Информация за медиите - 26.04.2022

Техем започва годишните отчети за изработване на изравнителните сметки в София за сезон 2021/2022

26 април 2022 г., София – На клиентския портал на Техем е публикуван графикът за годишен отчет за клиентите на топлинния счетоводител в София. Вече е започнало и информирането на потребителите със съобщения в сградите за двете предстоящи дати за отчет – едната в работно и другата в извънработно време. На съобщенията е посочен и часовият интервал, в който се очаква клиентите да осигурят достъп за визуален отчет на уредите си – водомери, топломери и разпределители по радиаторите.

Клиентите, при които всички уреди разпределители и водомери за топла вода са дистанционни, не е необходимо да осигуряват достъп за годишен отчет. В топлофицираните градове в България има монтирани над 1 милион уреди Техем (разпределители, водомери и топломери), 609 хиляди от които са дистанционни.

„С посещението в имотите, при установен негоден или разпределител/водомер с изтекъл срок за експлоатация, според нормативната уредба, всеки клиент ще получи предписание от отчетника за проверка или смяна на уреда. Важно е клиентите да обърнат внимание, за да може да се гарантира изпълнението на законодателството, което регламентира при подмяна на уред, да бъде монтиран такъв с възможност за дистанционен отчет“, допълва Милена Стоянова.

Припомняме, че водомерите за топла вода, разпределителите и топломерите трябва да бъдат с дистанционно отчитане и одобрени от топлинния счетоводител според промените в Закона за енергетика, обн. ДВ 21/ 12.03.2021. Според приетите текстове, считано от 12.3.2021 г. при подмяна на уреди е задължително да бъдат монтирани водомери за топла вода, топломери и разпределители, които да се отчитат дистанционно. Дистанционните водомери за топла вода трябва да са доставени или одобрени от фирмата за дялово разпределение.

За визуалните разпределители, топломери и водомери за топла вода, посещението за годишен отчет е задължително. При неосигуряване на достъп до уредите и/или водомерите се начислява служебен разход, който води до сериозно доплащане в изравнителната сметка. Срокът за допълнителни отчети и корекции на изравнителните сметки е 31 август 2022 г. Дори само един съсед да не осигури достъп до имота си преди изготвянето на сметката, при поискване на корекция и допълнителен отчет, то това води до промяна на всички изравнителните сметки в етажната собственост.

Обръщаме внимание на клиентите, които са монтирали дистанционни уреди по радиаторите си, че трябва да допуснат отчетник за снемане на показанията от водомера/ите за топла вода, в случай, че те не са с дистанционен отчет.