Информация за медиите - 26.07.2023

Отоплителен сезон 2022/2023 е с по-кратък период на отопление и с по-високи среднодневни температури в сравнение с предходния

26 юли 2023 г., София – Средно 7% икономии от отопление са реализирали клиентите на централното топлоснабдяване в София през този отоплителен сезон. Това сочат данните на водещата фирма за топлинно счетоводство у нас Техем. В допълнение към по-кратката и по-топла зима тази година, продължава тенденцията потребителите да  спестяват чрез уредите за топлинно счетоводство.

Изравнителните сметки вече са предадени на клиентите, а след 15 август 2023 г. се очаква да бъдат фактурирани от топлофикационното дружество. До информационните справки има и електронен достъп чрез клиентския портал на Техем. До 31 август т. г. е срокът за клиентите, които не са осигурили достъп за отчет на уредите и към момента са получили сметка със служебни начисления, да заявят допълнително посещение и корекция. „Това обаче означава корекция на сметките на всички останали клиенти в сградата“, напомня Милена Стоянова, управител на Техем. С масовото монтиране на дистанционни уреди, процентът неосигурен достъп продължава да спада, като към момента едва малко над 4 000 клиенти в София остават неотчетени. 65% от уредите, монтирани в имотите на клиентите на Техем вече са с дистанционно отчитане.

Обръщаме внимание, че изпратените справки до клиентите тази година са без ДДС, поради изричните инструкции за това от топлофикационното дружество в София с оглед на промените в данъчните закони.

 

Сезон 2020/21

Сезон 2021/22

Сезон 2022/23

Средно дневни температури

5,43 °C

4,82 °C

5.61°C

продължителност на сезон

183 дни

196 дни

172 дни

цена на МВтЧ в лева без ДДС

79.53

95.75

месец май и юни 2022:

98.48

от 1 юли 2022:

137.86

Отоплителен сезон 2022/2023 е с по-кратък период на отопление и с по-високи среднодневни температури в сравнение с предходния, но цената на топлинната енергия се е увеличила. Данните на Техем за изравнителните сметки на клиентите им в София сочат, че 55% имат сума за получаване, а 45% сума за доплащане от годишното изравнение.

„Отчитаме тенденция все повече клиенти да избират отказ от изравнителна сметка и да преминават на месечен дистанционен отчет и реална месечна сметка“, коментира Милена Стоянова и допълва, че над 10 600 клиенти на Техем са избрали да заплащат реалното си потребление месечно. По-честото разпределение на енергия (месечен отчет и сметки), каквато е идеята на Европейската Директива за енергийна ефективност, транспонирана и в българското законодателство, дава възможност по-бързо да се ориентираш в месечното си потребление и да реализираш икономии. Това е възможно след монтаж на дистанционни разпределители и водомери за топла вода в цялата етажна собственост.

 

 

 

Среден разход ОБЩО за отопление и топла вода в лева без ДДС за отоплителен сезон 2022/2023

(разход за отопление 172 дни, разход за топла вода 12 месеца)

 имот до 49 m2

                                        522.80 лв.

 имот  50 m2 - 69 m2

                                        791.25 лв.

 имот 70 m2 - 99 m2

                                    1 005.92 лв.

 имот над 100 m2

                                    1 409.24 лв.

 

От изравнителните сметки на клиентите на годишен отчет тази година най-голям дял от 22% имат да получават суми от 10 лв. до 99 лв. без ДДС. 19% от потребителите имат да доплащат суми от 10 лв. до 99 лв. без ДДС. Третата най-голяма група клиенти от годишното изравнение са 16%, които имат да получават суми от 100 лв. до 249 лв. без ДДС.

От Техем припомнят на клиентите, че месеците без отопление са подходящи за проверка на изправността на уредите (водомери, топломери и разпределители), както и на радиаторите. Това гарантира по-ефективно ползване през зимата, казват още от водещата фирма топлинен счетоводител.

 

Припомняме още, че считано от 12.3.2021 г. ако Ви се налага подмяна на уреди за топлинно счетоводство, в това число и водомерите за топла вода, е задължително новите, които монтирате, да се отчитат дистанционно. Дистанционните водомери за топла вода трябва да са доставени или одобрени от фирмата за дялово разпределение. Монтаж можете да заявите и онлайн, чрез клиентския портал на Техем.