Rozpočítanie prevádzkových nákladov - všetko z jednej ruky

Jeden krát do roka sa rozpočítavajú prevádzkové náklady a ich stanovenie môže byť veľmi prácne. Radi vypracujeme rozpočítanie za vás: spravodlivo, transparetne a predovšetkým spoľahlivo. Ušetríme vám tak veľa času a administratívnej záťaže.

Spoľahlivé rozpočítanie prevádzkových nákladov

Zabezpečenie rozpočítania prevádzkových nákladov je jednou z najdôležitejších povinností správcovských organizácií. Je dôležité, aby bolo rozpočítanie správne, úplné a zrozumiteľné. Radi vám pomôžeme.

Ako funguje rozpočítanie prevádzkových - vedľajších domových nákladov?

Spravíme odpočet vo Vašom objekte - buď našou odpočtovou službou alebo diaľkovo - rádiovými prístrojmi. Tieto prenášajú hodnoty úplne automaticky na nás. Okrem toho budeme potrebovať zopár údajov k rozpočítavaným vykurovacím a prevádzkovým nákladom. Tieto údaje nám poskytne správcovská organizácia. My potom prerozdelíme oprávnené náklady podľa skutočnej spotreby na jednotlivých vlastníkov/užívateľov bytov. Následne vypracujeme celkové rozpočítanie za celý objekt a jednotlivé rozpočítania pre každého vlastníka/užívateľa bytu.

Ihre Betriebskostenabrechnung online erstellen im Techem Kundenportal

Wenn Sie eine Immobilie verwalten, dann kennen Sie das sicherlich: Die jährliche Betriebskostenabrechnung steht an und Sie müssen sich durch jede Menge Papierstapel und Rechnungen wühlen. Dann errechnen Sie, welche Kosten wie auf die Mieter umgelegt werden. Viel Arbeit, die Sie gar nicht selbst erledigen müssen! Mit Abrechnung Online im Techem Kundenportal wird das Erstellen Ihrer Nebenkostenabrechnung ganz einfach – und weitestgehend papierlos. Das spart Zeit und schont die Umwelt. Das System prüft automatisch und plausibilisiert Ihre Eingaben und vermeidet so Fehler. Eine Statusübersicht hält Sie zu Ihrer Abrechnung auf dem Laufenden. Im übersichtlichen Archiv sammeln Sie alle Ihre Belege. Auch die unterjährige Kostenerfassung ist dank Abrechnung Online schnell erledigt und kein Problem mehr.

Vaše výhody rozpočítania prevádzových nákladov s Techemom

Techem je vaším spoľahlivým partnerom, pokiaľ ide o rozpočítanie. Toto je naša základná oblasť pôsobenia už dlhých 70 rokov.

1

Ste na bezpečnej strane

Naše rozpočítanie prevádzkových nákladov je spoľahlivé, vždy vypracované v zmysle aktuálnej legislatívy.

2

Ušetríte cenný čas

Rozdeliť všetky náklady v rozpočítaní môže byť veľmi zložité. Ak chcete urobiť všetko správne a ušetriť čas, nechajte rozpočítanie prevádzkových nákladov na nás.

3

Transparentné rozpočítanie z jedného zdroja

Vypracujeme vám rozpočítanie prevádzkových nákladov spolu s rozpočítaním nákladov na vykurovanie. Jednotné, profesionálne a transparentné bez potreby dodatočných otázok.

1

Keine Terminvereinbarungen mehr nötig

Fürs Ablesen Ihrer Messwerte müssen Sie dank der Techem Geräte nicht zu Hause sein. Die Übermittlung erfolgt ganz praktisch, ohne dass jemand Ihre Wohnung betritt.

2

Rückfragen? Sind nicht mehr nötig

Mit Techem ist Schluss mit kompliziert: Unsere Einzelabrechnung ist einfach, übersichtlich und transparent für Sie gestaltet.

3

Schont die Umwelt – und Ihren Geldbeutel

Unsere verbrauchsgerechte Abrechnung vermeidet jährlich ca. 8,7 Millionen Tonnen CO₂. Umwelt und Mieter freuen sich, denn: Sie sparen im Schnitt 1,8 Milliarden Euro Heizkosten.

Celkové rozpočítanie v skratke

Erstellen Sie Schritt für Schritt die Heiz-und Betriebskostenabrechnungim Techem Kundenportal. Sie haben rund um die Uhr Zugriff und benötigen keine extra Software.