De energierekening van een complex met blokverwarming eerlijk verdelen en afrekenen.

Door energie-efficiëntie en de kosteneffectiviteit te verbeteren in gebouwen met blokverwarming ontsnappen we met onze digitale meetsystemen jaarlijks in ruim 11 miljoen woningen wereldwijd aan zo’n 8,7 miljoen ton CO2 uitstoot. In Nederland betekend dit voor bewoners een eindafrekening energie die 20% lager uit kan vallen.

Meters bestellen?

Bent u installateur? Wij bieden voor iedere inbouwsituatie de juiste oplossing. Zowel bij kleine als bij grote volumehoeveelheden.