Дялово разпределение

Дяловото разпределение на топлинна енергия между потребителите в сграда етажна собственост е стриктно регламентирано в Закона за енергетиката и Наредба № Е-РД-04-1/12.03.2020 г. за топлоснабдяването. Бърз и лесен достъп до допълнителни услуги.

Видове дялово разпределение

С месечна сметка

За точно разпределение на постъпила в сградата енергия е необходим отчет на всички уреди (разпределители/ топломери, водомери за топла вода), монтирани в имотите към една абонатна станция.

С изравнителна сметка

Сградите, които нямат договор за месечно разпределение, се отчитат след приключване на отоплителния период (април-май), а в някои градове и в края на неотоплителния период.

След заявка за извършване на услуга в Техем, служителят ни ще генерира 10-цифрен код , с който може да платите на каса на Изипей или онлайн през ePay.

За това плащане не дължите такса.

ОББ АД

BG65UBBS81551060233116

BIC: RZBBBGSF

При заявяване на услуга от Техем, служителят ни ще Ви уведоми за сумата, която следва да преведете до три дни преди датата на посещение.

В „Основание за плащане“ посочете номер на инсталация за клиенти в София, започва с 4000. Можете да намерите във фактура на Топлофикация София ЕАД или в изравнителната сметка на Техем.

За клиенти на други топлофикации, посочете ИТН или абонатен номер.  

След заявка за извършване на услуга в Техем, служителят ни ще Ви уведоми за датата на посещение. При заплащане на услугата на място в имота се дължи цена за инкасо, съгласно ценовата листа за услуги.

Имате въпроси? Свържете се с нас.

Нашите експерти с радост ще ви съдействат.