Zvýšenie energetickej efektívnosti a zníženie emisií CO₂

Naším cieľom je takmer klimaticky neutrálne nehnuteľnosti. To je však možné len vtedy, ak si užívatelia uvedomia energetické účinky svojho správania, ak sú energetické toky optimálne kontrolované a výroba obnoviteľnej energie je navzájom inteligentne koordinovaná. Preto vyvíjame atraktívne riešenia pre vysokú energetickú účinnosť.

Energetická efektívnosť: benefit pre užívateľov bytov, správcovské spoločnosti a životné prostredie.

Znížte spotrebu tepla s unikátnym systémom adapterm od spoločnosti Techem

Systém adapterm vám pomôže pri úspore energií. Nezávisle od toho, či sa vykuruje diaľkovo alebo vlastnou kotolňou, adapterm sa postará o zníženie nadmerného odberu tepla do objektu. Užívatelia vykurujú ako doposiaľ a tepelná pohoda v bytoch zostáva nezmenená.

Energetická efektívnosť zvyšuje hodnotu nehnuteľnosti

S Techem riešeniami energetickej efektívnosti šetria všetci. Redukuje sa potreba tepla do objektu tým aj náklady a často sa aj zlepší trieda energetickej účinnosti na energetickom certifikáte budovy.

Využite naše služby energetickej efektívnosti.

Navrhnite spolu s nami individuálnu stratégiu efektívnosti pre váš dom. Poradíme vám, navrhneme výhodné riešenia a tieto aj zrealizujeme.

1

Poradenstvo

Zabezpečíme analýzu súčasného stavu objektu, čím sa získa prehľad - napríklad v otázke, či treba zmodernizovať existujúci vykurovací systém alebo inštalovať nový.

2

Plánovanie

Prejdeme na jednotlivé detaily a navrhneme pre vás optimálny plán energetickej účinnosti s rozpisom nákladov a časovou náročnosťou.

3

Realizácia

Zrealizujeme všetky opatrenia. Tým priespievame k ochrane klímy, vytvárame efektívne a bezpečné procesy pre vaše nehnuteľnosti.

Väčšia ochrana klímy pri bývaní

Energetická transformácia - zvýšenie efektívnosti existujúcich zdrojov enegie

Mohlo by vás tiež zaujímať

Služby pre bytové hospodárstvo

Služby pre bytové hospodárstvo - radi vám poradíme.

Pristroje a technológie

Vďaka praktiíckému diaľkovému odpočtu šečtríte čas a náklady.

Legislatívne témy

Techem má vždy prehľad o aktuálnej legislatívne - informujte sa u nás.