Disclaimer

De informatie die op deze website beschikbaar wordt gesteld is zorgvuldig gecontroleerd. Desondanks kan niet gegarandeerd worden dat deze informatie in alle gevallen volledig, correct en actueel is.

Disclaimer

De informatie die op deze website beschikbaar wordt gesteld is zorgvuldig gecontroleerd. Desondanks kan niet gegarandeerd worden dat deze informatie in alle gevallen volledig, correct en actueel is.

Evenmin kan dit gegarandeerd worden ten aanzien van de koppelingen waarnaar deze website direct of indirect verwijst. Techem Energy Services B.V. is niet verantwoordelijk voor de inhoud van een site die geopend kan worden door een dergelijke link. Vooral omdat Techem Energy Services B.V. de inhoud van deze websites waar links voor worden aangeboden (inhoud van derden), niet behandelt als eigen inhoud en er daarom afstand van neemt. De aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het plaatsen van vertrouwen op de nauwkeurigheid, volledigheid en/of het actuele karakter van dergelijke inhoud van derden ligt alleen bij de aanbieder van de inhoud van derden en niet bij Techem Energy Services B.V. 

Deze website bevat bepaalde toekomstgerichte uitspraken die zijn gebaseerd op huidige veronderstellingen en voorspellingen. Beleggers worden gewaarschuwd behoedzaam te zijn met het ontlenen van vertrouwen in dergelijke uitspraken. Dergelijke toekomstgerichte uitspraken dienen te worden gezien in de context van de tijd waarin ze werden gemaakt en bevatten om deze reden elementen van risico en onzekerheid. Tal van factoren kunnen ertoe leiden dat de werkelijke ontwikkelingen wezenlijk kunnen afwijken van de toekomstgerichte uitspraken op deze website. Techem Energy Services B.V. verplicht zich niet om de toekomstgerichte uitspraken op deze website bij te werken aan de hand van nieuwe informatie of toekomstige gebeurtenissen.

Daarom aanvaart Techem Energy Services B.V. geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die voortvloeit uit het niet herzien en het aanpassen van dergelijke toekomstgerichte uitspraken; rekening houdende met toekomstige gebeurtenissen of ontwikkelingen. 

Alle service- en handelsmerken en soortgelijke identificatiemerktekens waarnaar wordt verwezen in de op internet beschikbaar gestelde informatie en, indien van toepassing, beschermd zijn door een derde partij, zijn onderhevig aan, zonder beperking, de bepalingen die bescherming bieden aan de juridische eigenaar van het betreffende industrieel eigendomsrecht. Het maken van alleen een verwijzing naar een service- en handelsmerk of soortgelijke identificatiemerktekens impliceert niet dat deze niet worden beschermd door de rechten verleend aan een derde partij. Auteursrechten op afbeeldingen en audiobestanden, evenals videobeelden en tekst opgesteld door Techem zelf, is in handen van Techem alleen. Reproductie of het gebruik in andere elektronische of gedrukte publicaties zonder de uitdrukkelijke toestemming van Techem is verboden.

Techem Energy Services B.V. behoudt zich het recht om dergelijke informatie die beschikbaar wordt gesteld aan te passen, te verwijderen of te wijzigen, of zonder voorafgaande kennisgeving tijdelijk of permanent in te trekken.

De informatie op deze website vormt geen verzoek tot het aankopen of anderszins aangaan van transacties met betrekking tot de aandelen van Techem GmbH.

Techem Energy Services B.V. en haar medewerkers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade, inclusief winstderving, voortvloeiend uit of anderszins verband houdende met de informatie die op deze website beschikbaar wordt gesteld, behoudens wanneer deze wordt veroorzaakt door een opzettelijke onrechtmatige daad of grove nalatigheid. 

Deze disclaimer maakt integraal deel uit van de informatie die Techem Energy Services B.V. beschikbaar stelt op het internet.

Hoe kunnen wij u verder helpen? 

Wij zijn bereikbaar via chat, het contact formulier, e-mail of telefoon.