ИНФОРМАЦИЯ ЗА МЕДИИТЕ - 16.04.2024

Техем започва годишните отчети за изработване на изравнителните сметки в София за сезон 2023/2024

16 април 2024 г., София – На клиентския портал на Техем е публикуван графикът за годишен отчет в София. Клиентите на водещата фирма за топлинно счетоводство, които все още са с визуални уреди и водомери за топла вода, могат да очакват посещение на отчетник с цел изработване на изравнителна сметка в периода 20 април - 2 юни 2024 г. Както всяка година датите за годишен отчет на уредите за дялово разпределение са две – едната в работно и другата в извънработно време. На съобщенията, поставени на видно място в сградите, е посочен и часовият интервал, в който се очаква да бъде осигурен достъп за визуален отчет на уредите си – водомери, топломери и разпределители по радиаторите.  

Клиентите, при които всички уреди (разпределители, топломери и водомери за топла вода) са дистанционни, не е необходимо да осигуряват достъп за годишен отчет. Над 740 сгради, обслужвани от Техем в София са изцяло с дистанционни уреди и водомери, като 447 от тях са избрали да са на месечен дистанционен отчет без изравнителна сметка. Припомняме, че до края на 2026 г. всички клиенти, трябва да подменят визуалните си уреди с дистанционни, според изискванията на Закона за енергетика. „Дистанционните уреди са стъпка към по-честото измерване и отпадането на нуждата от изравнителни сметки“, коментира Милена Стоянова, управител на Техем. Дистанционните уреди и водомери за топла вода трябва да са доставени или одобрени от фирмата за дялово разпределение.

Важно уточнение за клиентите, които са монтирали дистанционни разпределители по радиаторите си, че трябва да допуснат отчетник за снемане на показанията от водомера/ите за топла вода, в случай, че те не са с дистанционен отчет. 

 

За имотите с визуални уреди за дялово разпределение, посещението за годишен отчет е задължително. При неосигуряване на достъп до уредите и/или водомерите се начислява служебен разход, който води до сериозно доплащане в изравнителната сметка. 

Допълнителен отчет при пропуснати двете обявени дати за посещение, клиентите могат да заявят и онлайн на клиентския портал на Техем. Срокът за допълнителни отчети и корекции на изравнителните сметки е 31 август 2024 г.