Gegevensbescherming bij Techem

Alles over de bescherming van de persoonlijke gegevens bij Techem

Privacy- en cookieverklaring Techem

Deze privacy- en cookieverklaring is voor het laatst aangepast op 23 november 2023

Uw privacy is voor Techem Energy Services B.V. (hierna: Techem) van groot belang. Doordat wij dagelijks onze diensten leveren, verwerken wij constant persoonsgegevens. Wij houden ons dan ook aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Onze privacy- en cookieverklaring in het kort

Bij de verwerking van persoonsgegevens houden wij ons aan de privacywetgeving. Dit betekent dat wij:

 • Onze doeleinden duidelijk vastleggen voordat wij uw persoonsgegevens verwerken, via deze privacy- en cookieverklaring.
 • Zo min mogelijk persoonsgegevens opslaan en enkel de gegevens die nodig zijn voor onze doeleinden.
 • Expliciet toestemming vragen voor de verwerking van uw persoonsgegevens, mocht toestemming verplicht zijn.
 • Benodigde beveiligingsmaatregelen treffen om uw persoonsgegevens te beschermen. Wij leggen deze verplichtingen ook op aan partijen die persoonsgegevens voor ons verwerken.
 • Uw rechten respecteren, zoals het recht op inzage, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens die bij ons verwerkt zijn.

Voor welke doeleinden gebruiken wij uw persoonsgegevens?

Door gebruik te maken van onze dienstverlening, verkrijgen wij verschillende persoonsgegevens van u. Per doeleinde wordt aangegeven welke gegevens wij van u verkrijgen, met welke doel wij deze gegevens verwerken en hoelang die worden bewaard. Indien u vragen hebt of wilt weten wat we precies van u bijhouden, neem dan contact op met Techem. De contactgegevens staan onderaan in deze privacy- en cookieverklaring.

Dienstverlening aan klanten

Om onze diensten te verlenen verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Offertetraject uitvoeren
 • Verlenen van toegang tot klantportaal
 • Relatiebeheer
 • Debiteurenbeheer
 • Voldoen aan belastingwetgeving
 • Afhandelen contactverzoeken

Hiervoor verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • NAW-gegevens 
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer

Wij verwerken deze persoonsgegevens voor de uitvoering van de overeenkomst. Wij bewaren de persoonsgegevens zo lang als de klantrelatie voortduurt, tenzij de gegevens nodig zijn voor een wettelijke (fiscale) bewaarplicht.

Afnemen diensten van leveranciers

Voor het leveren van onze diensten schakelen wij leveranciers in. Wij verwerken persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Relatiebeheer
 • Crediteurenbeheer
 • Voldoen aan belastingwetgeving

Hiervoor verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • NAW-gegevens
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer

Wij verwerken deze persoonsgegevens voor de uitvoering van de overeenkomst. Wij bewaren de persoonsgegevens zo lang als de leveranciersrelatie voortduurt, tenzij de gegevens nodig zijn voor een wettelijke (fiscale) bewaarplicht.

Dienstverlening aan eigenaren en huurders

Om onze diensten te verlenen aan klanten verwerken wij persoonsgegevens van eigenaren en huurders voor de volgende doeleinden:

 • Het uitvoeren van onderhoud
 • Opstellen van eindafrekening
 • Toegang verlenen tot het bewonersportaal
 • Debiteurenmanagement
 • Reparatie- of onderhoudsafspraak uitvoeren

Hiervoor verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • NAW-gegevens
 • Telefoonnummer
 • Geslacht
 • E-mailadres
 • Betaalgegevens
 • IP-adres
 • Gegevens over mogelijke betaalachterstanden
 • Afrekeningen verwarmingskosten
 • Verbruik energie

Voor de verwerking van persoonsgegevens hebben wij een rol als verwerker. Onze klanten zijn verwerkingsverantwoordelijk.

Contact

Wanneer u een e-mailbericht stuurt, gebruik maakt van ons contactformulier, ons telefonisch benadert of op een andere manier contact met ons opneemt, gaat u in op ons aanbod om met ons in contact te treden (uitvoering van de overeenkomst). Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de uitvoering van de overeenkomst.

Hiervoor verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • NAW-gegevens
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer

We bewaren uw gegevens maximaal 1 jaar nadat het contact heeft plaatsgevonden om er zeker van te zijn dat het contactverzoek goed is afgehandeld.

Het behandelen van sollicitaties op vacatures van Techem

Heeft u gereageerd op één van onze vacatures of heeft u een open sollicitatie ingestuurd? Dan verwerken wij persoonsgegevens van u om uw sollicitatie in behandeling te kunnen nemen, en ter voorbereiding op het eventueel sluiten van een arbeidsovereenkomst.

Hiervoor verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • NAW-gegevens
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Geslacht
 • CV
 • Geboortedatum
 • Sollicitatiebrief
 • Aantekeningen/verslagen van gesprekken
 • Correspondentie
 • Overige persoonsgegevens die de sollicitant uit eigen beweging verstrekt

Uw sollicitatiegegevens bewaren wij tot maximaal 6 weken nadat de functie is vervuld. Wij bewaren deze gegevens zodat wij contact met u kunnen opnemen in het geval de functie binnen de proeftijd opnieuw vrijkomt. Wanneer we u op dit moment geen functie kunnen aanbieden, kunnen we – met uw toestemming – de sollicitatiegegevens nog een jaar langer bewaren. U kunt uw toestemming op elk moment intrekken door ons een e-mail te sturen. Indien u bij ons komt werken, bewaren wij uw sollicitatiegegevens in uw personeelsdossier. Dit dossier wordt bewaard zolang dit noodzakelijk is en ten aanzien van de sollicitatiegegevens tot maximaal 2 jaar na indiensttreding.

Wanneer kunnen we jouw persoonsgegevens delen met derden?

Techem deelt uw gegevens enkel met derden, wanneer dit op basis van de huidige wetgeving is toegestaan. Het kan voorkomen dat wij uw persoonsgegevens aan derde partijen verstrekken, omdat:

 • wij hen hebben ingeschakeld om bepaalde gegevens te verwerken;
 • dat nodig is om de overeenkomst met u uit te voeren;
 • u hier toestemming voor geeft;
 • wij hier een gerechtvaardigd belang bij hebben;
 • wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).

De partijen die in onze of uw opdracht persoonsgegevens verwerken zijn:

 • Leverancier CRM (Leverancier CRM)
 • IT-dienstverlener (IT-dienstverlener)
 • Hostingprovider (Hosting-provider)
 • Marketingbedrijven
 • Recruitmentpartijen
 • Cookiedienstverleners (zie graag de cookietabel hieronder)

Ook kan Techem gegevens doorgeven aan andere entiteiten binnen het Techem concern wanneer deze een bepaalde dienstverlening namens Techem afhandelen.

Om die dienstverlening te verlenen kan Techem uw persoonsgegevens verstrekken aan partijen die zijn gevestigd buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Techem doet dit alleen indien er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van persoonsgegevens.

Beveiliging van uw persoonsgegevens

Techem neemt passende technische en organisatorische maatregelen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen van persoonsgegevens, tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking (zoals onbevoegde kennisname, aantasting, wijziging of verstrekking van de persoonsgegevens).

reCAPTCHA

Wij gebruiken de reCAPTCHA service van Google Inc. (Google) om onze website te beschermen tegen spam en misbruik. Om Google reCAPTCHA te laten werken, wordt het IP-adres van een websitebezoeker, de muisbewegingen en mogelijk ook andere data verzameld. Deze informatie wordt hiervoor verstuurd naar en verwerkt door Google. Door deze informatie te analyseren kan Google opmaken of wij te maken hebben met een echte websitebezoeker of een robot. Voor meer informatie verwijzen wij je door naar de privacyverklaring van Google.

Social media buttons

Op onze website maken wij gebruik van social media buttons, welke u doorgeleiden naar de social media platforms. Je krijgt hierdoor de optie om ons te volgen en om content te delen binnen het netwerk. Ook zal u advertenties tegenkomen op uw social mediapagina. De buttons zijn werkzaam vanwege stukjes code welke afkomstig zijn van de social medianetwerken. Als u wilt weten wat de social media platforms doen met uw persoonsgegevens, lees dan de desbetreffende privacyverklaring:

Cookies

Op onze websites gebruiken we cookies van onszelf en van derde partijen. Cookies zijn informatiebestandjes die bij het bezoeken van een website automatisch kunnen worden opgeslagen op of uitgelezen van het apparaat (zoals PC, tablet of smartphone) van de bezoeker. Dat gebeurt via de webbrowser op het apparaat. Wij en derde partijen gebruiken cookies om:

 • functionaliteiten van de website mogelijk te maken (technische en functionele cookies);
 • het gebruik van de website te analyseren en op basis daarvan de website gebruiksvriendelijker te maken (analytische cookies);
 • gepersonaliseerde advertenties te kunnen laten zien (marketing cookies).

Deze cookies verzamelen de volgende gegevens van u:

 • IP-adres
 • Cookie-ID
 • Website- en klikgedrag
 • Referrer-URL

Wanneer u onze website voor het eerst bezoekt, tonen wij een melding met uitleg over cookies. Hierbij zullen we, voor zover wij dat verplicht zijn, vragen om uw akkoord voor het gebruik van cookies.

In onderstaande tabel vind u een overzicht van de cookies die wij gebruiken.

Aanbieder en naam cookie

Type

Doel

Vervaltermijn

Aanbieder: sitescdn.net

 

Privacyverklaring

 

Naam: _cf_bm

 

Functioneel

Deze cookie wordt gebruikt om onderscheid te maken tussen mensen en bots. Dit is gunstig voor de website, om valide rapporten over het gebruik van hun website te kunnen maken.

24 uur

Aanbieder: Yext.com

 

Privacyverklaring

 

Naam: _cf_bm

 

Functioneel

 

 

Deze cookie wordt gebruikt om onderscheid te maken tussen mensen en bots. Dit is gunstig voor de website, om valide rapporten over het gebruik van hun website te kunnen maken.

24 uur

Aanbieder: assets.sitescdn.net

 

Naam: sessionld

Functioneel

Deze cookie houdt de sessiestatus van de bezoeker over paginavragen bij.

Sessie

Aanbieder: Adobe

 

Privacyverklaring

 

Naam: at_check

Functioneel

Deze cookie bepaalt of de browser cookies accepteert.

Sessie

Aanbieder: Adobe

 

Privacyverklaring

 

Naam: TEST_AMCV

Functioneel

Bepaalt of de bezoeker de cookies heeft geaccepteerd.

Sessie

Aanbieder: Cision

 

Privacyverklaring

 

Naam: _cflb

Functioneel

Registreert welk servercluster de bezoeker bedient. Dit wordt gebruikt in samenhang met trafficverdeling om de gebruikservaring te optimaliseren.

24 uur

Aanbieder: techem.com

 

Privacyverklaring

 

affinity

 

 

Functioneel

Registreert welk server-cluster de bezoeker bedient. Dit wordt gebruikt in verband met load balancing, om de gebruikerservaring te optimaliseren.

Sessie

Aanbieder: Adobe

 

Privacyverklaring

 

Naam:Com.adobe.reactor.dataElementCookiesMigrated

Functioneel

Wordt gebruikt in samenhang met de cache-functie op de website, om de gegevensoverdracht tussen Adobe DTM naar Adobe Launch.

Oneindig

Aanbieder: Cookiebot

 

Privacyverklaring

 

Naam: CookieConsent

 

Functioneel

Slaat de cookie-toestemmingsstatus van de gebruiker op voor het huidige domein.

1 jaar

Aanbieder: Yext.com

 

Privacyverklaring

 

Naam: Cookield

Functioneel

Wijst een specifieke ID toe aan de bezoeker. Hiermee kan de website het aantal specifieke gebruikersbezoekers voor analyse en statistieken bepalen.

3 maanden

Aanbieder: techem.com

 

Privacyverklaring

 

Naam: legalinformationvisited

Functioneel

Slaat de noodzakelijk disclaimerbevestiging op bij het bezoeken van de Investor Relations-pagina’s.

24 uur

Aanbieder: www2.techem.com

 

Privacyverklaring

 

Naam: BIGipServer#

Functioneel

Gebruikt om verkeer naar de website te distribueren op verschillende servers om de responstijden te optimaliseren.

Sessie

Aanbieder: Adobe

 

Privacyverklaring

 

Naam: CONSENT

Functioneel

Gebruikt om te detecteren of de bezoeker de marketingcategorieën in de cookie-banner heeft geaccepteerd. Deze cookie is nodig voor de AVG-naleving van de website.

2 jaar

Aanbieder: Linkedin.com

 

Privacyverklaring

 

Naam: li_gc

Functioneel

Slaat de toestemming van de websitebezoeker op voor het huidige domein.

2 jaar

Aanbieder: Adobe

 

Privacyverklaring

 

Naam: s_fid

Functioneel

Slaat verwijzings-ID op als cookies van derden zijn beperkt door opt-out.

2 jaar

Aanbieder: Google DoubleClick

 

Privacyverklaring

 

Naam: test_cookie

Functioneel

Wordt gebruikt om te controleren of de browser het gebruik van cookies toestaat.

24 uur

Aanbieder: Cookiebot

 

Privacyverklaring

 

Naam: CookieConsentBulkSetting-#

Functioneel

Staat toestemming voor cookies toe over meerdere websites.

Oneindig

Aanbieder: LinkedIn

 

Privacyverklaring

 

Naam: lang

Functioneel

Onthoudt de gekozen taal van de websitebezoeker op de website

Sessie

Aanbieder: heizungscheck.techem.com

 

Privacyverklaring

 

Naam: tgt:tlm:upper

Analytisch

Verzamelt statistieken over de bezoeken van de gebruiker aan de website, zoals het aantal bezoeken, de gemiddelde tijd die op de website is doorgebracht en welke pagina’s zijn gelezen.

Oneindig

Aanbieder: Azure

 

Privacyverklaring

 

Naam: b/ss/#/1/#/s#

Analytisch

Registreert gegevens over het gedrag van bezoekers aan de website. Dit wordt gebruikt voor interne analyse en optimalisatie van de website.

Sessie

Aanbieder: Adobe

 

Privacyverklaring

 

Naam: s_cc

Analytisch

Wordt gebruikt om te controleren of de browser het gebruik van cookies toestaat

Sessie

Aanbieder: Adobe

 

Privacyverklaring

 

Naam: AMCV_#

Analytisch

Uniek gebruikers-ID dat de gebruiker bij terugkerende bezoeken herkent.

2 jaar

Aanbieder: Adobe

 

Privacyverklaring

 

Naam: AMCVS_#AdobeOrg

Analytisch

Deze cookie geeft de periode aan waarin een dienst bepaalde gegevens vanaf de computer van de bezoeker kan opslaan en/of lezen door middel van een cookie, een pixel, een API, het volgen zonder cookies of andere middelen.

Sessie

Aanbieder: techem.com

 

Privacyverklaring

 

Naam: td

Analytisch

Registreert statistische gegevens over het gedrag van bezoekers aan de website. Deze cookie wordt gebruikt voor interne analyse door de beheerder van de website.

Sessie

Aanbieder: Adobe

 

Privacyverklaring

 

Naam: firstPage

Analytisch

Registreert statistische gegevens over het gedrag van bezoekers aan de website. Gebruikt voor interne analyse door de beheerder van de website.

Sessie

Aanbieder: Adition Technologies

 

Privacyverklaring

 

Naam: UserID1

Marketing

Deze cookie wordt gebruikt om gegevens over een bezoeker te verzamelen. Deze informatie wordt omgezet in een ID-string met informatie over een specifieke bezoeker – ID-informatiestrings kunnen worden gebruikt om groepen met overeenkomstige voorkeuren te benaderen, of kan worden gebruikt door externe domeinen of advertentie-uitwisselingen.

3 maanden

Aanbieder: Adobe

 

Privacyverklaring

 

Naam: _dp

Marketing

Deze cookie is ingesteld door de doelgroepmanager van een website om vast te stellen of er extra cookies van een derde partij in de browser van de bezoeker kunnen worden ingesteld – cookies van derde partijen worden gebruikt om informatie te verzamelen of het gedrag van de bezoeker op meerdere websites te volgen. Cookies van derde partijen worden ingesteld door een externe website of extern bedrijf.

Sessie

Aanbieder: Adobe

 

Privacyverklaring

 

Naam: Demdex

Marketing

Deze cookie toont de duur van de periode waarin een dienst bepaalde gegevens van uw computer kan opslaan en/of lezen door gebruik te maken van een cookie, een pixel, een API, cookieless tracking of andere middelen.

180 dagen

Aanbieder: Adobe

 

Privacyverklaring

 

Naam: dpm

Marketing

Deze cookie toont de duur van de periode waarin een dienst bepaalde gegevens van uw computer kan opslaan en/of lezen door gebruik te maken van een cookie, een pixel, een API, cookieless tracking of andere middelen.

180 dagen

Aanbieder: Facebook

 

Privacyverklaring

 

Naam: _fbp

Marketing

Wordt gebruikt door Facebook om een reeks advertentieproducten te leveren, zoals real time bieden van derden adverteerders.

3 maanden

Aanbieder: Google Adsense/Google Tag Manager

 

Privacyverklaring

 

Naam: _gcl_au

Marketing

Wordt gebruikt door Google AdSense om te experimenteren met advertentie-efficiëntie op websites die hun diensten.

3 maanden

Aanbieder: Marketo

 

Privacyverklaring

 

Naam: _mkto_trk

Marketing

Bevat gegevens over bezoekersgedrag en website-interactie. Dit wordt gebruikt in het kader van de e-mail marketingservice Marketo.com, waarmee de website bezoekers via e-mail kan benaderen.

2 jaar

Aanbieder: LinkedIn

 

Privacyverklaring

 

Naam: bcookie

Marketing

Wordt gebruikt door de sociale netwerkdienst LinkedIn om het gebruik van geïntegreerde diensten te volgen.

1 jaar

Aanbieder: LinkedIn

 

Privacyverklaring

 

Naam: li_gc

Marketing

Slaat de cookiestatus van de gebruiker op voor het huidige domein.

180 dagen

Aanbieder: Facebook

 

Privacyverklaring

 

Naam: fr

Marketing

Gebruikt door Facebook om een reeks advertentieproducten te leveren, zoals real time bieden van derden adverteerders.

3 maanden

Aanbieder: Google DoubleClick

 

Privacyverklaring

 

Naam: IDE

Marketing

Gebruikt door Google DoubleClick om de acties van de websitegebruiker te registreren en te rapporteren na het bekijken of klikken een van de advertenties van de adverteerder met als doel de doeltreffendheid van een advertentie te meten en gerichte advertenties aan de gebruiker te presenteren.

1 jaar

Aanbieder: LinkedIn

 

Privacyverklaring

 

Naam: lidc

Marketing

Wordt gebruikt door sociaal netwerk LinkedIn voor het tracken van het gebruik van ingebouwde diensten.

24 uur

Aanbieder: techem.com

 

Privacyverklaring

 

Naam: #GUID#23

Marketing

 

5 dagen

Aanbieder: Adobe

 

Privacyverklaring

 

Naam: mbox

Marketing

Deze cookie wordt gebruikt om niet-persoonlijke informatie te verzamelen over het gedrag van de bezoeker en niet-persoonlijke bezoekers statistieken, die kunnen worden gebruikt door een derde partij ad-targeting agentschap.

24 uur

Aanbieder: Google

 

Privacyverklaring

 

Naam: pagead/1p-conversion/#/

Marketing

 

Sessie

Aanbieder: Google

 

Privacyverklaring

 

Naam: pagead/1p-user-list/#

Marketing

Traceert of de gebruiker interesse heeft getoond in specifieke producten of evenementen op meerdere websites en detecteert hoe de gebruiker tussen sites navigeert. Dit wordt gebruikt voor het meten van reclame-inspanningen en vergemakkelijkt de betaling van verwijzingsvergoedingen tussen websites.

Sessie

Aanbieder: Google Doubleclick

 

Privacyverklaring

 

Naam: pagead/landing

Marketing

Verzamelt gegevens over bezoekersgedrag van meerdere websites, om relevantere advertenties te kunnen tonen. Hierdoor kan de website ook het aantal keren dat dezelfde advertentie wordt getoond beperken.

Sessie

Aanbieder: Adobe

 

Privacyverklaring

 

Naam: test_cookie

Marketing

Gebruikt om te controleren of de browser van de gebruiker cookies ondersteunt.

1 dag

Aanbieder: Adobe

 

Privacyverklaring

 

Naam: everest_g_v2

Marketing

Deze cookie toont de duur van de periode waarin een dienst bepaalde gegevens van uw computer kan opslaan en/of lezen door gebruik te maken van een cookie, een pixel, een API, cookieless tracking of andere middelen.

1 jaar

Aanbieder: Adobe

 

Privacyverklaring

 

Naam: everest_session_v2

Marketing

Deze cookie wordt gebruikt voor gerichte advertenties en om de effectiviteit van elke afzonderlijke advertentie te documenteren.

Sessie

Aanbieder: Azure

 

Privacyverklaring

 

Naam: s_ecid

Marketing

Stelt een unieke ID in voor de bezoeker, waarmee externe adverteerders de bezoeker kunnen targeten met relevante advertenties. Deze koppelservice wordt geleverd door advertentieshubs van derden, waardoor het realtime bieden voor adverteerders wordt vergemakkelijkt.

2 jaar

Aanbieder: Facebook

 

Privacyverklaring

 

Naam: tr

Marketing

Wordt gebruikt door Facebook om een reeks advertentieproducten te leveren, zoals real time bieden van derden adverteerders.

Sessie

Aanbieder: Adobe

 

Privacyverklaring

 

Naam: UserID1

Marketing

Verzamelt gegevens over bezoekersgedrag van meerdere websites, om relevantere advertenties te kunnen tonen. Hierdoor kan de website ook het aantal keren dat dezelfde advertentie wordt getoond beperken.

3 maanden

Aanbieder: Adobe

 

Privacyverklaring

 

Naam: VISITOR_PRIVACY_METADETA

Marketing

 

180 dagen

Aanbieder: YouTube

 

Privacyverklaring

 

Naam: VISITOR_INFO1_LIVE

Marketing

Probeert de bandbreedte van gebruikers te schatten op pagina's met geïntegreerde YouTube-video's.

180 dagen

Aanbieder: YouTube

 

Privacyverklaring

 

Naam: YSC

Marketing

Registreert een uniek ID die de statistieken over bekeken video’s op YouTube bijhoudt.

Sessie

Aanbieder: YouTube

 

Privacyerklaring

 

Naam:  yt-remote-cast-available

Marketing

Bewaart de voorkeuren van de videospeler van de gebruiker met ingesloten YouTube-video.

Sessie

Aanbieder: YouTube

 

Privacyverklaring

 

Naam:  yt-remote-cast-installed

Marketing

Bewaart de voorkeuren van de videospeler van de gebruiker met ingesloten YouTube-video

Sessie

Aanbieder: YouTube

 

Privacyverklaring

 

Naam:  yt-remote-connected-devices

Marketing

Bewaart de voorkeuren van de videospeler van de gebruiker met ingesloten YouTube-video

Oneindig

Aanbieder: YouTube

 

Privacyverklaring

 

Naam:  yt-remote-device-id

Marketing

Bewaart de voorkeuren van de videospeler van de gebruiker met ingesloten YouTube-video

Oneindig

Aanbieder: YouTube

 

Privacyverklaring

 

Naam:  yt-remote-fast-check-period

Marketing

Bewaart de voorkeuren van de videospeler van de gebruiker met ingesloten YouTube-video.

Sessie

Aanbieder: YouTube

 

Privacyverklaring

 

Naam:  yt-remote-session-app

Marketing

Bewaart de voorkeuren van de videospeler van de gebruiker met ingesloten YouTube-video

Sessie

Aanbieder: YouTube

 

Privacyverklaring

 

Naam:  yt-remote-session-name

Marketing

Bewaart de voorkeuren van de videospeler van de gebruiker met ingesloten YouTube-video.

Sessie

Aanbieder: YouTube

 

Privacyverklaring

 

Naam:  yt.innertube::nextId

Marketing

Registreert een unieke ID om statistieken bij te houden van welke video's van YouTube de gebruiker heeft gezien.

Oneindig

Aanbieder: YouTube

 

Privacyverklaring

 

Naam:  yt.innertube::requests

Marketing

Registreert een unieke ID om statistieken bij te houden van welke video's van YouTube de gebruiker heeft gezien.

Oneindig

Aanbieder: YouTube

 

Privacyverklaring

 

Naam:  ytidb::LAST_RESULT_ENTRY_KEY

Marketing

Bewaart de voorkeuren van de videospeler van de gebruiker met ingesloten YouTube-video

Oneindig

Aanbieder: YouTube

 

Privacyverklaring

 

Naam:  YtIdbMeta#databases

Marketing

Wordt gebruikt om de interactie van gebruikers met embedded inhoud bij te houden.

Oneindig

Aanbieder: YouTube

 

Privacyverklaring

 

Naam: TESTCOOKIESENABLED

Marketing

Wordt gebruikt om de interactie van gebruikers met embedded inhoud bij te houden.

1 dag

Aanbieder: YouTube

 

Privacyverklaring

 

Naam: Requests

Marketing

Wordt gebruikt om de interactie van gebruikers met embedded inhoud bij te houden.

Sessie

Aanbieder: YouTube

 

Privacyverklaring

 

Naam: ServiceWorkerLogs

Marketing

Noodzakelijk voor de implementatie en functionaliteit van YouTube-video's op de website.

Oneindig

Aanbieder: YouTube

 

Privacyverklaring

 

Naam: LogsDataBaseV2:V

Marketing

 

Oneindig

Aanbieder: YouTube

 

Privacyverklaring

 

Naam: nextId

Marketing

Wordt gebruikt om de interactie van gebruikers met embedded inhoud bij te houden.

Sessie

Aanbieder: YouTube

 

Privacyverklaring

 

Naam: 3accfdec-482a9466

Marketing

 

Sessie

Aanbieder: YouTube

 

Privacyverklaring

 

Naam: iU5q-!O9@$

Marketing

 

Sessie

Aanbieder: YouTube

 

Privacyverklaring

 

Naam: LAST_RESULT_ENT

Marketing

Wordt gebruikt om de interactie van gebruikers met embedded inhoud bij te houden.

Sessie

 

In- en uitschakelen van cookies

In uw webbrowser kunt u instellen dat het opslaan van cookies alleen wordt geaccepteerd wanneer u ermee instemt. Raadpleeg voor meer informatie hierover de handleiding van uw browser. Let op: veel websites werken niet optimaal als de cookies zijn uitgeschakeld.

Verwijderen van cookies

De meeste cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Als een houdbaarheidsdatum is ingesteld, wordt het cookie automatisch verwijderd wanneer de houdbaarheidsdatum verstrijkt. U kunt er ook voor kiezen de cookies handmatig te verwijderen voordat de houdbaarheidsdatum is verstreken. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser. Hieronder vindt u per browser een link naar de website van de aanbieder waar stapsgewijs wordt omschreven hoe u cookies kunt blokkeren of verwijderen.

·         Internet Explorer 


·         Google Chrome

·         Firefox 


·         Edge 


·         Safari

 

Welke privacyrechten heeft u?

Als u vragen heeft of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen via de contactgegevens hieronder.

U heeft de volgende rechten:

 • Recht op inzage: u geeft het recht de persoonsgegevens die wij van u verwerken, in te zien.  
 • Recht op rectificatie: u heeft het recht de persoonsgegevens die wij van u verwerken, te corrigeren of aan te vullen indien deze onjuist of onvolledig zijn.  
 • Recht van bezwaar: u kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en tegen direct marketing.  
 • Recht op verwijdering: u kunt ons verzoeken uw persoonsgegevens te verwijderen. 
 • Recht om uw toestemming in te trekken: indien u ons toestemming hebt gegeven om persoonsgegevens te verwerken, dan kunt u deze toestemming op ieder moment intrekken. 
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens: indien het technisch mogelijk is, heeft u het recht om de persoonsgegevens die wij van u verwerken te laten overdragen naar een derde partij.  
 • Recht op beperking van de verwerking: in sommige gevallen kunt u ons verzoeken om het verwerken van uw persoonsgegeven (al dan niet tijdelijk) te beperken. 

Bij uw verzoek kunnen wij u vragen om u te identificeren. Wij vragen hiervoor gegevens op om er zeker van te zijn dat u de juiste persoon bent aan wie de persoonsgegevens toebehoren.

Wij zullen in principe binnen een maand aan uw verzoek voldoen. Deze termijn kan echter met twee maanden worden verlengd om redenen die verband houden met de specifieke privacyrechten of de complexiteit van het verzoek. Als wij deze termijn verlengen, zullen wij u daarvan tijdig op de hoogte stellen.

Indien u één van uw rechten wilt uitoefenen dan kunt u dat kenbaar maken via info@techem.nl  

Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring

Wanneer onze dienstverlening wijzigt, moeten wij natuurlijk ook onze privacy- en cookieverklaring aanpassen. Raadpleeg daarom regelmatig deze privacy- en cookieverklaring voor de meest actuele informatie.

Cookiebot

Wij maken gebruik van Cookiebot functies. Een product van het Deense bedrijf Cybot A/S, Havnegade 39, 1058 Kopenhagen, DK. Door het gebruik van deze functies kunnen gegevens/data naar Cookiebot of Cybot worden gestuurd, opgeslagen en verwerkt. U kunt toestemming geven voor het gebruik van alle of individuele cookies of deze weigeren.

Uw cookies of cookiebot beheren

Klacht indienen

Als u vindt dat wij niet op de juiste manier helpen met vragen over uw privacy, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens

Voor vragen over onze privacy- en cookieverklaring of vragen omtrent jouw rechten, kun je altijd contact met ons opnemen via onderstaande gegevens:

Techem Energy Services B.V.
Takkebijsters 17 A1
4817 BL Breda
Postbus 2151, 4800 CD Breda

E-mailadres:                      info@techem.nl

E-mailadres AVG:           Patrick.straten@techem.nl

Telefoonnummer:          + 31 76 57 25 800

KvK-nummer:                   20086440