За компанията

Techem GmbH е водещ световен доставчик на енергийни услуги и услуги за интелигентни сгради. Нашите услуги обхващат управление на енергията и защита на ресурсите, здравословен живот и ефективност на процесите в недвижимите имоти.

Techem: за прехода към дигитализация на сградите

Изменението на климата е едно от най-големите предизвикателства на нашето време. Ние от Техем осъзнаваме нашата отговорност и затова работим върху решения за трансформиране на съществуващата енергийна система от изкопаеми горива и ядрена енергия към устойчива енергийна система, основана на възобновяеми енергии.

Едно е ясно: Само с помощта на дигитализацията ще успеем да постигнем почти неутрален по отношение на климата сграден фонд. Защото с мрежово свързани дигитални решения и уреди можем да намалим разхода на енергия и увеличим ефективността.

Дигитализацията прави управлението на имота по-изгодно, надеждно и комфортно. А и спомага за опазването на климата, ефективността на процесите и спазването на закона.

Techem GmbH в цифри

3.750
служители
≈80 %
дистанционни устройства в световен план
52,1 млн.
уреди за отчитане
11,9 млн.
обслужвани имоти

Финансова година: 2019/2020 (04/01/2019 – 03/31/2020)

Оборот*: 779.5 млн. Евро

Къса финансова година: 2020 (04/01/2020 – 09/30/2020)

Продажби: 317.1 млн. Евро

Мениджмънт

Матиас Хартман (р.1966 г.) е Изпълнителен директор на Techem GmbH от 16 януари 2020 г. В качеството си на председател на борда на директорите той, заедно с д-р Карстен Зюриг, Финансов и оперативен директор, и Николай Кус, Търговски директор, поема отговорността за развитието на ситуираното в Ешборн дружество, което работи в повече от 20 страни по света. До присъединяването си към Техем, Матиас Хартман е бил председател на борда на директорите на IBM Германия GmbH и Генерален директор на компанията в Германия Австрия и Швейцария.  До тогава е бил Изпълнителен директор на компания за маркетингови проучвания GfK SE. Там е отговарял за трансформирането на компанията в глобален доставчик на продукти и решения, както и за дигиталната ориентация на компанията. Преди това е заемал различни позиции в IBM в Германия и САЩ, където разширява стратегията на глобалните бизнес услуги, дигитализацията и бизнес развитието.

Доктор Карстен Зюриг (р.1966 г.) е Главен финансов директор и Главен изпълнителен директор и член на Управителния съвет на Techem GmbH. В отговорностите на  тази позиция влиза целият финансов сектор, както и за секторите на Techem Energy Services, които имат непосредствено влияние върху оперативната дейност, най-вече монтиране, отчитане, дялово разпределение, снабдяване, качество, инфраструктура, Bautec, както и IT инфраструктура и IT развойна дейност. Д-р Зюриг е завършил специалност Електротехника към RWTH Aachen и започва докторантура веднага след завършването. Като консултант в McKinsey има над  20 години опит в енергетиката. Бил е старши партньор в Дюселдорфския офис за бизнес консултации, както и член на водещата група на европейското дружество Electric Power & Natural Gas Practice на McKinsey.

Николай Кус (роден през 1974 г.) е главен оперативен директор (COO) и член на управителния съвет на Techem GmbH от декември 2016 г. На тази длъжност той отговаря за оперативния бизнес на Техем, което обхваща дейностите като монтаж, отчет и изготвяне на изравнителните сметки, но също така и снабдяване, доставки, IT и осигуряване на качеството. Завършил Бизнес Администрация, през 1999 г. започва професионалната си кариера в консултантската фирма Ernst & Young и постепенно трупа богат опит в областта на управлението на недвижимите имоти. Бил е член на германското  ръководство на Fortress Investment Group, където в продължение на шест години отговаря за оперативния бизнес на GAGFAH Group като главен оперативен директор и член на управителния съвет. Преди постъпването си в Техем е заемал поста Главен инвестиционен директор и член на управителния съвет на Deutsche Immobilien Chancen Group.

Техем - вашият партньор

Нашият екип работи за предоставянето на оптимални услуги и решения

Техем в България

Техем Сървисис ЕООД е основано през 1999 год. като 100% дъщерно дружество на енергийния концерн Техем. За изминалите над 20 години е лидер на пазара на услугата „Дялово разпределение“ в страната. Фирмата обслужва приблизително 232 000 домакинства в столицата и градовете Варна, Враца, Козлодуй, Плевен, Пловдив и Русе.

Техем Сървисис ЕООД е отговорна и ориентирана към бъдещето компания, която работи за ефективното и разумно използване на енергията и водата и опазване на природните ресурси и околната среда.

Техем България в цифри

≈60 %
дистанционни уреди
1,0 млн.
уреди за отчитане
232 хил.
обслужвани имоти

Техем България: Мениджмънт

Д-р Войтех Лубинечки е роден през 1960 год. в Олкуш, Полша. Женен с две деца.

Д-р Лубинечки е учил във Факултета по журналистика, политически науки и право към  университета във Варшава и в Париж.

През 2001 год. получава докторска степен по политика и икономика на Централна и Източна Европа и международни отношения. 

Д-р Лубинечки е работил в областта на туризма, маркетинга и гражданската авиация.  

Натрупал е богат международен опит в Северна Африка, Средния Изток, САЩ и много европейски страни. 

От 1993 год. е ангажиран в областта на енергетиката, в частност Разпределение на енергия и вода.

От 2008 год. е член на екипа на Техем на позицията Регионален мениджър за Централна и Източна Европа и Средния Изток.

От 01 октомври 2020 г. е назначен на позицията Мениджър Продажби на Техем Интернешънъл и член на Изпълнителния комитет на Техем Интернешънъл.

Той е управител на дружествата на Техем във Франция, Австрия, Швейцария, Полша, Чехия, Словакия, Унгария, Румъния, България и ОАЕ.

В периода 2013-2020 г. е вицепрезидент на E.V.V.E. (European Association for Consumption-Based Energy Billing).

Родена 1974 г. в гр. София. Завършва Немската гимназия Карл Либкнехт в гр. София.

Магистър по Статистика и иконометрия към Университета за национално и световно стопанство.

Г-жа Стоянова работи за Техем от 2000 година. Управител на Техем Сървисис ЕООД от 2006 г.

Член е на Управителния съвет на Асоциацията на фирмите за дялово разпределение. Владее немски, английски и руски език.

Родена 1965 г. в гр. Ловеч. Завършва Гимназия с преподаване на немски език гр.Ловеч. и след това Висшия институт за народно стопанство (понастоящем Икономически университет) гр.Варна със специалност Икономика и организация на туризма през 1989 година.

Работи дълги години в областта на туризма.

От януари 2002 г. работи за Техем Сървисис ЕООД. От 2007 г. е прокурист на фирмата.

Владее немски, английски и руски език.

Родена 1979 г. в град София, семейна с едно дете.

Завършва Университета за Национално и световно стопанство като Магистър по счетоводство и контрол.

Работи за Техем от 2001 година , като от 2017 година е и прокурист на Техем Сървисис ЕООД.

Имате въпроси? Свържете се с нас.

Нашите експерти с радост ще ви съдействат.