Vaše rozpočítanie s našimi odbornými znalosťami.

Staráme sa o rozpočítanie nákladov za tepla a vodu vo vašich bytoch a komerčných priestoroch - je to naše základné poslanie už 70 rokov. Ešte jednoduchšie to bude pre vás vďaka rozpočítaniu online: na Zákazníckom portáli Techem zadáte Vaše náklady na rozpočítanie veľmi rýchlo a jednoducho.

Spravodlivé: rozpočítanie nákladov
na vykurovanie s Techemom

Základom rozpočítania nákladov na vykurovanie je Vyhláška MHSR z 21. marca 2016 č. 240/2016 Z.z., ktorou sa stanovuje teplota teplej úžitkovej vody a pravidlá rozpočítania.

 

Takto funguje rozpočítanie nákladov na vykurovanie s Techemom

Spoľahlivo a presne spravíme odpočet vo vašom objekte - buď diaľkovým odpočtom meracích prístrojov pomocou rádiovej technológie Techem alebo vás navštívi náša odpočtová služba. Iba jediný raz do roka nám musíte poskytnúť vaše údaje o nákladoch a užívateľoch pre rozpočítavaný objekt. Je to jednoduché aj cez zákazníci portál Techem s rozúčtovaním online.
A my sa postaráme sa o ostatné: náš odborný tím vypracuje jednotlivé rozpočítania pre vlastníkov bytov a celkové rozpočítania pre správcovskú spoločnosť, ktoré sa zasielajú v tlačenej, alebo / i v elektronickej forme. Tak je zabezpečné, že všetci vlastníci bytov dostanú svoje rozpočítanie včas a vždy v súlade aktuálnou legislatívou. Je to výhoda pre vlastníkov bytov, ako aj pre správcovské organizácie.

Rozpočítanie nákladov na tepla a vodu – jednoducho cez Zákaznícky portál Techem

Využite možnosť vypracovania rozpočítania online cez Zákaznícky portál Techem Zákaznícky portál Techem. Prístup na portál máte kedykoľvek a nepotrebuje nijaký dodatočný software.  Zadávanie vašich dát prebieha krok za krokom - intuitívne a prehľadne. Navyše systém automaticky kontroluje správnosť vašich zadávaných údajov.

Využíte aj vy moderné online rozpočítanie - šetríte papier, čas a aj naše životné prostredie. 

 

Rozpočítanie nákladov na vykurovanie
s Techemom: vaše výhody

Techem ponúka spravodlivé, transparentné a spoľahlivé rozpočítanie nákladov na vykurovanie. A tým celosvetovo ušetríme približne 8,7 mil. ton CO₂ ročne.

1

Ste na bezpečnej strane

Môžete sa spoľahnúť: rozpočítanie spravíme vždy v súlade s platnou vyhláškou o rozpočítaní nákladov na vykurovanie a v zmysle platnej legislatívy.

2

Vaše rozpočítanie je verifikované

Vyznáme sa: Techem zaisťuje spoľahlivý odpočet a kontrolu vašich údajov. Tak sa predchádza chybovosti a zbytočným otázkam.

3

Šetrite čas

Čas je dôležitý - spoľahnite sa na nás. Vypracovaním rozpočítania naším odborným a neustále preškolovaným tímom šetríme váš cenný čas.

1

Schont Ihren Geldbeutel

Das können Sie sich sparen: Unsere verbrauchsgerechte Abrechnung führt zu geringerem Energieverbrauch und damit zu weniger Heizkosten.

2

Eine faire Sache

Die Abrechnung von Techem ist fair und Sie zahlen nur das, was Sie verbrauchen. Dadurch sparen Sie im Schnitt 20 % Energie und schonen die Umwelt.

3

Schluss mit kompliziert

Die Techem Einzelabrechnung ist einfach, übersichtlich und lesefreundlich gestaltet. So wird das Verstehen Ihrer Heizkostenabrechnung ganz einfach.

Získajte orientačnú cenovú ponuku

Máte záujem o ponuku na dodávku a montáž prístrojov včítane rozpočítanie nákladov na vykurovanie?
Kontaktujte nás, radi Vám vypracujeme cenovú ponuku šitú priamo na mieru.