adapterm – inteligentné riadenie vykurovacej sústavy

Nezávisle od toho, či sa vykuruje diaľkovo alebo vlastnou kotolňou, adapterm sa postará o to, aby vykurovacia sústava dodala iba toľko tepla, koľko skutočne potrebujú užívatelia bytov v dome. Výsledkom je permanentne optimalizovaná teplota prívodu, ktorá vedie k úspore energie v priemere o viac ako 10% na bytový dom.

Inteligentné vykurovanie: adapterm šetrí energiu aj našu klímu

Energia na vykurovanie predstavuje väčšinu spotreby energie v objektoch. Vďaka inteligentnej regulácii vykurovania adapterm môžete ľahko znížiť náklady na spotrebu tepla a znížiť emisie CO₂.

Múdre využívanie energie s inteligentným riadiacim systémom adapterm

Účinnosť vykurovacieho systému závisí od jeho optimálneho nastavenia. Toto nastavenie však často vychádza z maximálnej očakávanej potreby tepla v bytovom dome. Výsledkom je nevyužité teplo, ktoré je drahé tak pre užívateľov bytov ako aj pre životné prostredie.

Jednoduchým pripojením k riadiacemu systému vykurovania adapterm trvalo prispôsobuje teplotu prívodu aktuálnej potrebe tepla vo objekte. Systém zohľadňuje individuálne vykurovacie správanie užívateľov bytov a  zároveň meria vonkajšiu teplotu.

Výsledok: v bytoch je stále rovnako teplo ako predtým, ale spotreba energie sa výrazne zníži.

Takto funguje inteligentné riadenie vykurovacej sústavy so systémom úspory adapterm

Naše pomerové rozdeľovače tepla posielajú teplotné hodnoty z jednotlivých bytov do zbernice údajov. Pomocou dodatočných údajov získaných zo snímača vonkajšej teploty a rádiového snímača teploty modul adapterm reálne vyhodnocuje energetické požiadavky vykurovacej sústavu a aj skutočnú potrebu tepla  objektu. Vďaka týmto informáciám môže modul adapterm priebežne optimalizovať ekvitermickú krivku podľa skutočnej potreby objektu.

Užívatelia bytov nemusia meniť svoje návyky, ani obsluhovať ďalšie prístroje a zariadenia. To, čo sa zmení, je trvalá úspora energie pri nízkych vstupných nákladoch. adapterm sa postará o to, aby sa vyprodukovalo iba skutočne potrebné množstvo tepla pre objekt, pričom sú zohľadnené potreby užívateľov bytov a nie je narušený tepelný komfort.

Chcete vedieť, koľko energie na vykurovanie ušetríte vo svojich nehnuteľnostiach?
Cockpit adapterm na našom Zákazníckom portáli Techem pre vás denne uchováva všetky tieto údaje a informácie.

 

 

Predpoklady pre adapterm 

Aby ste mohli využiť inteligentné riadenie vykurovania adapterm musí byť objekt vybavený rádiovými pomerovými rozdeľovačmi tepla Techem Techem Smart System. Zväčša ide o jednoduchú a bezproblémovú montáž.

Neváhajte nás kontaktovať: naši odborní pracovníci bezplatne skontrolujú, či je váš vykurovací systém vhodný na použitie systému úspory adapterm.

Výhody inteligentného riadenia vykurovania

1

Zníženie spotreby energie a emisií CO₂

adapterm znižuje spotrebu energie na vykurovanie v priemere o 10 % na bytový dom.

2

Overiteľné účinky úspor

Denné zníženie teploty a úspora emisií CO₂ sa prehľadne zobrazujú v cockpite adaptem.

3

Zachovanie tepelného komfortu v bytoch

Systém úspory tepla adapterm zabezpečí rovnováhu v objekte: DODANÉ TEPLO = AKTUÁLNA POTREBA TEPLA

1

Niedrigere Nebenkosten

Bewohnerinnen und Bewohner zahlen weniger. adapterm senkt ihre Verbrauchskosten spürbar und schont gleichzeitig das Klima durch geringeren CO₂-Ausstoß.

2

Komfort steht an erster Stelle

Mieter heizen wie gewohnt und genießen die gewünschte Wärme. Denn sie bestimmen die Raumtemperatur weiterhin selbst, ohne den Einzug von adapterm zu spüren.

3

Modern und nachhaltig

Die smarte Heizungssteuerung adapterm ist eine nachhaltige Lösung, die den Anforderungen der Zeit gerecht wird. Automatisch und effizient.

Cockpit adapterm: úspory energií na prvý pohľad

Pomocou aplikácie adapterm cockpit môžete kedykoľvek zistiť dosiahnuté úspory energie a emisií CO₂. Jednoducho, prehľadne a pohodlne online na Zákazníckom portáli Techem. Navyše môžete raz mesačne vyvolať správu o úsporách energie v objekte.

Inteligentné vykurovanie? S nami je to jednoduché.

Radi Vám poskytneme individuálne poradenstvo k adaptermu

Náš špecializovaný odborný tím vám určite poradí.