Иноформация за медиите - 28.04.2021

Техем започва годишен отчет за изработване на изравнителни сметки 2021 за клиентите в София

В почивните дни в началото на месец май ще бъде извършван отчет само на дистанционни водомери, разпределители и топломери

28 април 2021 г., София – От утре, 29 април 2021 г., с обявлението за спиране на централното топлоподаване, Техем започва отчетна кампания за клиентите в София с цел изработване на изравнителни сметки 2021. Традиционно годишното отчитане съвпада с почивните дни в началото на месец май, когато клиентите планират лично време за себе си и семействата си често извън София. В този период ще се извършват само дистанционни отчети. „За да улесним клиентите си, тази година, сме предвидили до 6 май да извършваме само дистанционни отчети на разпределители, топломери и водомери, без посещение в имотите“, обяснява Милена Стоянова, управител на Техем.

По време на кампанията ще бъдат отчетени дистанционно над 370 000 броя индивидуални разпределители и 30 000 водомери за топла вода с радио модули. Графикът за посещенията за физически отчети вече е публикуван на клиентския портал на Техем, достъпен след регистрация.

Както всяка година, на видно място във входовете на сградите в София, ще бъдат поставени съобщения с датите за посещение за клиентите на визуален отчет.

Пандемията от COVID-19 кара клиентите все повече да предпочитат дистанционното отчитане на уреди и водомери, без да е наложително влизането на отчетник в дома. Въпреки това, в София все още има над 100 000 имоти, в които трябва да влезе отчетник заради визуални уреди, най-вече водомери за топла вода. 

Годишният отчет е задължителен. При не осигуряване на достъп до уредите и/или водомерите се начислява служебен разход, който води до сериозно доплащане в изравнителната сметка. Срокът за посещенията за годишни отчети е 6 юни 2021 г., а за корекции на изравнителните сметки е 31 август 2021 г. Напомняме, че дори само един съсед да не осигури достъп до имота си преди изготвянето на сметката, при поискване на корекция и допълнителен отчет, то това води до промяна на всички изравнителните сметки в етажната собственост.

Обръщаме внимание, че от 12 март 2021 г. с промени в Закона за енергетика стана задължително монтирането на водомери за топла вода, топломери и разпределители, които да се отчитат дистанционно. „На практика от тази дата, ако се наложи да подмените водомер за топла вода, защото е стар или поради ремонт на банята например, то следва да направите това с уред, който е с дистанционно отчитане“, разяснява Милена Стоянова, управител на Техем, и допълва, че при избора на радио водомер за топла вода клиентите трябва да бъдат особено внимателни, защото уредът трябва да може да се отчита дистанционно от топлинния счетоводител, който обслужва етажната собственост. Според промените в закона, дистанционните водомери, които монтират клиентите в домовете си, трябва да са доставени или одобрени от фирмата топлинен счетоводител. „Този, който чете топломерите, трябва да може да отчита и дистанционните водомери в сградата, за да се гарантират коректни сметки“, казва още Милена Стоянова.