BEK 2251 skærper kravene

Ny lovgivning kræver fjernaflæsning

Der er ikke længere tvivl. Fremtidens forbrugsmåling skal være fjernaflæst, og alle manuelle forbrugsmålere skal senest i 2027 være udskiftet til fjernaflæsning. Alt dette for at vi kan blive bedre til at spare på vores fælles ressourcer. EU har sat skub i Energieffektivitetsdirektivet.

2020
Målere skal aflæses oftere
2022
Månedlig aflæsning
2027
Kun fjernaflæsning
Helt overordnet er der 3 datoer du skal holde øje med

Alle fjernaflæste målere skal aflæses minimum 2 x årligt. Lejer/beboer skal kunne tilgå de opdaterede forbrugsdata. Det kan fx ske via app til mobil/tablet eller portal til pc, hvor alle data er online.

Desuden er det fra oktober 2020 kun tilladt at montere fjernaflæste forbrugsmålere ved totalinstallation og renoveringer i ejendomme.

Fra 1. januar 2022 skal der leveres aflæsninger på alle fjernaflæsningsmålere minimum en gang om måneden. Lejer/beboer skal kunne tilgå de månedligt opdaterede forbrugsdata. Det kan fx ske via app til mobil/tablet eller portal til pc, hvor alle data er online

Ved nytårsskiftet til 2027 bliver det mest markante krav om endelige udfasning af målere, der ikke kan fjernaflæses, en realitet. Dermed skal alle forbrugsmålere i alle bygninger være udskiftet til målere, der kan fjernaflæses.

Det er ejendom ejer/administrator, der har ansvaret for at overholde lovgivningen 

Vi står klar med rådgivning. Med os imødekommer du de nye krav, og her kan du læse lidt om, hvad det betyder for henholdsvis den årlige forbrugsopgørelse, EED forbrugsoplysninger og de smarte digitale løsninger vi har til det.

  • Forbrugsopgørelsen er nu forsynet med info om forbrugsanalyse, brændselssammensætning, energieffektivitetet, klageprocedure, referencesammenligninger. Læs mere her.
  • Techem Beboer App giver adgang til de løbende forbrugsoplysninger /de månedlige EED forbrugsoplysninger beboeren har krav på når der er fjernaflæsningsmålere i ejendommen. Læs mere her.
  • Techem Administrator Portal til ejer/administrator har du adgang til som kunde.  Til dine beboere tilkøbes adgang til Techem Beboer App. Brugere af appen pålignes de ekstra omkostninger. Læs mere her. 
Sådan overholder du lovgivningen
Når du har fjernaflæsningsmålere
1
Undersøg om dine målere kan fjernaflæses
Første del af EED direktivet gør sig gældende over for ejendomme, hvor der allerede sidder fjernaflæsningsmålere, de skal kunne sende data automatisk.
2
Connect ejendommen til Techem Online Univers
Du opgraderer din ejendom med et modem der automatisk sender data til online løsninger. Techem klarer resten for dig.
3
Techem Beboer App indfrier lovgivningen
Beboerne får automastisk besked, når det er tid til at se på deres forbrugsoplysninger en gang pr. måned, og samtidig adgang til en masse online muligheder.