Информация за медиите - 05.07.2022

Изравнителните сметки за клиентите на Техем в София вече са публикувани на клиентския портал на дружеството

Малко над 4 000 имоти остават неотчетени и могат да заявят допълнително посещение до 31 август 2022 г.

5 юли 2022 г., София – Изравнителните сметки за отоплителен сезон 2021/2022 за клиентите на Техем в София вече са публикувани на клиентския портал на дружеството. Както всяка година, в срок до 15 юли 2022 г. ще бъдат предоставени на клиентите на хартиен носител.

Припомняме, че това са информационни сметки, които ще бъдат фактурирани от топлофикационното дружество в столицата към 15 август 2022 г. Към момента все още има 4 418 имоти, които не са осигурили достъп за годишен отчет, а уредите, монтирани в тях са визуални. Тези клиенти могат да заявят допълнително посещение до 31 август 2022 г. „Тази година регистрираме, че имотите, които не осигуряват достъп намаляват, което се дължи на множеството монтирани радио разпределители, топломери и водомери, които се четат дистанционно. За това и успяваме да обработим данните от отчетите и съставим сметките в по-кратки срокове“, коментира Милена Стоянова, управител на Техем.

Значителен ръст бележи броят на монтираните водомери с дистанционно отчитане,  над 19 хиляди за последната година. Общият брой на монтираните дистанционни уреди Техем на територията на София нараства до над 644 хиляди. Расте и броят на сградите, които преминават на месечен дистанционен отчет без изравнителна сметка, които вече са над 350. „Клиентите оценяват предимствата на дистанционните уреди все повече, както и изпълняват изискванията на Закона за енергетика за задължително монтиране на такива при необходимо преоборудване“, допълва Милена Стоянова.

Уредите в над 1 100 сгради, клиенти на Техем, към момента са отчетени на 100%, което означава, че за тези клиенти няма да има корекции на изравнителните сметки в следствие на поискан допълнителен отчет от съседи, неосигурили достъп.

Освен това припомняме, че през този сезон немското дружество инвестира допълнително в сградите, които обслужва у нас и дигитализира над 3 000 етажни собствености. Системата за дигитална инфраструктура на Техем се състои от малък смарт четец, който се монтира в общите части на сградата и събира данни от дистанционните уреди в имотите на клиентите. Радиоуредите изпращат регулярно сигнал към смарт четеца. На определени интервали информацията се пренася през защитена мобилна връзка към облачно пространство, а оттам към центъра за обработка на данни в Техем. В последствие там данните се разкодират и обработват, за да получат клиентите коректни месечни или изравнителни сметки за отопление и топла вода.

Неосигуряването на достъп за годишен отчет до уредите дори на един клиент в сградата, означава начисляване на максимална мощност на този потребител и последващи корекции в изравнителните сметки на всички клиенти. Припомняме, че в Наредбата за топлоснабдяване са предвидени санкции при неотчетени, стари или липсващи индивидуални водомери, а именно служебен разход до 280 л./ден на човек (на месец това означава до 8 м3 или годишно до 100 м3 на човек). Неосигурилите достъп за отчет могат да поискат допълнително посещение до 31 август 2022 г. След тази дата не се приемат възражения и заявки за отчет.