Draadloze radiografische warmte-koudemeters

Altijd nauwkeurig inzicht op het energieverbruik in uw complex. Deze warmte-koudemeters laten zich in bijna elke situatie eenvoudig monteren en registreren uiterst exact de individuele verbruiken in de woning.

Welke meter is geschikt?

Bereken, met de meterselectietool, eenvoudig welke warmtemeter het meest geschikt is voor uw installatie.

Bereken:

Debiet
Benodigde warmtemeter nominaal debiet = Geschikt debiet Qn =

Warmtemeters

Exacte meting voor kleine en (middel)grote volumestromen (0,6-2,5 | 3,5-10 | en 1000m³/h) met compacte meters. Bestaande uit een elektronisch rekenwerk, ultrasoon volume meetdeel en temperatuurvoelers. Doorgestroomd water en temperatuurverschil meten het verbruik.

Koudemeters

Met de koudemeter van Techem beschikt u over een compacte innovatie voor meting in koude installaties. Een exacte en nauwkeurige registratie vindt plaats door middel van draadloze aflezing op elk gewenst moment zonder dat de woning betreden hoeft te worden.

Gecombineerde warmte-koudemeters

Exact meten en radiografisch uitlezen kan met de warmte/koudemeters. Speciaal ontwikkeld voor de inbouw in gecombineerde warmte/koelsystemen. Door middel van twee energiegeheugens in het elektronische rekenwerk wordt de gemeten koude/warmte gescheiden opgeslagen.

Ultrasone meters

De hightec warmtemeter heeft een geïntegreerde radiografische module voor volledig elektronische warmtemeting. Geschikt voor het meten van individuele verbruiken in woningen waar de Warmtewet ook van toepassing is. De meter is bovendien geschikt voor grotere leidingdiameters zodat deze ook in het ketelhuis geplaatst kunnen worden.

Het is nu nog eenvoudiger om, zonder grote installatie technische aanpassingen, toch een warmtemeter te installeren in situaties waar dit voorheen niet mogelijk zou zijn. Door de toepassing van de MID gekeurde Techem ultrasone meter radio 3 met 25 meter lange temperatuursensorkabels heeft u de perfecte warmtemeter voor de afrekening van warmte in Gigajoules volgens de Warmtewet. 

Ultrasone warmtemeter, US-WM radio 3 303

De met radiografie voorbereide ultrasone warmtemeter kunt u nauwkeurig  warmte- of koudeverbruiken meten. Zelfs bij kleine debieten. Het is een alles-in-één meter. Deze bestaat uit een rekenwerk, debietmeter en temperatuursensoren. De volumeregistratie geschiedt volgens het gepatenteerde ultrasone vrije doorstromingsprincipe. De looptijden van het ultrasone geluid tegen de stroming in en met de stroming mee worden met elkaar vergeleken. Het debiet wordt dan met de maximaal mogelijke precisie berekend. Hierbij wordt rekening gehouden met de temperatuurafhankelijkheid. Het rekenwerk met LCD-display biedt een uitgebreid scala aan display- en geheugenfuncties.

Als warmtemeter is deze meter uitermate geschikt voor het gebruik in woningen, maar kan ook gebruikt worden in overgavestations van lokale- of stadsverwarmingssystemen. De meter is bovendien verkrijgbaar als koudemeter voor koelsystemen.

Opvallende eigenschappen

 • Geschikt voor systeembewaking en energiemonitoring
 • De afnemer hoeft niet aanwezig te zijn bij jaarlijkse meteraflezing
 • Detectie van lucht en vervuiling in de leiding

Radio ultrasone warmte- of koudemeter (met radiografie voorbereid)

 • Meterstanden worden met behulp van radiotransmissie verzonden
 • Afnemer hoeft niet aanwezig te zijn bij de jaarlijkse meteruitlezing
 • Medio en ultimo maandstanden worden geregistreerd

Ultrasone warmte- of koudemeter

 • Toekomstbestendig; de meter kan op elk gewenst moment ge-upgrade worden naar draadloze verzending

Warmte / koudemeter

 • Opslag van warmte en koude energiemeetgegevens in twee energiegeheugens
   

Prestatiekenmerken

 • Debietmeting op basis van het ultrasone principe garandeert de hoogste meetnauwkeurigheid en stabiliteit
 • Geen mechanische slijtage als gevolg van debietmeting zonder bewegende delen
 • Nauwkeurige meting zelfs bij kleine debieten
 • Uitgebreid scala van display- en geheugenfuncties voor service en statistische doeleinden
 • Optische interface standaard geïntegreerd
 • Compact formaat, afneembaar rekenwerk
 • Rechte leidingen bij de inlaat en uitlaat van de meter zijn niet nodig
 • Montagepositie is willekeurig, zelfs ondersteboven
 • MID toelating

Huur of koop is altijd inclusief all-round service!

Onze warmte-koudmeters zijn te huur of te koop. Neem contact met onze specialisten zodat wij u de juiste oplossing kunnen bieden. Onze gekwalificeerde monteurs zorgen vervolgens graag voor de installatie. 
 

Op afstand uitleesbaar

Kleine of grote volumestromen? Onze radiografische rekenwerken bieden de mogelijkheid tot draadloze gegevensverzending.  De meters zijn geprogrammeerd met de modernste technologie om uiterst nauwkeurig en betrouwbaar te meten.