички потребителски данни ще бъдат изтрити 12 месеца след даване на Вашето съгласие или при прекратяване използването на Cookiebot.

Можете да откриете Декларацията за поверителност на Cookiebot на следния адрес: https://www.cookiebot.com/de/privacy-policy/?tid=331588575084

Можете да спрете обработването на горепосочените данни, като откажете използването на бисквитки чрез банера за съгласие или чрез настройките на браузъра Ви.

Възможност за спиране

Можете да спрете събирането и съхраняването на горепосочените данни, като използвате показващия се банер за съгласие, за да откажете използването на бисквитки, или като отхвърлите използването на бисквитки в настройките на браузъра си.

Лог файлове на сървъра

Доставчикът събира и съхранява автоматично информация в така нар. лог файлове на сървъра, които браузърът ви автоматично предава. Това са:

 • Тип и версия на браузър
 • Използване работна система
 • Препращащ URL адрес
 • IP-адрес
 • Име на хоста на достъпващия компютър
 • Време на заявката от сървъра

Запазваме си правото допълнително да проверим тези данни, ако имаме индикации за противозаконно използване.

etracker

Нашият уебсайт използва инструмент за анализи etracker. Доставчик е etracker GmbH, Erste Brunnenstraße 1, 20459 Хамбург, Германия. Въз основа на данните могат да бъдат създадени профили на потребителите под псевдоним. За тази цел могат да се използват бисквитки. Данните, събрани с технологиите на etracker, няма да бъдат използвани без отделно дадено съгласие на съответното лице. Посетителите не могат да бъдат идентифицирани от събраните данни, нито пък посетителите на нашия уебсайт могат да бъдат идентифицирани лично и не се свързват с лични данни за носителя на псевдонима.  За да оптимизираме редовно нашия уебсайт в интерес на нашите потребители, сме избрали варианта на проследяване на сесиите, съчетан с анализи, изискващи съгласие. За проследяването на сесии не се изисква съгласие, тъй като се използват данни за уебсайта със съкратен IP адрес, който се предава само при достъп до страницата. По този начин не се чете информация от паметта на крайното устройство на потребителя и не се съхранява информация на крайното устройство. От друга страна, предмет на съгласие (задава се "бисквитка") е т.нар. анализ на дълбочината на скролване, за да се разпознае до коя част на страницата потребителят преминава. Това позволява съдържанието на страницата да бъде приоритизирано, като се гарантира, че най-важната за потребителя информация е поставена в горната част на страницата.  

За да спрете събирането на данни и съхраняването на данни за посетителя за в бъдеще, можете да получите бисквитка за отказ от etracker, като използвате следния линк. Това ще гарантира, че никакви данни за посетителите от вашия браузър няма да се събират и съхраняват от etracker в бъдеще: https://www.etracker.de/privacy?et=roEKo9. Това ще зададе бисквитка за отказ с име "cntcookie" от etracker. Моля, не изтривайте тази "бисквитка", докато желаете да запазите правото си на отказ. За повече информация, моля, вижте политиката за поверителност на etracker: https://www.etracker.com/en/data-privacy/

Правното основание за обработване на лични данни с помощта на eTracker е чл. 6, пар. 1, т. 1, буква а) от ОРЗД (вашето съгласие). Можете да го промените или да го оттеглите по всяко време (раздел Политика за поверителност Cookiebot).

FriendlyCaptcha

На този уебсайт използваме инструмента FriendlyCaptcha, който се предоставя от FriendlyCaptcha GmbH, Am Anger 3-5, 82237 Wörthsee, Германия. За да се предпази уебсайта от спам и злоупотреби, този инструмент се използва за всички форми за контакт. Функцията на инструмента е да разграничи дали данните, въведени във формуляра за контакт, са въведени от физическо лице, или с тях е злоупотребено чрез машина и автоматизирана обработка. Чрез използването на FriendlyCaptcha можем да блокираме автоматизирания софтуер.

FriendlyCaptcha е CAPTCHA, базирана на доказателство за работа, при която устройството на потребителя върши цялата работа. При този процес FriendlyCaptcha не предава и не обработва никакви лични данни.

Използване на услугите на Adobe Cloud

На нашия уебсайт е заредена уеб услуга на компанията Adobe Systems Software Ireland Limited, 345 Park Avenue, 95110 San Jose (наричана по-долу: Adobe Cloud Services). Adobe Cloud Services се е самосертифицирала съгласно Споразумението за щит за поверителност между ЕС и САЩ (вж. https://www.privacyshield.gov/list). Като алтернатива за предаването са договорени стандартни договорни клаузи.  

Вашият браузър може да предава лични данни на Adobe Cloud Services (поведение на потребителя). Правното основание за обработката на лични данни с помощта на Adobe Cloud Services е чл. 6, пар. 1, т. 1, буква а) от ОРЗД (Вашето съгласие) Можете да го промените или да го оттеглите по всяко време (раздел Политика за поверителност Cookiebot) Можете обаче също така да предотвратите събирането, както и обработката на Вашите данни от Adobe Cloud Services, като забраните изпълнението на скриптов код в браузъра си или инсталирате блокер за скриптове в браузъра си.

Данните се изтриват веднага след като целта на събирането им бъде изпълнена. За повече информация относно обработката на прехвърлените данни вижте политиката за поверителност на Adobe Cloud Services: http://www.adobe.com/de/privacy.html. Услугите Adobe Cloud Services включват Adobe Target и Adobe Analytics, които са обяснени в следващите параграфи.

Adobe Target 

От Adobe използваме софтуера Adobe Target. Софтуерът ни позволява да провеждаме т.нар. A/B тестове или мултивариантни тестове на уебсайта. За тази цел софтуерът контролира модифицирана версия на уебсайта (напр. с различен дизайн и съдържание) в сравнение с първоначалната версия. Като сравняваме двата варианта, можем да определим как потребителите предпочитат да изглежда нашия сайт. Това ни позволява непрекъснато да оптимизираме същия за нашите потребители. Услугата ни е необходима и за показване на контекстно чувствителни нотификации и информиране на потребителите за текущи промоции и оферти.

Adobe Target използва количествени методи за проследяване на поведението на потребителите. Не събираме и не обработваме пълния IP адрес или каквито и да било данни, които биха могли да се използват за идентифициране на лица. Adobe използва "сесийни бисквитки" и "постоянни бисквитки". Първите се съхраняват временно само за времето, през което използвате нашия уебсайт. Постоянните "бисквитки" се използват за записване на информация за посетителите, които многократно посещават нашия уебсайт. 

Ако сте се съгласили с горепосоченото персонализиране на съдържанието на уебсайта, се създават псевдонимни профили на интереси, за които могат да се използват и данни от Adobe Analytics и сегменти от Adobe Audience Manager. За повече информация относно функциите на Adobe Target щракнете върху here: https://experienceleague.adobe.com/docs/target/using/implement-target/before-implement/privacy/cmp-privacy-and-general-data-protection-regulation.html?lang=de#concept_41F88DE95D2943178BEC382736B5C038  

Използваме Adobe Target за целите на персонализирането само с вашето предварително съгласие. Можете да дадете или да оттеглите това съгласие в нашата система за управление на съгласието или когато посетите нашия уебсайт за първи път чрез банера за съгласие, или по всяко време в настройките на бисквитките (вж. раздел Политика за поверителност на Cookiebot).

Adobe Analytics 

На този уебсайт използваме услугата за уеб анализ Adobe Analytics, предоставена от Adobe Systems Software Ireland Limited ("Adobe Analytics"). Adobe Analytics използва така наречените "бисквитки", текстови файлове, които се съхраняват локално в кеша на вашия интернет браузър и които позволяват анализ на използването на уебсайта. Ако генерираната от "бисквитката" информация за използването на уебсайта се предава на сървър на Adobe, то настройките гарантират, че IP адресът се анонимизира преди геолокацията и се заменя с общ IP адрес преди съхранението.

IP адресът, предаден от вашия браузър като част от Adobe Analytics, не се обединява с други данни на Adobe. Можете да предотвратите съхраняването на "бисквитки", като изберете съответните настройки в софтуера на браузъра си. Можете също така да предотвратите събирането на данни, генерирани от "бисквитките" и свързани с използването на уебсайта от Ваша страна (включително Вашия IP адрес), към Adobe, както и обработката на тези данни от Adobe, като изтеглите и инсталирате приставката за браузър, налична под следната връзка: http://www.adobe.com/de/privacy/opt-out.html . Можете също така да оттеглите или коригирате съгласието си за използване на "бисквитки" на нашия уебсайт (вж. раздел Cookiebot).

Google Maps 

Нашият уебсайт използва приложния програмен интерфейс на Google Maps за визуално показване на географска информация. При използването на Google Maps Google (Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California, 94043) също така събира, обработва и използва данни за използването на функциите на Maps от посетителите на уебсайтовете. За повече информация относно обработката на данни от Google, моля, вижте политиката за поверителност на Google, която можете да намерите на адрес www.google.com/privacypolicy.html.

Правното основание за обработката на лични данни чрез услугите на Adobe Cloud е чл. 6, пар. 1, т. 1, буква а) от ОРЗД (Вашето съгласие) Можете да го промените или оттеглите по всяко време (раздел Политика за поверителност Cookiebot) Можете обаче също така да предотвратите събирането, както и обработката на Вашите данни от Google Maps, като забраните изпълнението на скриптов код в браузъра си или инсталирате блокер за скриптове в браузъра си.

Google Adwords Conversion Tracking 

Използваме програмата за онлайн реклама Google AdWords и в тази връзка Google Conversion Tracking - услуга за анализ, предоставяна от Google Inc. (1600 Амфитеатър Паркуей, Маунтин Вю, Калифорния 94043, САЩ; "Google").

Ако кликнете върху реклама, поставена от Google, на Вашия компютър се съхранява "бисквитка" за проследяване на конверсията ("бисквитка за конверсия"). Тези "бисквитки" губят своята валидност след 30 дни, не съдържат никакви лични данни и следователно не се използват за лична идентификация.  Ако посетите определени уебстраници на нашия уебсайт и срокът на валидност на "бисквитката" все още не е изтекъл, Google и ние можем да разпознаем, че сте кликнали върху рекламата и сте били пренасочени към тази страница. Всеки клиент на Google AdWords получава различна бисквитка. По този начин няма начин "бисквитките" да бъдат проследени в уебсайтовете на клиентите на AdWords.

Информацията, получена с помощта на бисквитката за конвертиране, се използва за създаване на статистика за конвертиране за клиентите на AdWords, които са избрали проследяване на конвертирането. Така клиентите получават информация за общия брой потребители, които са кликнали върху тяхната реклама и са били пренасочени към страница, маркирана с таг за проследяване на реализации. Въпреки това те не получават никаква информация, която може да се използва за лично идентифициране на потребителите.

Ако желаете да деактивирате бисквитките за проследяване на конверсии, можете да настроите браузъра си (режим на деактивиране) да блокира бисквитките от следния домейн: "googleadservices.com". В този случай няма да бъдете включени в статистиката за проследяване на реализациите. Можете да намерите допълнителна информация и политиката за поверителност на Google на адрес: https://www.google.com/policies/technologies/ads/. Освен това можете да дадете или оттеглите съгласие относно "бисквитките" в нашата система за управление на съгласията или по време на първото си посещение на нашия уебсайт чрез банера за съгласие, или по всяко време в настройките на "бисквитките" (вж. раздел Политика за поверителност на Cookiebot).

Marketo 

Marketo се използва във връзка с изпращане на информация. С помощта на Marketo събираме също така статистически данни за използването на нашия уебсайт и мерките за комуникация, за да ги оптимизираме съответно. По този начин обработката е частично автоматизирана с цел оценка на определени лични аспекти. Marketo събира Вашия IP адрес и го използва за проследяване и анализиране на използването на уебсайта, за да предоставя информация, специално съобразена с интересите на потребителя. Информацията, генерирана от "бисквитките", се предава и съхранява на сървър на Marketo (разположен в рамките на ЕС/ЕИП). От наше име Marketo използва тази информация за оценка на използването на уебсайта от регистрирани лица и за съставяне на отчети за дейностите на уебсайта. Ако информацията, генерирана в този процес, се предава на сайтове в трети държави, това се извършва въз основа на стандартни договорни клаузи. 

Допълнителна информация за защитата на данните в Marketo можете да намерите на: https://legal.marketo.com/vertrauen/legal/datenschutz/.

Правното основание за обработката на лични данни с помощта на Marketo е чл. 6, ал. 1, т. 1, буква а) от ОРЗД (вашето съгласие). Можете да го промените или оттеглите по всяко време (раздел Политика за поверителност на Cookiebot).

Бизнес инструменти на Facebook

Използваме Facebook Pixel на нашия уебсайт - бизнес инструмент на Facebook от Facebook Ireland Limited (Ирландия, ЕС). За информация относно данните за контакт на Facebook Ireland и данните за контакт на длъжностното лице по защита на данните на Facebook Ireland, моля, вижте политиката за защита на данните на Facebook Ireland на адрес www.facebook.com/about/privacy.

Facebook Pixel е фрагмент от код на JavaScript, който ни позволява да проследяваме активността на посетителите на нашия уебсайт. Това проследяване се нарича проследяване на конверсиите. За тази цел пикселът на Facebook събира и обработва следната информация (т.нар. данни за събития):

·       Информация за действията и дейностите на посетителите на нашия уебсайт, като например търсене и разглеждане на продукт или закупуване на продукт; 

·       Специфична информация за пиксели, като идентификатор на пиксел и бисквитка на Facebook; 

·       Информация за бутоните, върху които са кликнали посетителите на уебсайта; 

·       Информация, съдържаща се в HTTP хедърите, като например IP адреси, информация за уеб браузъра, местоположение на страницата и препратка; 

·       Информация за състоянието на деактивиране/ограничаване на проследяването на реклами. 

Част от тези данни за събития са информация, съхранена в устройството, което използвате. Освен това се използват и бисквитки чрез Facebook Pixel, чрез който се съхранява информация в използваното от вас крайно устройство. Такова съхраняване на информация чрез Facebook Pixel или достъп до информация, която вече е съхранена във Вашето крайно устройство, се осъществява само с Вашето съгласие.

Проследените конверсии се появяват във Facebook Ads Manager и Facebook Analytics. Можем да използваме проследяваните там конверсии за измерване на ефективността на нашите реклами, задаване на персонализирани аудитории за таргетиране на реклами, кампании с динамични реклами и анализиране на ефективността на фуниите за конверсия на нашия уебсайт. Функциите, които използваме чрез Facebook Pixel, са описани по-подробно по-долу.

Обработване на данни за събития за рекламни цели

Данните за събитията, събрани чрез Facebook Pixel, се използват за таргетиране на нашите реклами и подобряване на доставката на реклами, персонализиране на функции и съдържание, както и за подобряване и осигуряване на продуктите на Facebook.

За тази цел данните за събитията се събират на нашия уебсайт чрез Facebook Pixel и се предават на Facebook Ireland. Това се извършва само ако предварително сте дали съгласието си за това. Следователно правното основание за събирането и предаването на лични данни от нас на Facebook Ireland е чл. 6, параграф 1, буква а) от ОРЗД.

Това събиране и предаване на данни за събития се извършва от нас и Facebook Ireland като съвместни администратори. Сключили сме споразумение за обработване на данни от съвместен администратор с Facebook Ireland, което определя разпределението на задълженията за защита на данните между нас и Facebook Ireland. В това споразумение ние и Facebook Ireland сме се договорили, наред с други неща,

 • че ние сме отговорни за предоставянето на цялата информация съгласно чл. 13, 14 от ОРЗД относно съвместното обработване на лични данни; 
 • че Facebook Ireland отговаря за предоставянето на възможност за упражняване на правата на субектите на данни съгласно чл. 15 до 20 от ОРЗД по отношение на личните данни, съхранявани от Facebook Ireland след съвместното обработване. 

Можете да получите достъп до споразумението, сключено между нас и Facebook Ireland at www.facebook.com/legal/controller_addendum

 Facebook Ireland е единственият администратор на последващата обработка на предадените данни за събития. За повече информация относно начина, по който Facebook Ireland обработва лични данни, включително правното основание, на което Facebook Ireland разчита, и начина, по който можете да упражните правата си срещу Facebook Ireland, моля, вижте Политиката за данните на Facebook Ireland на адрес www.facebook.com/about/privacy .

Обработка на данни за събития за целите на анализа

Ние също така сме ангажирали Facebook Ireland да изготвя доклади за въздействието на нашите рекламни кампании и друго онлайн съдържание въз основа на Данните за събития, събрани чрез Facebook Pixel (Доклади за кампании), и да предоставя анализи и прозрения за потребителите и тяхното използване на нашия уебсайт, продукти и услуги (Анализи). За тази цел предаваме личните данни, съдържащи се в Данните за събития, на Facebook Ireland. Предадените лични данни се обработват от Facebook Ireland в качеството ни на обработващ лични данни, за да ни предостави отчетите за кампаниите и анализите.

Личните данни се обработват за създаване на анализи и отчети за кампании само ако предварително сте дали съгласието си за това. Следователно правното основание за тази обработка на лични данни е чл. 6, параграф 1, буква а) от ОРЗД. Не може да се изключи прехвърляне на данни към Facebook Inc. в САЩ. . Моля, обърнете внимание на информацията в раздела "Предаване на данни към трети държави". 

Можете да спрете събирането и съхраняването на горепосочените данни, като отхвърлите използването на бисквитки чрез банера за бисквитки, който се появява (раздел Политика за поверителност Cookiebot), или като отхвърлите използването на бисквитки в настройките на браузъра си (раздел Бисквитки).

LinkedIn  

Обхват на събирането на данни

Администраторът е интегрирал компоненти (плъгин) на LinkedIn Corporation на този уебсайт. LinkedIn е интернет базирана социална мрежа, която позволява на потребителите да се свързват със съществуващи бизнес контакти и да създават нови бизнес контакти. Юридическото лице, опериращо LinkedIn, е LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court Mountain View, CA 94043, САЩ. За въпроси, свързани със защитата на данните извън САЩ, отговаря LinkedIn Ireland, Privacy Policy Issues, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Ireland. 

При всяко отделно отваряне на нашия уебсайт, който е оборудван с компонент на LinkedIn (плъгин на LinkedIn), този компонент кара браузъра, използван от субекта на данни, да изтегли съответното представяне на компонента от LinkedIn. Като част от тази техническа процедура LinkedIn получава информация за това коя конкретна подстраница на нашия уебсайт е посетена от субекта на данните. Ако субектът на данните е влязъл в LinkedIn по същото време, LinkedIn разпознава коя конкретна подстраница на нашия уебсайт посещава субектът на данните при всяко извикване на нашия уебсайт от субекта на данните и за цялата продължителност на съответния престой на нашия уебсайт. Тази информация се събира от компонента на LinkedIn и се присвоява от LinkedIn към съответния акаунт в LinkedIn на субекта на данните. Ако субектът на данните активира бутон на LinkedIn, интегриран в нашия уебсайт, LinkedIn присвоява тази информация към личния потребителски акаунт в LinkedIn на субекта на данните и съхранява тези лични данни. 

Ако субектът на данни не желае тази информация да бъде предавана на LinkedIn, това може да бъде предотвратено, като излезете от профила си в LinkedIn, преди да посетите уебсайта. Допълнителна информация за плъгините на LinkedIn можете да намерите на http://developer.linkedin.com/plugins.

LinkedIn предлага възможност за отписване от имейл съобщения, SMS съобщения и таргетирани реклами, както и за управление на настройките на рекламите на адрес https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls. LinkedIn използва и партньори като Quantcast, Google Analytics, BlueKai, DoubleClick, Nielsen, Comscore, Eloqua и Lotame, които могат да задават бисквитки. Такива бисквитки могат да бъдат отхвърлени на адрес https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy. LinkedIn. Приложимата политика за поверителност е достъпна на адрес https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy. Политиката за бисквитките на LinkedIn е достъпна на адрес https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy.

Цел на събирането на данни и правно основание 

Целта на събирането на данни е да използваме LinkedIn Pixel, за да предаваме информация за нашата компания, продукти и услуги на целеви потребители и да предоставяме възможност за взаимодействие. Правното основание за обработката на данните се основава на вашето съгласие чрез банера с бисквитки (чл. 6, пар. 1, буква а) от ОРЗД).  Можете да възразите срещу събирането и съхраняването на горепосочените данни, като откажете използването на бисквитки чрез банера за бисквитки, който се появява (раздел Политика за поверителност Cookiebot), или като откажете използването на бисквитки в настройките на браузъра си.

Съхранение 

Събраните данни се съхраняват в продължение на 2 години, след което се изтриват.  Ако оттеглите съгласието си, след оттеглянето ви няма да се събират и съхраняват повече данни. Оттеглянето на съгласието обаче не засяга законосъобразността на обработката, извършена въз основа на съгласието до оттеглянето.

Възможности за предотвратяване на събирането на данни

Освен ако не дадете съгласието си в банера за бисквитки, в този контекст няма да се извършва събиране и съхраняване на данните, посочени в този параграф.

Използване на Youtube видеа

Този уебсайт използва функцията за вграждане в Youtube, за да показва и възпроизвежда видеоклипове от доставчика Youtube, който принадлежи на Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ireland ("Google").

Тези видеоклипове са вграден в режим на разширена защита на данните на Youtube, който блокира задаването на "бисквитки" на Youtube, докато не настъпи активно кликване върху възпроизвеждането. С натискането на бутона за възпроизвеждане давате съгласието си Youtube да зададе бисквитки на устройството, което използвате, което може да се използва и за анализ на поведението на потребителите за целите на пазарните проучвания и маркетинга. Повече подробности за използването на "бисквитки" от YouTube можете да намерите в политиката за "бисквитките" на Google на адрес https://policies.google.com/technologies/types?hl=de.

Допълнителна информация относно защитата на данните в YouTube можете да намерите в политиката за поверителност на доставчика на адрес: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy .

Хостинг

Интернет представянето се поддържа от SysEleven GmbH и Adobe Systems Software Ireland Limited като технически доставчик по наша поръчка и по наши спецификации.

SSL Криптиране

Тази страница използва SSL криптиране от съображения за сигурност и за защита на преноса на поверително съдържание, като например запитвания , които изпращате към нас, като собственици на сайта. Криптирана връзка се разпознава по това, че адресният ред на браузъра не е "http://", а е "https://" и по символа ключ на реда на Вашия браузър. Когато SSL криптирането е активирано, данните, които Вие предоставяте на нас не могат да се прочетат от трети лица.

Право на информация, ограничаване, изтриване

Имате право по всяко време на безплатна информация относно Вашите съхранени лични данни, техния произход и получатели и целта на обработването на данни, както и правото на корекция, ограничаване или изтриване на тези данни. За това, както и за други въпроси по темата за лични данни, можете да се обръщате към нас по всяко време на посочения тук адрес или по имейл datenschutz@techem.de

Право на жалба пред надзорен орган

Имате право на жалба при компетентния надзорен орган. В България е:

Комисия за защита на личните данни
бул. Проф. Цветан Лазаров №2
1592 София

kzld@cpdp.bg
http://www.cpdp.bg

Длъжностно лице за защита на данните

Heiner Salz

Techem GmbH
Hauptstraße 89
65760 Eschborn

Можете да се свържете с Heiner Salz по имейл на datenschutz@techem.de.