С изравнителна сметка

Сградите, които нямат договор за месечно разпределение, се отчитат след приключване на отоплителния период (април-май), а в някои градове и в края на неотоплителния период.

Как се изготвя изравнителната сметка?

Изравнителна сметка се изготвя за отчетен период въз основа на отчетените показания на уредите за дялово разпределение в имотите.

Графика за отчет може да видите на Клиентския портал.

 

Достъп до всички уреди

За точна изравнителна сметка без корекции е необходим достъп до всички уреди за дялово разпределение в имотите към една абонатна станция.

Клиенти, оборудвани изцяло с радиоуреди – разпределители/апартаментни топломери и водомери за топла вода с дистанционен отчет, не осигуряват достъп до жилището си за годишен отчет.

Клиенти, които имат дори един уред с визуално отчитане (разпределители/апартаментни топломери или водомери за топла вода), трябва да осигурят достъп до имота на една от двете дати за годишен отчет.

НОВО!

От септември 2019 год. с промени в Наредбата за топлоснабдяване срокът за рекламации, в т.ч. за допълнителни отчети е  31-ви август на текущата година. След този срок рекламации не се приемат и корекции не се правят. 

Изравнителните сметки се изготвят до 15 юли на текущата година. Най-бързият достъп до индивидуалните сметки е на Клиентския портал.

След заявка за извършване на услуга в Техем, служителят ни ще генерира 10-цифрен код , с който може да платите на каса на Изипей или онлайн през ePay.

За това плащане не дължите такса.

ОББ АД

IBAN BG65UBBS81551060233116

BIC: RZBBBGSF

При заявяване на услуга от Техем, служителят ни ще Ви уведоми за сумата, която следва да преведете до три дни преди датата на посещение.

В „Основание за плащане“ посочете номер на инсталация за клиенти в София, започва с 4000. Можете да намерите във фактура на Топлофикация София ЕАД или в изравнителната сметка на Техем.

За клиенти на други топлофикации, посочете ИТН или абонатен номер.  

След заявка за извършване на услуга в Техем, служителят ни ще Ви уведоми за датата на посещение. При заплащане на услугата на място в имота се дължи цена за инкасо, съгласно ценовата листа за услуги.

Имате въпроси? Свържете се с нас.

Нашите експерти с радост ще ви съдействат.