Информация за медиите - 13.04.2021

Проучване сред потребителите сочи, че Клиентите в София предпочитат дистанционния отчет на уреди и водомери в условията на пандемия от COVID-19

67% от потребителите заявяват, че не знаят за новите изисквания в Закона за енергетика за монтиране на дистанционни уреди и водомери

София, 13 април 2021 г. – Пандемията от COVID-19 кара клиентите да предпочитат дистанционното отчитане на уреди и водомери, без да е наложително влизането на отчетник в дома. Това показват данни от проучване, възложено от Техем и проведено през месец март 2021 г., сред 600 граждани от домакинства, използващи централно топлоснабдяване в София.

53,8% заявяват, че отчитането на уредите извън дома е много полезно в условията на COVID-19, 24,7% казват, че има полза от него, а едва 11,7% смятат, че тази услуга няма да намали риска за здравето на самите тях и семействата им (графика 1). 53% от запитаните заявяват, че предпочитат уредите и водомерите са се отчитат от дистанция. (графика 2)

В България има монтирани над 1 милион уреди techem (разпределители, водомери и топломери), 609 хиляди от които, са дистанционни. Именно дистанционните уреди помогнаха на клиентите на Техем през месеците април и май 2020 г., когато мерките срещу разпространение на вируса бяха наложили почти пълен локдаун. В условията на социална изолация в началото на миналата година, за 14 дни чрез дистанционните уреди на Техем, в София бяха отчетени над 360 хиляди индивидуални разпределители и почти 18 хиляди водомери за топла вода без да се налага посещение на отчетник в дома на клиентите.

За предстоящата кампания по годишен отчет на уредите за отоплителен сезон 2020/2021, от Техем изразяват готовност да започнат дистанционен отчет на разпределители, топломери и водомери веднага след спиране на централното топлоподаване. Тази година, за удобство на клиентите, в графика за годишен отчет, в периода между 01-06 май 2021 г., не са предвидени дати за физически посещения в имотите, заради предвиждането, че множество клиенти ще бъдат извън града. „В този период ще се извършва само дистанционен отчет на уреди“, обяснява Милена Стоянова, управител на Техем.

Припомняме, че от 12 март 2021 г. с промени в Закона за енергетика стана задължително монтирането на водомери за топла вода, топломери и разпределители, които да се отчитат дистанционно. „На практика от тази дата, ако се наложи да подмените водомер за топла вода, защото е стар или поради ремонт на банята например, то следва да направите това с уред, който е с дистанционно отчитане“, разяснява Милена Стоянова, управител на Техем, и допълва, че при избора на радио водомер за топла вода клиентите трябва да бъдат особено внимателни, защото уредът трябва да може да се отчита дистанционно от топлинния счетоводител, който обслужва етажната собственост. Според промените в закона дистанционните водомери, които монтират клиентите в домовете си, трябва да са доставени или одобрени от фирмата топлинен счетоводител. „Този, който чете топломерите, трябва да може да отчита и дистанционните водомери в сградата, за да се гарантират коректни сметки“, казва още Милена Стоянова. 

Проучването сред клиенти в София, живеещи в топлофицирани жилища, обаче показва, че степента на запознатост с тези промени в Закона за енергетика е ниска. На въпроса „Знаете ли, че вече ще бъде задължително всички уреди за отчитане на топлинната енергия и водата в жилищата да бъдат с дистанционно отчитане?“ 67% отговарят отрицателно. Една трета (33%) отговарят, че са запознати с новите изисквания. (графика 3)

Изследването е реализирано по поръчка на Техем сървисис сред 600 граждани от домакинства, използващи централно топлоснабдяване в град София. Проведено е в периода 15 - 31 март 2021 г. по метода на преките лични интервюта чрез стандартизиран въпросник.