Имате въпрос?

С удоволствие ще отговорим на вашите въпроси. Просто ни пишете.
Клиент ли сте на Техем?*

С изпращането на този формуляр давам съгласието си Техем ГмбХ, Техем Сървисис ЕООД, както и техни изпълнители, да обработват предоставените от мен данни за целите на моето запитване.  Потвърждавам, че съм оправомощен да предоставям данните за контакт. Това съгласие е дадено доброволно и мога да го оттегля в бъдеще по всяко време с изпращане на електронна поща на techem@techem.net или писмено на адрес: "Техем Сървисис" ЕООД, ул."проф.Георги Павлов" №3, п.к.1111, гр.София.