Udržateľnosť a digitalizácia v Techeme.

Úspora energie prospieva nielen životnému prostrediu, ale aj nám všetkým. V spoločnosti Techem sme si dali za cieľ šetriť zdroje a chrániť životné prostredie – spolu s vami. Preto sa spoliehame na prepájané digitálne riešenia. Týmto spôsobom dosahujeme vyššiu energetickú účinnosť v objektoch a budovách a súčasne aj spravodlivé rozpočítanie nákladov na energie.

S nami ste vždy na správnej ceste

Pridajte sa k nám na ceste za udržateľnosťou

Naším cieľom je šetriť energie a prírodné zdroje a zabezpečiť tak lepšie a zdravšie životné prostredie.

Zabezpečujeme digitálnu energetickú transformáciu v budovách

Spoločnosť Techem je energetický partner pre zelené a inteligentné budovy. Uvedomujeme si svoju zodpovednosť a naším poslaním je hľadať riešenia, ktoré umožnia bytovému hospodárstvu a spoločnosti uspokojiť potrebu ochrany klímy, digitalizácie a zdravého životného prostredia. Pritom sa snažíme o komplexný prístup.

Naše ciele: digitalizácia a udržateľnosť

1

Rozvíjať digitalizácie v budovách

Chceme podporovať inteligentné aplikácie a sieťové prepojenia. Našim zákazníkom preto ponúkame digitálne riešenia na úsporu energie. Takto zabezpečíme inovácie v tomto odvetví.

2

Zlepšiť ekonomickú efektívnosť

Digitalizácia môže urýchliť a zefektívniť administratívne procesy, inteligentné riešenia pomáhajú šetriť energiu, čas a peniaze.

3

Chrániť životné prostredie s digitalizáciou

Náš prístup je správny: v takmer 12 miliónoch domácností po celom svete vďaka naším riešeniam a technológiam každoročne zabránime vzniku približne 8,7 mil. ton emisií CO₂.

Energetická politika spoločnosti Techem

Od roku 1952 sa spoločnosť Techem zasadzuje za efektívne využívanie energie a vody pomocou inovatívnych riešení, ktoré chránia našu klímu.

Čo robíme v Techem pre ochranu klímy

V materskej spoločnosti Techem Nemecko a vo viacerých Techem pobočkách po svete sme zaviedli  systém energetického manažmenu podľa NORMY ISO 50001 a boli sme certifikovaní. Neustále sledujeme, či je naša organizácia energeticky efektívna a zlepšujeme sa všade tam, kde je to možné. K tomu prispievajú pravidelné audity a hodnotenia. Do realizácie energetickej politiky aktívne zapájame aj našich zamestnancov. 

Naše ambície:

  • šetriť prírodné zdroje a chrániť životné prostredie, 
  • zvýšiť energetickej účinnosť a hospodárnosť
  • zvýšiť bezpečnosť dodávok a dostupnosť technológií

Týmto spôsobom už teraz prispievame k šetreniu zdrojov a dlhodobému znižovaniu zaťaženia životného prostredia prostredníctvom digitalizácie bytového hospodárstva.

Takto sa zaväzujeme k väčšej udržateľnosti

EED: menšia spotreba energie a väčšia transparentnosť

Novelizáciou Európskej smernice o energetickej efektívnosti (EED) patrí budúcnosť diaľkovo odčítateľným meračom. Cieľom je dlhodobo znížiť spotrebu energie v krajinách EÚ. Všetky naše technológie sú preto už dnes v súlade s EED.

Úspora energie s Techemom

Každý deň my ľudia produkujeme obrovské množstvo CO₂, čo urýchľuje zmenu klímy. Najväčším zdrojom CO₂ v každodennom živote je spotreba teplej vody a energie na vykurovanie, ktorá predstavuje cca 70 % spotreby energie v domácnostiach. Čo môžeme urobiť doma? Naše tipy

Dobre prepojené stratégie zamerané na budúcnosť

V spoločnosti Techem trvalo prispievame k energetickej účinnosti existujúcich budov. Napríklad s profesionálnou dodávkou tepla, inteligentnými systémami úspory energie a rozpočítaním založeným na skutočnej spotrebe.

Sme aktívni aj v asociáciach, ktoré tento vývoj ďalej podporujú a propagujú. Týmto spôsobom spolu s ostatnými zainteresovanými stranami podporujeme digitalizáciu a udržateľnosť.

Ochrana klímy – so Zákazníckym portálom Techem

Na našom Zákazníckom portáli ukazujeme, ako môže udržateľnosť fungovať vďaka digitalizácii. Všetko vybavíte jednoducho online.

  • Ušetríte tak zbytočné papierovanie a zdroje. 
  • všetky dokumenty online na jednom mieste