Информация за медиите - 21.07.2022

Средно с 12% по-малко енергия са потребили клиентите на централно топлоснабдяване в София

Отоплителен сезон 2021/2022 е с по-дълъг период на отопление и с по-ниски среднодневни температури в сравнение с предходния.

21 юли 2022 г., София – Средно потребената енергия от клиентите за сезон 2021/22 е с 12% по-малко в сравнение с предходния отоплителен сезон*, сочат данните от изравнителните сметки на водещата фирма за топлинно счетоводство Техем. Отново средно с 12% обаче е струвал по-скъпо отоплителен сезон 2021/2022 за клиентите в София в сравнение с миналата година. Това основно се дължи на по-дългия период с отопление (13 дни повече в сравнение със сезон 2020/2021), както и на по-ниските среднодневни температури и на повишената цена на енергията от юли 2021 г. 

 

Сезон 2019/20

Сезон 2020/21

Сезон 2021/22

Средно дневни температури

5.37

5.43

4.82

продължителност на сезон в дни

173

183

196

цена на МВтЧ без ДДС към 30 април

70.32

82.09

98.48

„Отчитаме, че клиентите са реализирали икономии, но повишената цена и по-дългият период с отопление компенсират тези икономии. С оглед очакванията цените на ресурсите да продължават да се покачват, препоръчваме да се продължи с разумното използване на енергия, както и да бъдем все по-активни и внимателни с това кога ни е необходимо отопление и колко топло трябва да бъде в помещението. Това се постига лесно с помощта на термостатни вентили на радиаторите“, коментира Милена Стоянова, управител на Техем.

53% от клиентите в столицата ще получат изравнителна сметка, в която имат сума за получаване или сума равна на начислената енергия през сезона. 47% от клиентите имат суми за доплащане.

По-честото разпределение на енергия (месечен отчет и сметки), каквато е идеята на Европейската Директива за енергийна ефективност, транспонирана и в нашето законодателство, дава възможност по-бързо да се ориентираш в месечното си потребление и да реализираш икономии. „За това и над 350 сгради от клиентите на Техем в София избраха да преминат на месечен дистанционен отчет и месечна сметка, без изравнителна“, допълва Милена Стоянова.

Среден разход ОБЩО за отопление и топла вода (12 месеца) в лв. с ДДС

Тип имот

Сезон 2019/2020

Сезон 2020/2021

Сезон 2021/2022

Разлика в сезон

2022 vs.21

до 49 m2

412.38

420.86

511.07

8%

50 m2 - 69 m2

630.23

644.19

795.90

10%

70 m2 - 99 m2

797.06

824.84

1017.87

10%

над 100 m2

1090.23

1107.16

1447.04

17%

 

Най-много са клиентите със суми за получаване в изравнителната сметка от 10 лв. до 99 лв. – 24%. 21% са клиентите със суми за доплащане в същия диапазон. 14% имат да възстановяват суми от топлофикационното дружество от 100 лв. до 249 лв., а същите суми имат да доплащат 11% от потребителите.

От Техем обръщат специално внимание, че потреблението на топла вода е съществена част от разхода за енергия. Изправността на водомерите е от съществено значение за определяне на индивидуалния разход. Близо половината водомери за топла вода, монтирани в имотите на клиентите в София са стари, с изтекъл срок за метрологична проверка (10 години). Припомняме, че в актуалните текстове на Закона за енергетика е залегнало задължителното изискване при подмяна на уред (водомер, разпределител, топломер) да бъде монтиран такъв с дистанционен отчет, съгласуван с фирмата за топлинно счетоводство, която обслужва етажната собственост. 

Неосигуряването на достъп за годишен отчет до уредите дори на един клиент в сградата, означава начисляване на максимална мощност на този потребител и последващи възможни корекции в изравнителните сметки на всички клиенти. Припомняме, че в Наредбата за топлоснабдяване са предвидени санкции при неотчетени, стари или липсващи индивидуални водомери, а именно служебен разход до 280 л./ден на човек (на месец това означава до 8 м3 или годишно до 100 м3 на човек). Неосигурилите достъп за отчет могат да заявят допълнително посещение и корекция на сметката до 31 август 2022 г.

Използвайте месеците без отопление, за да проверите изправността на уредите (водомери, топломери и разпределители) и радиаторите си, което да Ви гарантира по-ефективно ползване през зимата, съветват още от водещата фирма топлинен счетоводител.

*отоплителен сезон включва 12 месеца топла вода и 6 месеца отопление.