Месечна сметка

Понякога една абонатна станция е обща за два или повече входа. Тогава това условие важи за имотите от двата (или повече) входа.

 

Най-сигурният начин за отчет на всички уреди за дялово разпределение е дистанционният. При него липсва субективният фактор:

  • Отчетът не зависи от присъствието на собствениците или наемателите на имотите;
  • Не създава затруднения на собствениците/наемателите да отсъстват от работа или да прекъсват отпуската си за осигуряване на достъп на отчетник;
  • Данните се пренасят автоматично от устройството за отчет в софтуера за разпределение, няма риск за човешка грешка в отчета или въвеждането.

При пълен месечен отчет на всички уреди за дялово разпределение не се изготвят изравнителни сметки (Наредба за топлоснабдяване).

Месечните фактури от топлофикационното дружество са по реален отчет, няма прогнозни начисления. 

Препоръки за преминаване на месечно разпределение:

  • Изготвя се протокол с решение на общо събрание от минимум 2/3 от етажните собственици за преминаване на месечно отчитане и месечно разпределение на топлинната енергия;
  • Упълномощен представител от общото събрание подписва договор за месечен отчет с Техем;
  •  Монтаж на дистанционни уреди за дялово разпределение (разпределители/топломери и водомерите за топла вода) във всички имоти към абонатната станция.
  • След одобрение от топлофикационното дружество Техем изготвя изравнителна сметка за предходния период и започва месечно отчитане. 

След заявка за извършване на услуга в Техем, служителят ни ще генерира 10-цифрен код , с който може да платите на каса на Изипей или онлайн през ePay.

За това плащане не дължите такса.

КВС Банк България ЕАД

IBAN BG67RZBB91551060233116

BIC: RZBBBGSF

След заявка за извършване на услуга в Техем, служителят ни ще Ви уведоми за сумата, която следва да преведете до три дни преди датата на посещение.

В основание посочете абонатния номер към Топлофикация, за който ще се извършва услугата. 

След заявка за извършване на услуга в Техем, служителят ни ще Ви уведоми за датата на посещение. При заплащане на услугата на място в имота се дължи цена за инкасо, съгласно ценовата листа за услуги.

Имате въпроси? Свържете се с нас.
Нашите експерти с радост ще ви съдействат.