Praktický diaľkový odpočet pomocou rádiovej technológie Techem

Nikdy to nebolo také jasné ako dnes, aká je v dnešnej dobe dôležitá digitalizácia. Vďaka rádiovej technológii Techem netreba vstupovať do bytov kvôli odpočtom a funkčným testom prístrojov. To znamená väčšiu istotu, bezpečnosť a pohodlie pre správcov aj vlastníkov bytov. Ak sa rozhodnete pre naše komplexné riešenie Techem Smart systém, bude odpočet ešte jednoduchší.

Rádiová technológia: bezpečná, pohodlná, bezkontaktná.

Už viac ako 20 rokov spoliehame na meracie prístroje, ktoré prenášajú svoje spotreby rádiovou komunikáciou. Kvalita a spoľahlivosť sú našimi hlavnými prioritami.

Splnenie požiadaviek EED - nič jednoduchšie - s rádiovým systémom Techem

V roku 2018 nadobudla v Európskej únii účinnosť Smernica o energetickej efektívnosti (EED). Stanovuje sa v nej, že od roku 2022 by sa mali vlastníci bytov dostávať mesačné informácie o spotrebe. Tieto informácie o spotrebe majú poskytovať vlastníkom a užívateľom bytov transparentný prehľad o ich spotrebách, a tým pomáhajú šetriť energiami. To je však možné len s meracími prístrojmi s možnosťou diaľkového odpočtu. V roku 2027 sa očakáva, že všetky prístroje, ktoré nie je možné diaľkovo odčítať, bude nutné vymeniť. Implementácia EED v Nemecku je upravená v Nariadení o nákladoch na vykurovanie (HKVO). Zatiaľ nie je jasné, kedy a v akom rozsahu bude Európska smernica EED implementovaná do slovenskej legislatívy. Isté však je, že naše rádiové technológie spĺňajú všetky požiadavky EED na meranie a rozpočítanie energií.

Komponenty rádiového systému Techem

Komplexný rádiový systém Techem pozostáva z:

  • pomerových rozdeľovačov tepla
  • rádiových meračov tepla
  • rádiových meračov chladu
  • rádiových vodomerov
  • hlásičov požiaru

Vaše bytové domy a komerčné objekty môžu byť spravidla jednoducho vybavené rádiovými technológiami. Neváhajte nás kontaktovať. Vybavíme za vás plánovanie, inštaláciu aj servis prístrojov. 

Techem Smart Systém:
praktická rádiová infraštruktúra

S Techem Smart Systémom si to uľahčíte: jednotlivé meracie prístroje nášho rádiového systému tu efektívne spolupracujú.

Ako funguje diaľkový odpočet s Techem Smart Systém (TSS)?

Techem Smart Systém je náš komplexný balíček. Systém meria a prenáša hodnoty spotreby jednotlivých prístrojov centrálne, bez toho, aby ste sa o to museli starať. 

Takto to funguje
Vaše objekty vybavíme rádiovými prístrojmi v jednotlivých bytoch a inteligentnou zbernicou Smart Reader na schodisku. Rádiové pomerové merače tepla, rádiové vodomery a rádiové merače tepla odosielajú pravidelne svoje odčítané hodnoty do Smart Readera. Ten ich prenáša automaticky a bezpečne zašiftrované do dátového centra Techem. Tu následne dochádza k dešifrovaniu a ďalšiemu spracovaniu údajov. Potom už dostanete od nás k dispozícii informácie o spotrebe. XXX


Požiadavky na diaľkový odpočet s Techem Smart Systémom

Aby ste mohli využívať Techem Smart Systém, musia byť bytové domy, resp. objekty vybavené rádiovými prístrojmi Techem a inteligentnou zbernicou Smart Reader. Neváhajte nás kontaktovať!

Výhody diaľkového odpočtu rádiovou komunikáciou

Naša rádiová technológia odbremení správcov od mnohých prác. Vlastníci a užívatelia bytov sa môžu tešiť na väčší komfort.

1

Komfortné rozpočítanie

Vďaka diaľkovému odpočtu ušetríte veľa času. Hodnoty spotreby sa automaticky prenášajú do rozpočítavacieho systému Techem. Samozrejme sú naše prístroje kompatibilné s EED.

2

Neustály prehľad

Pohodlne si pozrite stav vášho rozpočítania alebo históriu rozpočítaní za uplynulé zúčtovacie obdobia - prehľadne na Zákazníckom portáli Techem.

3

Redukcia administratívnej záťaže

Užívateľ nie je doma a treba dohodnúť ďalší termín odpočtu príp. vykonať odhad spotreby? NIE s naším rádiovým diaľkovým odpočtom.

1

Ohne Terminabsprachen

Unsere Funk-Geräte übertragen die gemessenen Verbrauchswerte direkt per Fernablesung an Techem. Und das ganz automatisch ohne Begehung Ihrer Wohnung und lästige Ablesetermine.

2

Für Ihre Sicherheit

Unsere innovativen Funkrauchwarnmelder erkennen Brandrauch frühzeitig und zuverlässig. Damit Sie sicher schlafen können. Die Funktionsprüfung erfolgt ohne Betreten der Wohnung.

Máte nejaké otázky? Dohodnite si s nami konzultáciu.

Náš špecializovaný odborný tím vám určite poradí.