Gegevensbescherming bij Techem

Alles over de bescherming van de persoonlijke gegevens bij Techem

Uw privacy is voor Techem Energy Services B.V. (hierna: Techem) van groot belang. Om deze reden, worden de door ons verzamelde persoonsgegevens (alle informatie die te herleiden is tot een persoon) dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Dit in overeenstemming met de eisen die de privacywetgeving (zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming) hieraan stelt. Hieronder kunt u lezen hoe wij omgaan met uw gegevens. Als u vragen hebt, of wilt weten wat we precies van u bijhouden, neem dan contact met ons op via de contactgegevens onder aan deze verklaring.

Gebruik van persoonsgegevens

Via onze website www.techem.nl worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

 • Naam en adres;
 • Telefoonnummer;
 • Fax;
 • Factuuradres;
 • E-mailadres;
 • Geslacht;
 • Bedrijf, afdeling;
 • Of u klant bent van Techem;
 • Soort relatie van Techem (bijvoorbeeld woningcorporatie, vereniging van eigenaren, bewoner);
 • Debiteurennummer;
 • Inloggegevens;
 • Klantnummer;
 • Informatie over de diensten die u bij Techem afneemt (als u klant bent van Techem);
 • Informatie over verbruik, meterstanden en afrekening (voor bewoners);
 • Resultaten van de Energiecoach (over bijvoorbeeld uw energieverbruik en hoe u dit kunt verbeteren, voor bewoners);
 • Afspraken die u plant;
 • Informatie over uw websitebezoek: domeinnaam of IP-adres, datum van het bezoek, sessie-ID, bezochte delen van de website, de URL, de HTTP statuscodes, toegangsstatus, de duur van het bezoek en het aantal bytes dat is overgedragen in het kader van de verbinding;
 • Locatie;
 • Informatie over uw klik- en surfgedrag op onze website en andere websites;
 • Vragen die u stelt via e-mail, chatfunctie of een contactformulier;
 • Indien u bij ons solliciteert: uw CV en motivatiebrief.

Let op: gegevens over verbruik, meterstanden en afrekening, en resultaten van de Energiecoach, verwerkt Techem in opdracht van haar klanten (zoals woningcorporaties en verenigingen van eigenaren). Wilt u als bewoner meer weten over hoe deze organisaties met uw persoonsgegevens omgaan? Zie dan de privacyverklaring van de betreffende partij.

Doeleinden van de gegevensverwerking

Wij gebruiken de bovenstaande persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Het verlenen van toegang tot onze website;
 • Het leveren van onze producten en diensten;
 • Het informeren over onze producten en diensten;
 • Het verlenen van toegang tot het klantportaal;
 • Het verlenen van toegang tot het bewonersportaal;
 • Het opnemen van contact indien u hierom verzoekt;
 • Het afhandelen van uw vraag of verzoek;
 • Het toesturen van onze nieuwsbrief;
 • Het behandelen van sollicitaties op vacatures van Techem;
 • Het beveiligen van onze website.

Nieuwsbrief

Indien u uw e-mailadres heeft opgegeven voor het ontvangen van onze nieuwsbrief, dan kan dit gebruikt worden om u maximaal 4 maal per jaar te informeren over voor u relevante en interessante diensten van Techem. Als u hier geen prijs meer op stelt, kunt u zich via een link in de nieuwsbrief afmelden. (Dit beïnvloedt niet de rechtmatigheid van de verwerking voordat u uw toestemming introk.)

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen

Techem Energy Services B.V. geeft uw persoonsgegevens alleen aan andere bedrijven of instellingen als dat nodig is voor haar dienst of als zij daartoe wettelijk verplicht is (bijvoorbeeld als een overheidsinstantie dat vordert bij een vermoeden van een misdrijf).

Ook kan Techem Energy Services B.V. gegevens doorgeven aan andere entiteiten binnen het Techem-concern wanneer deze een bepaalde dienstverlening namens Techem Energy Services B.V. afhandelen.

Wij werken met bepaalde bedrijven samen, zoals ICT-dienstverleners. Deze partners kunnen dus uw persoonsgegevens krijgen. Dit is nodig om u de juiste dienst te leveren.

Voor websites van andere aanbieders waarnaar wordt verwezen via links, zijn de privacy- en cookieverklaring van die websites van toepassing.

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is om de in dit Privacy- en Cookie Statement genoemde doeleinden te bereiken. Uw accountgegevens bewaren wij tot vijf jaar na de laatste activiteit in uw account, of langer indien wij hiertoe verplicht zijn voor bijvoorbeeld de Belastingdienst.

 

Gegevens die u ons toezendt via een contactformulier, chatbericht of e-mail bewaren wij zolang als nodig is of uw vraag of verzoek volledig af te handelen.

Beveiliging

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van, en ongeautoriseerde toegang tot, uw persoonsgegevens te beperken.

Techem Energy Services B.V. neemt de volgende beveiligingsmaatregelen:

 • fysieke toegangsbeveiliging van het datacenter;
 • SSL-verbindingen;
 • doelgebonden toegangsbeperkingen;
 • afspraken over geheimhouding met personeel.


verantwoordelijke instantie voor gegevensbescherming

De verantwoordelijke instantie voor de verwerking van persoonsgegevens van de bezoekers van onze website is:

Techem
Dhr. M. van Loo
Takkebijsters 17 A1
4817 BL Breda, Nederland


Hosting

Techem.nl wordt mogelijk gemaakt door SysEleven GmbH als de technische dienstverlener namens ons en volgens onze specificaties.

Cookies

Cookies zijn kleine informatiebestandjes die bij het bezoeken van een website automatisch kunnen worden opgeslagen op of uitgelezen van het apparaat (waaronder een pc, tablet of smartphone) van de websitebezoeker. Dat gebeurt via de webbrowser op het apparaat.

Op onze website worden cookies of vergelijkbare technologieën gebruikt, waarbij informatie op het apparaat wordt opgeslagen en/of uitgelezen (voor het leesgemak worden alle dergelijke technieken hier verder ‘cookies’ genoemd), om:

 • de functionaliteiten van de website mogelijk te maken en om de website te beschermen (technische of functionele cookies);
 • het gebruik van de website te analyseren en op basis daarvan de website te verbeteren (analytics cookies);
 • het bieden van een chatmogelijkheid.

Let op: de privacy policy van derde partijen kan regelmatig wijzigen.

Technische of functionele cookies

Sommige cookies zorgen ervoor dat bepaalde onderdelen van de website goed werken en dat uw gebruikersvoorkeuren bekend blijven. Zo kunnen er bijvoorbeeld cookies worden gebruikt om lettertypes goed te renderen, of om uw gebruikssessie te kunnen onthouden op de webserver zodat u de website kunt bekijken.

Analytics cookies

Onze website maakt gebruik van Etracker, Erste Brunnenstraße 1, 20459 Hambrug, Duitsland, voor statistische analyse van bezoekers om inzicht te verkrijgen in de manier waarop onze website gebruikt wordt en om rapporten over het gebruik van de website te verkrijgen. De gegevens van de bezoekers worden anoniem verzameld middels cookies zodat herkenning van uw browser mogelijk wordt.   De verzamelde gegevens door Etracker worden niet gebruikt om de persoonlijke identiteit van een website bezoeker te identificeren. Het verzamelen en opslaan van gegevens kan op elk moment worden opgeheven. Om dit op te heffen gaat u naar https://www.etracker.de/privacy?et=BuECbg

Chatfunctie

Deze site maakt gebruik van cookies van Trengo om u de mogelijkheid te geven met ons te chatten en van Smartlook om inzicht te verkrijgen in de manier waarop onze website gebruikt wordt en om rapporten over het gebruik van de website te verkrijgen.

In- en uitschakelen van cookies

In uw browser kunt u instellen dat het opslaan van cookies alleen wordt geaccepteerd, wanneer u ermee instemt. Raadpleeg voor meer informatie hierover de handleiding van uw webbrowser.
Let op: veel websites werken niet optimaal als de cookies zijn uitgeschakeld.

Verwijderen van cookies

De meeste cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Dat betekent dat ze na een bepaalde periode automatisch verlopen en geen gegevens van uw site-bezoek meer registreren. U kunt er ook voor kiezen de cookies handmatig te verwijderen voordat de houdbaarheidsdatum is verstreken. Voor meer informatie hierover, kunt u de handleiding van uw browser raadplegen.

Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring

Wanneer onze dienst wijzigt, moeten wij natuurlijk ook de privacy- en cookieverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn.

 

Uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens

Als u vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen via de contactgegevens hieronder.

U hebt de volgende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens:

 • uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we van u hebben en wat we daarmee doen;
 • inzage in de precieze persoonsgegevens die we van u hebben;
 • het laten corrigeren van fouten;
 • het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens;
 • intrekken van toestemming;
 • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik.

Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

 

Klacht indienen

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens via de website van de Autoriteit Persoonsgegevens

 

Contactgegevens - Techem Energy Services B.V.

KvK-nummer: 20086440
Adres: Takkebijsters 17 A1, 4817 BL Breda
Postadres: Postbus 2151, 4800 CD Breda
Telefoon: +31 76 57 25 800
Fax: +31 76 57 25 880
E-mail:info@techem.nl

Contactpersoon AVG: Patrick Straten (patrick.straten@techem.nl).

Cookiebot

Wij maken gebruik van Cookiebot functies. Een product van het Deense bedrijf Cybot A/S, Havnegade 39, 1058 Kopenhagen, DK. Door het gebruik van deze functies kunnen gegevens/data naar Cookiebot of Cybot worden gestuurd, opgeslagen en verwerkt. U kunt toestemming geven voor het gebruik van alle of individuele cookies of deze weigeren. Uw toestemming wijzigen of intrekken kan hier:

Toestemming wijzigen | Toestemming intrekken

In de cookie consent (toestemming) banner, waarin u individuele cookies kunt selecteren of deselecteren, heeft u altijd een actueel en volledig overzicht van de gebruikte cookies op onze website en bepaalt u zelf welke cookies u toestaat en welke u niet toestaat.

Welke gegevens worden door Cookiebot opgeslagen?

Indien u akkoord gaat met het gebruik van cookies worden de volgende gegevens aan Cybot doorgegeven, opgeslagen en verwerkt:

 • IP adres (geanonimiseerd)
 • Datum en tijdstip van uw toestemming
 • De URL van onze website
 • Technische browsergegevens
 • Gecodeerde anonieme sleutel
 • Lijst van cookies die u heeft toegestaan


Waar en hoe lang worden uw gegevens opgeslagen?

Alle verzamelde gegevens worden uitsluitend binnen de Europese Unie overgedragen, opgeslagen en doorgegeven. De gegevens worden opgeslagen in een Azure datacenter (cloud provider is Microsoft). Alle gebruikersgerelateerde gegevens worden door Cookiebot verwijderd 12 maanden na uw toestemming of onmiddellijk na het einde van het contract bij Cookiebot.

Het Cookiebot privacybeleid kan hier worden bekeken:
www.cookiebot.com/en/privacy-policy/

Oppositie-optie

U kunt bezwaar maken tegen het verzamelen en opslaan van bovengenoemde gegevens door het gebruik van cookies te weigeren via de weergegeven cookiebanner of door het gebruik van cookies te weigeren in uw browserinstellingen.