Gegevensbescherming bij Techem

Alles over de bescherming van de persoonlijke gegevens bij Techem

Privacy- en cookieverklaring Techem
Deze privacy- en cookieverklaring is voor het laatst aangepast op 11 mei 2022.

Uw privacy is voor Techem Energy Services B.V. (hierna: Techem) van groot belang. Doordat wij dagelijks onze diensten leveren, verwerken wij constant persoonsgegevens. Wij houden ons dan ook aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Onze privacy- en cookieverklaring in het kort

Bij de verwerking van persoonsgegevens houden wij ons aan de privacywetgeving. Dit betekent dat wij:

 • Onze doeleinden duidelijk vastleggen voordat wij uw persoonsgegevens verwerken, via deze privacy- en cookieverklaring.
 • Zo min mogelijk persoonsgegevens opslaan en enkel de gegevens die nodig zijn voor onze doeleinden.
 • Expliciet toestemming vragen voor de verwerking van uw persoonsgegevens, mocht toestemming verplicht zijn.
 • Benodigde beveiligingsmaatregelen treffen om uw persoonsgegevens te beschermen. Wij leggen deze verplichtingen ook op aan partijen die persoonsgegevens voor ons verwerken.
 • Uw rechten respecteren, zoals het recht op inzage, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens die bij ons verwerkt zijn.

Voor welke doeleinden gebruiken wij uw persoonsgegevens?
Door gebruik te maken van onze dienstverlening, verkrijgen wij verschillende persoonsgegevens van u. Per doeleinde wordt aangegeven welke gegevens wij van u verkrijgen, met welke doel wij deze gegevens verwerken en hoelang die worden bewaard. Indien je vragen hebt of wilt weten wat we precies van u bijhouden, neem dan contact op met Techem. De contactgegevens staan onderaan in deze privacy- en cookieverklaring.

Het leveren van onze producten en diensten
Als organisatie kun je gebruik maken van onze dienstverlening
Hiervoor verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • voor- en achternaam;
 • adres;
 • woonplaats;
 • contactgegevens (e-mailadres en telefoonnummer);
 • factuuradres;
 • resultaten van warmte- en watermetingen;
 • indien van toepassing: resultaten van de Energiecoach;
 • verbruiksoverzicht;
 • verbruik per ruimte;
 • meterstanden;
 • afrekeningen;
 • eventuele persoonsgegevens die je zelf invult als inhoud bij een e-mail of contactformulier.

Wij bewaren de persoonsgegevens tot deze worden gevraagd door de opdrachtgever te verwijderen anders tot 5 jaar na einde contractduur.

Het verlenen van toegang tot het klantportaal

Om je als klant toegang te kunnen verlenen tot het Techem klantportaal, verwerken wij uw persoonsgegevens. Als klant van Techem kunt uvervolgens inloggen met uw klantnummer (als hoofdaccount) of met uw e-mailadres (als subaccount) en het wachtwoord. Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de uitvoering van de overeenkomst. Hiervoor verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • voor- en achternaam;
 • adres;
 • woonplaats;
 • contactgegevens (e-mailadres en telefoonnummer);
 • factuuradres.

Wij bewaren de persoonsgegevens tot deze worden gevraagd door de opdrachtgever te verwijderen anders tot 5 jaar na einde contractduur.

Het verlenen van toegang tot het bewonersportaal

Wij verwerken uw persoonsgegevens om u toegang te kunnen geven tot het Bewonersportaal ‘Mijn Techem – Mijn Energiecoach. Als uw beheerder een contract heeft afgesloten voor Mijn Energiecoach, dan ontvangt u van uw beheerder hiervoor inloggegevens. Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de uitvoering van de overeenkomst.

Hiervoor verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • voor- en achternaam;
 • adres;
 • woonplaats;
 • contactgegevens (e-mailadres en telefoonnummer);
 • resultaten van warmte- en watermetingen;
 • resultaten van de Energiecoach;
 • verbruiksoverzicht;
 • verbruik per ruimte;
 • meterstanden;
 • afrekeningen.

Wij bewaren de persoonsgegevens tot deze worden gevraagd door de opdrachtgever te verwijderen anders tot 5 jaar na einde contractduur.

Contact

Wanneer u een e-mailbericht stuurt, gebruik maakt van ons contactformulier, ons telefonisch benadert of op een andere manier contact met ons opneemt, gaat u in op ons aanbod om met ons in contact te treden (uitvoering van de overeenkomst). Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de uitvoering van de overeenkomst.

Hiervoor verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • voor- en achternaam;
 • adres;
 • woonplaats;
 • contactgegevens (e-mailadres en telefoonnummer);
 • eventueel bestelnummer;
 • eventuele informatie die je zelf invult als inhoud van een bericht.

We bewaren uw gegevens zo lang als dat nodig is om het verzoek volledig af te handelen.

Het toesturen van onze nieuwsbrief

Techem verstuurt commerciële berichtgeving in de vorm van (digitale) nieuwsbrieven. Via de website kunt u zich aanmelden voor onze nieuwsbrief, die u maximaal 6 keer per jaar informeert over de relevante en interessante diensten van Techem. We versturen alleen commerciële berichtgeving met uw toestemming. Als je geen nieuwsbrief meer wenst te ontvangen, kunt  u uzelf via een link in de nieuwsbrief afmelden.

Hiervoor verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • ·         voor- en achternaam;
 • ·         contactgegevens (e-mailadres en telefoonnummer).

Wij bewaren uw persoonsgegevens totdat u zich weer afmeldt voor de commerciële berichtgeving. U kunt zich op elk moment afmelden voor deze berichten, elke nieuwsbrief bevat namelijk een afmeldlink.

Het behandelen van sollicitaties op vacatures van Techem

Heeft u gereageerd op één van onze vacatures of heeft u een open sollicitatie ingestuurd? Dan verwerken wij persoonsgegevens van u om  uw sollicitatie in behandeling te kunnen nemen, en ter voorbereiding op het eventueel sluiten van een arbeidsovereenkomst.

Hiervoor verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • voor- en achternaam;
 • adres;
 • woonplaats;
 • contactgegevens (e-mailadres en telefoonnummer);
 • curriculum Vitae;
 • motivatiebrief.

Uw sollicitatiegegevens bewaren wij tot maximaal 6 weken nadat de functie is vervuld. Wij bewaren deze gegevens zodat wij contact met u kunnen opnemen in het geval de functie binnen de proeftijd opnieuw vrijkomt. Wanneer we u op dit moment geen functie kunnen aanbieden, kunnen we – met uw toestemming – de sollicitatiegegevens nog een jaar langer bewaren. U kunt uw toestemming op elk moment intrekken door ons een e-mail te sturen. Indien u bij ons komt werken, bewaren wij uw sollicitatiegegevens in uw personeelsdossier. Dit dossier wordt bewaard zolang dit noodzakelijk is en ten aanzien van de sollicitatiegegevens tot maximaal 2 jaar na indiensttreding.

Wanneer kunnen we jouw persoonsgegevens delen met derden?

Techem deelt uw gegevens enkel met derden, wanneer dit op basis van de huidige wetgeving is toegestaan. Het kan voorkomen dat wij uw persoonsgegevens aan derde partijen verstrekken, omdat:

 • wij hen hebben ingeschakeld om bepaalde gegevens te verwerken;
 • dat nodig is om de overeenkomst met u uit te voeren;
 • u hier toestemming voor geeft;
 • wij hier een gerechtvaardigd belang bij hebben;
 • wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).

De partijen die in onze of uw opdracht persoonsgegevens verwerken zijn:

 • Betalingsdienstverleners
 • Cookiedienstverleners (zie graag de cookietabel hieronder)
 • IT-leveranciers en -dienstverleners
 • Marketingbedrijven

Ook kan Techem gegevens doorgeven aan andere entiteiten binnen het Techem concern wanneer deze een bepaalde dienstverlening namens Techem afhandelen.

Om die dienstverlening te verlenen kan Techem uw persoonsgegevens verstrekken aan partijen die zijn gevestigd buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Techem doet dit alleen indien er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van persoonsgegevens. Dit betekent bijvoorbeeld dat wij een modelovereenkomst van de Europese Commissie gebruiken of afspraken maken over de omgang met persoonsgegevens.

Beveiliging van uw persoonsgegevens

Techem neemt passende technische en organisatorische maatregelen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen van persoonsgegevens, tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking (zoals onbevoegde kennisname, aantasting, wijziging of verstrekking van de persoonsgegevens).

reCAPTCHA

Wij gebruiken de reCAPTCHA service van Google Inc. (Google) om onze website te beschermen tegen spam en misbruik. Om Google reCAPTCHA te laten werken, wordt het IP-adres van een websitebezoeker, de muisbewegingen en mogelijk ook andere data verzameld. Deze informatie wordt hiervoor verstuurd naar en verwerkt door Google. Door deze informatie te analyseren kan Google opmaken of wij te maken hebben met een echte websitebezoeker of een robot. Voor meer informatie verwijzen wij je door naar de privacyverklaring van Google.

Social media buttons

Op onze website maken wij gebruik van social media buttons, welke uw doorgeleiden naar de social media platforms. U krijgt hierdoor de optie om ons te volgen en om content te delen binnen het netwerk. Ook zal u advertenties tegenkomen op uw social mediapagina. De buttons zijn werkzaam vanwege stukjes code welke afkomstig zijn van de social medianetwerken. Als u wilt weten wat de social media platforms doen met uw persoonsgegevens, lees dan de desbetreffende privacyverklaring:

·         LinkedIn (privacyverklaring)

·         YouTube (privacyverklaring)

 

Cookies

Op onze websites gebruiken we cookies van onszelf en van derde partijen. Cookies zijn informatiebestandjes die bij het bezoeken van een website automatisch kunnen worden opgeslagen op of uitgelezen van het apparaat (zoals PC, tablet of smartphone) van de bezoeker. Dat gebeurt via de webbrowser op het apparaat. Wij en derde partijen gebruiken cookies om:

 • functionaliteiten van de website mogelijk te maken (technische en functionele cookies);
 • het gebruik van de website te analyseren en op basis daarvan de website gebruiksvriendelijker te maken (analytische cookies);
 • gepersonaliseerde advertenties te kunnen laten zien (marketing cookies).

Deze cookies verzamelen de volgende gegevens van u:

 • IP-adres;
 • cookie-ID;
 • website- en klikgedrag;
 • referrer-URL.

Wanneer u onze website voor het eerst bezoekt, tonen wij een melding met uitleg over cookies. Hierbij zullen we, voor zover wij dat verplicht zijn, vragen om uw akkoord voor het gebruik van cookies.

In onderstaande tabel vind u een overzicht van de cookies die wij gebruiken.

Aanbieder en naam cookie

Type

Doel

Vervaltermijn

Aanbieder: sitescdn.net

 

Naam: _cf_bm

 

Functioneel

Deze cookie wordt gebruikt om onderscheid te maken tussen mensen en bots. Dit is gunstig voor de website, om valide rapporten over het gebruik van hun website te kunnen maken.

24 uur

Aanbieder: Yext.com

 

Naam: _cf_bm

 

Functioneel

 

 

Deze cookie wordt gebruikt om onderscheid te maken tussen mensen en bots. Dit is gunstig voor de website, om valide rapporten over het gebruik van hun website te kunnen maken.

24 uur

Aanbieder: techem.com

 

affinity

 

 

Functioneel

Registreert welk server-cluster de bezoeker bedient. Dit wordt gebruikt in verband met load balancing, om de gebruikerservaring te optimaliseren.

Sessie

Aanbieder: Adobe

 

Privacyverklaring

 

Naam:Com.adobe.reactor.dataElementCookiesMigrated

Functioneel

Wordt gebruikt in samenhang met de cache-functie op de website, om de gegevensoverdracht tussen Adobe DTM naar Adobe Launch.

Oneindig

Aanbieder: Cookiebot

 

Privacyverklaring

 

Naam: CookieConsent

 

Functioneel

Slaat de cookie-toestemmingsstatus van de gebruiker op voor het huidige domein.

1 jaar

Aanbieder: Linkedin.com

 

Privacyverklaring

 

Naam: li_gc

Functioneel

Slaat de toestemming van de websitebezoeker op voor het huidige domein.

2 jaar

Aanbieder: Adobe

 

Privacyverklaring

 

Naam: s_fid

Functioneel

Slaat verwijzings-ID op als cookies van derden zijn beperkt door opt-out.

2 jaar

Aanbieder: Google DoubleClick

 

Privacyverklaring

 

Naam: test_cookie

Functioneel

Wordt gebruikt om te controleren of de browser het gebruik van cookies toestaat.

24 uur

Aanbieder: Cookiebot

 

Privacyverklaring

 

Naam: CookieConsentBulkSetting-#

Functioneel

Staat toestemming voor cookies toe over meerdere websites.

Oneindig

Aanbieder: LinkedIn

 

Privacyverklaring

 

Naam: lang

Functioneel

Onthoudt de gekozen taal van de websitebezoeker op de website

Sessie

Aanbieder: Adobe

 

Privacyverklaring

 

Naam: s_cc

Analytisch

Wordt gebruikt om te controleren of de browser het gebruik van cookies toestaat

Sessie

Aanbieder: Facebook

 

Privacyverklaring

 

Naam: _fbp

Marketing

Wordt gebruikt door Facebook om een reeks advertentieproducten te leveren, zoals real time bieden van derden adverteerders.

3 maanden

Aanbieder: Google Adsense/Google Tag Manager

 

Privacyverklaring

 

Naam: _gcl_au

Marketing

Wordt gebruikt door Google AdSense om te experimenteren met advertentie-efficiëntie op websites die hun diensten.

3 maanden

Aanbieder: Adobe

 

Privacyverklaring

 

Naam: _mkto_trk

Marketing

Bevat gegevens over bezoekersgedrag en website-interactie. Dit wordt gebruikt in het kader van de e-mail marketingservice Marketo.com, waarmee de website bezoekers via e-mail kan benaderen.

2 jaar

Aanbieder: LinkedIn

 

Privacyverklaring

 

Naam: bcookie

Marketing

Wordt gebruikt door de sociale netwerkdienst LinkedIn om het gebruik van geïntegreerde diensten te volgen.

2 jaar

Aanbieder: Facebook

 

Privacyverklaring

 

Naam: fr

Marketing

Gebruikt door Facebook om een reeks advertentieproducten te leveren, zoals real time bieden van derden adverteerders.

3 maanden

Aanbieder: Google DoubleClick

 

Privacyverklaring

 

Naam: IDE

Marketing

Gebruikt door Google DoubleClick om de acties van de websitegebruiker te registreren en te rapporteren na het bekijken of klikken een van de advertenties van de adverteerder met als doel de doeltreffendheid van een advertentie te meten en gerichte advertenties aan de gebruiker te presenteren.

1 jaar

Aanbieder: LinkedIn

 

Privacyverklaring

 

Naam: lidc

Marketing

Wordt gebruikt door sociaal netwerk LinkedIn voor het tracken van het gebruik van ingebouwde diensten.

24 uur

Aanbieder: Adobe

 

Privacyverklaring

 

Naam: mbox

Marketing

Deze cookie wordt gebruikt om niet-persoonlijke informatie te verzamelen over het gedrag van de bezoeker en niet-persoonlijke bezoekers statistieken, die kunnen worden gebruikt door een derde partij ad-targeting agentschap.

24 uur

Aanbieder: Google

 

Privacyverklaring

 

Naam: pagead/1p-user-list/#

Marketing

Traceert of de gebruiker interesse heeft getoond in specifieke producten of evenementen op meerdere websites en detecteert hoe de gebruiker tussen sites navigeert. Dit wordt gebruikt voor het meten van reclame-inspanningen en vergemakkelijkt de betaling van verwijzingsvergoedingen tussen websites.

Sessie

Aanbieder: Google Doubleclick

 

Privacyverklaring

 

Naam: pagead/landing

Marketing

Verzamelt gegevens over bezoekersgedrag van meerdere websites, om relevantere advertenties te kunnen tonen. Hierdoor kan de website ook het aantal keren dat dezelfde advertentie wordt getoond beperken.

Sessie

Aanbieder: Facebook

 

Privacyverklaring

 

Naam: tr

Marketing

Wordt gebruikt door Facebook om een reeks advertentieproducten te leveren, zoals real time bieden van derden adverteerders.

Sessie

Aanbieder: Adobe

 

Privacyverklaring

 

Naam: UserID1

Marketing

Verzamelt gegevens over bezoekersgedrag van meerdere websites, om relevantere advertenties te kunnen tonen. Hierdoor kan de website ook het aantal keren dat dezelfde advertentie wordt getoond beperken.

3 maanden

Aanbieder: YouTube

 

Privacyverklaring

 

Naam: VISITOR_INFO1_LIVE

Marketing

Probeert de bandbreedte van gebruikers te schatten op pagina's met geïntegreerde YouTube-video's.

179 dagen

Aanbieder: YouTube

 

Privacyverklaring

 

Naam: YSC

Marketing

Registreert een uniek ID die de statistieken over bekeken video’s op YouTube bijhoudt.

Sessie

 

In- en uitschakelen van cookies
In uw webbrowser kunt u instellen dat het opslaan van cookies alleen wordt geaccepteerd wanneer u ermee instemt. Raadpleeg voor meer informatie hierover de handleiding van uw browser. Let op: veel websites werken niet optimaal als de cookies zijn uitgeschakeld.

Verwijderen van cookies
De meeste cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Als een houdbaarheidsdatum is ingesteld, wordt het cookie automatisch verwijderd wanneer de houdbaarheidsdatum verstrijkt. U kunt er ook voor kiezen de cookies handmatig te verwijderen voordat de houdbaarheidsdatum is verstreken. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser.

Welke privacyrechten heeft u?
Als u vragen heeft of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen via de contactgegevens hieronder.

U heeft de volgende rechten:

 • Recht op inzage: u geeft het recht de persoonsgegevens die wij van u verwerken, in te zien.  
 • Recht op rectificatie: u heeft het recht de persoonsgegevens die wij van u verwerken, te corrigeren of aan te vullen indien deze onjuist of onvolledig zijn.  
 • Recht van bezwaar: u kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en tegen direct marketing.  
 • Recht op verwijdering: u kunt ons verzoeken uw persoonsgegevens te verwijderen. 
 • Recht om uw toestemming in te trekken: indien uons toestemming hebt gegeven om persoonsgegevens te verwerken, dan kunt u deze toestemming op ieder moment intrekken. 
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens: indien het technisch mogelijk is, heeft u het recht om de persoonsgegevens die wij van u verwerken te laten overdragen naar een derde partij.  
 • Recht op beperking van de verwerking: in sommige gevallen kunt u ons verzoeken om het verwerken van uw persoonsgegeven (al dan niet tijdelijk) te beperken. 

Bij uw verzoek kunnen wij u vragen om u te identificeren. Wij vragen hiervoor gegevens op om er zeker van te zijn dat u de juiste persoon bent aan wie de persoonsgegevens toebehoren.

Wij zullen in principe binnen een maand aan uw verzoek voldoen. Deze termijn kan echter met twee maanden worden verlengd om redenen die verband houden met de specifieke privacyrechten of de complexiteit van het verzoek. Als wij deze termijn verlengen, zullen wij u daarvan tijdig op de hoogte stellen.

Indien u één van uw rechten wilt uitoefenen dan kunt u  dat kenbaar maken via info@techem.nl  

Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring
Wanneer onze dienstverlening wijzigt, moeten wij natuurlijk ook onze privacy- en cookieverklaring aanpassen. Raadpleeg daarom regelmatig deze privacy- en cookieverklaring voor de meest actuele informatie.Cookiebot
Wij maken gebruik van Cookiebot functies. Een product van het Deense bedrijf Cybot A/S, Havnegade 39, 1058 Kopenhagen, DK. Door het gebruik van deze functies kunnen gegevens/data naar Cookiebot of Cybot worden gestuurd, opgeslagen en verwerkt. U kunt toestemming geven voor het gebruik van alle of individuele cookies of deze weigeren.

Uw cookies of cookiebot beheren

 

Klacht indienen

Als u vindt dat wij niet op de juiste manier helpen met vragen over uw privacy, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens

Voor vragen over onze privacy- en cookieverklaring of vragen omtrent uw rechten, kunt u altijd contact met ons opnemen via onderstaande gegevens:

Techem Energy Services B.V.
Takkebijsters 17 A1
4817 BL Breda
Postbus 2151, 4800 CD Breda
E-mailadres:                      info@techem.nl
E-mailadres AVG:            Patrick.straten@techem.nl
Telefoonnummer:          + 31 76 57 25 800
KvK-nummer:                   20086440