Techem – prispievame k zeleným, inteligentným a zdravým budovám

S našou stratégiou a obchodným modelom pracujeme na priesečníku troch kľúčových megatrendov: urbanizácie, mobility a energetickej účinnosti. Inovatívne a udržateľné technológie sú základom úsilia spoločnosti Techem o ekologické, inteligentné a zdravé budovy.

> 39 mil.
nainštalovaných rádiových prístrojov
8,7 mil. ton
úspora CO₂ za rok
1,8 mld. €
úspora nákladov na palivo

Techem: pre digitálnu energetickú transformáciu budov

Zmena klímy je jednou z najväčších výziev súčasnosti. My v spoločnosti Techem si uvedomujeme našu zodpovednosť, a preto pracujeme na riešeniach pre úspešnú energetickú transformáciu budov.

Jedna vec je jasná: len pomocou digitalizácie môže byť takmer klimaticky neutrálny fond budov realizovateľný a cenovo dotupný. Vďaka digitálne prepojeným riešeniam a technológiam môžeme znížiť spotrebu energie, zvýšiť efektívnosť a prepojiť výrobu energie z obnoviteľných zdrojov v rôznych odvetviach. 

Digitalizácia tak robí správu nehnuteľností hospodárnejšou, spoľahlivejšou a pohodlnejšou. Ochrana klímy, efektívnosť procesov a dodržiavanie právnych predpisov idú ruka v ruke.

Bez digitalizácie to nejde

Výsledná databáza vytvára prehľad a povedomie o spotrebe energie a tokoch energie - u vlastníkov i užívateľov bytov. Týmto spôsobom umožňujeme optimálne plánovanie a riadenie, ako aj energeticky efektívnu výrobu a distribúciu. Koneční spotrebitelia môžu tak ľahšie šetriť energiu. 

Ako poskytovateľ energetických služieb a meracích služieb vidíme v spoločnosti Techem svoju úlohu vo vytváraní inteligentných, digitálnych a zdroje šetriacich riešení pre bytové hospodárstvo budúcnosti. Naše služby a technológie sú preto vždy navrhnuté s jasným cieľom - znížiť emisie CO₂ v nehnuteľnostiach.

Naším cieľom je digitalizácia budov

Cieľom spoločnosti Techem je CO₂ optimalizovaná a efektívna technická prevádzka budov, ktorá je prepojená v klimaticky neutrálnej, energeticky sebestačnej oblasti. Na dosiahnutie tohto cieľa využívame rôzne prístupy:

  • Optimálne nastavenie, prepojenie a digitálne podporované monitorovanie systémov výroby tepla, napríklad v kombinácii s výrobou tepla z obnoviteľných zdrojov prostredníctvom tepelných čerpadiel.
  • Efektívna výroba a prepojenie sektorov prostredníctvom kombinovanej výroby tepla a elektriny na báze zemného plynu a v budúcnosti aj vodíka.
  • CO₂ neutrálne teplo a elektromobilita prostredníctvom využívania obnoviteľných foriem energie, ako sú solárna energia a tepelné čerpadlá

Základom potrebného prehľadu údajov a na ňom založenej pridanej hodnoty je moderná digitálna Techem - snímačová infraštruktúra.

Aké sú jej výhody? Dlhodobá životnosť, diaľkový odpočet, bezpečnosť dát a vlastný monitoring.

Vydávame sa na cestu k takmer klimaticky neutrálneho prostredia v roku 2050.
Zníženie emisií CO2 v budovách k tomu významne prispieva.

Stále sa zlepšujeme

Do budúcna pribudnú ďalšie riešenia, najmä v súvislosti s digitalizáciou a zvýšeným využívaním senzorovej technológie. Príkladom ďalších možných oblastí činnosti je digitálna a energeticky efektívna prevádzka výťahov, kontrola kvality ovzdušia a ďalšie služby v zosieťovanej budove. Bytové domy a objekty budúcnosti musia byť klimaticky priaznivé, prepojené do sietí a musia disponovať zdravým životným a pracovným priestorom. K tomu budeme prispievať.

Fakty a dáta o spoločnosti Techem

3.750
Mitarbeiter
≈80 %
Funkquote weltweit
52,1 Mio.
Messgeräte weltweit
11,9 Mio.
Wohnungen im Service

Unsere Kunden sind Wohnungsbaugesellschaften und Immobilieninvestoren ebenso wie Genossenschaften, klassische Hausverwaltungen sowie Eigentümerinnen und Eigentümer von Mehrfamilienhäusern.  

Geschäftsjahr 2019/2020 (01.04.2019 - 31.03.2020)

Gesamtumsatz*: 779,5 Mio. Euro

Rumpfgeschäftsjahr 2020 (01.04.2020 - 30.09.2020)

Umsatz: 317,1 Mio. Euro

 

Techem ako silný partner pre vaše výzvy
Náš tím pracuje každý deň po celom svete, aby vám poskytol optimálne služby a riešenia.

Die Geschäftsführung der Techem Gruppe

Matthias Hartmann (Jahrgang 1966) ist seit dem 16. Januar 2020 Chief Executive Officer (CEO) der Techem GmbH. Als Vorsitzender der Geschäftsführung verantwortet er gemeinsam mit Dr. Carsten Sürig, Chief Financial Officer und Chief Performance Officer, und Nicolai Kuß, Chief Sales Officer, die Geschicke des Eschborner Unternehmens, das in mehr als 20 Ländern tätig ist. Bis zu seinem Wechsel zu Techem war Matthias Hartmann Vorsitzender der Geschäftsführung der IBM Deutschland GmbH sowie General Manager Deutschland, Österreich und Schweiz. Zuvor war er unter anderem Vorstandsvorsitzender des weltweit tätigen Marktforschungsunternehmens GfK SE. In seine Amtszeit fällt die Transformation des Unternehmens hin zu einem weltweiten Produkt- und Lösungsanbieter sowie die digitale Ausrichtung des Unternehmens. Vor dieser Tätigkeit hatte er bei IBM verschiedene nationale und internationale Führungspositionen in Deutschland und der USA inne und baute dabei das globale Dienstleistungsgeschäft für Strategie, digitale Transformation und Business Development aus.

Nicolai Kuß (Jahrgang 1974) ist seit Ende März 2019 Chief Sales Officer (CSO) und Mitglied der Geschäftsführung der Techem GmbH. In dieser Position verantwortet er sämtliche Aktivitäten mit Blick auf die Kunden des Unternehmens, insbesondere Vertrieb und Kundenmanagement, sowie die Contracting-Sparte. Seit Dezember 2016 war Nicolai Kuß bereits Chief Operating Officer (COO) von Techem und damit für das operative Geschäft verantwortlich. Der Diplom-Kaufmann begann seine berufliche Laufbahn 1999 bei der Unternehmensberatung Ernst & Young und hat anschließend umfangreiche Erfahrungen in der Immobilienwirtschaft gesammelt: So war er im deutschen Management der Fortress Investment Group tätig und verantwortete anschließend sechs Jahre lang als COO und Mitglied der Geschäftsführung das operative Geschäft der GAGFAH Group. Vor seinem Eintritt bei Techem war er Chief Investment Officer und Mitglied des Vorstands der Deutsche Immobilien Chancen-Gruppe.

Dr. Carsten Sürig (Jahrgang 1966) ist seit Ende März 2019 Chief Financial Officer und Chief Performance Officer (CFO & CPO) sowie Mitglied der Geschäftsführung der Techem GmbH. In dieser Funktion ist er zuständig für den gesamten Finanzbereich sowie die Bereiche der Techem Energy Services, die unmittelbaren Einfluss auf die operative Leistung haben. Dazu gehören insbesondere die Bereiche Montage, Ablesung und Abrechnung, Einkauf, Supply Chain, Quality & Methods, Infrastucture, die Bautec sowie die IT-Infrastruktur und IT-Entwicklung. Dr. Sürig studierte an der RWTH Aachen Elektrotechnik und promovierte direkt im Anschluss. Er verfügt als ehemaliger Berater bei McKinsey über mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Energieindustrie und war Senior Partner im Düsseldorfer Büro der Unternehmensberatung sowie Mitglied der Führungsgruppe der europäischen Electric Power & Natural Gas Practice von McKinsey.

Das könnte Sie auch interessieren
Newsroom
Entdecken Sie Pressemitteilungen, Studien und Infografiken aus der Welt der Immobilien in unserem Newsroom. Wir halten Sie auf dem Laufenden.