Impressum

Techem is een van de toonaangevende servicepartners voor groene en slimme gebouwen. Onze focus ligt op energie-efficiëntie in de hele waardeketen van het vastgoed.

Aanbieder

Techem Energy Services B.V.
Takkebijsters 17 A1
4817 BL Breda

Postbus 2152
4800 CD Breda
Telefoon: +31 765725800
E-Mail: info@techem.nl

Vertegenwoordigd door dhr. M. van Loo, directeur Techem Nederland.
Opererend in Nederland onder BTW nr. NL 803523774B01 en Kamer van Koophandel Breda 20086440.

Copyright

Alle teksten, afbeeldingen, tekeningen, geluidsfragmenten, video's en animaties en hun samenstellingen zijn onderhevig aan copyright en andere gerechtelijkheden ten behoeve van de bescherming van intellectuele copyright. Deze mogen op geen enkele wijze gekopieerd worden voor commerciële doeleinden of voor circulatie, aanpassingen en gebruik op andere websites. Sommige internet pagina's bevatten afbeeldingen die onderhevig zijn aan het copyright van degenen die deze pagina's beschikbaar gemaakt hebben.

Garantie

Techem GmbH stelt informatie ter beschikking zonder enige toezegging of vrijwaring van elke soort, zij het uitdrukkelijk danwel stilzwijgend. Uitgesloten zijn alle stilzwijgende vrijwaringen op het gebied van bekwaamheid, de geschiktheid voor specifieke doeleinden. Zelfs als wij aannemen dat de informatie voorzien door ons correct is, kan het nog steeds voorkomen dat de Techem website fouten of onvolkomenheden bevat.

Merken

Indien anders gespecificeerd, zijn alle op de Techem website getoonde merken legaal beschermde merken van Techem GmbH of haar dochterondernemingen.