Slimme meetapparatuur bewaken en uitlezen met het Techem Smart System netwerk.

Resultaat? Een snelle en uiterst precieze energienota. De radiatormeters, watermeters, gas-en elektrameters, warmtemeters sturen de gemeten verbruiken naar het Techem Smart System. Deze verzendt ze automatisch en veilig versleuteld naar het Techem datacenter.

Techem Smart System: veilig, draadloos en dagnauwkeurig

Bewaking en uitlezen van slimme meetapparatuur door gebruik van het Techem Smart System. Resultaat? Een snelle en uiterst precieze energienota. Het beste voor u; alles op 1 platform!

Gebruik het netwerk als ruggengraat voor verwarmingskosten, warm water, tapwater, elektra, gas, rookmelders en laadpalen. 

In het meebewegen in de aanhoudende druk op verduurzaming, personalisatie, snelheid en wetgeving hebben wij internationaal al 70 jaar ervaring. Ontwikkelingen zijn ons niet vreemd, wij leggen het onszelf op om ons Techem Smart System netwerk steeds verder door te ontwikkelen en op kop te (blijven) lopen op wetgeving en behoeften. Met stabiliteit, veiligheid en betrouwbaarheid als uitgangspunt. Het is de backbone voor meetgegevens. Maak er gebruik van!

Transparant, accuraat en eenvoudig. Zo werkt het:

De radiografische meters worden geïnstalleerd  en zenden de verbruikswaarden draadloos naar de data collector. De datacollectoren sturen (per GPRS) de verbruikswaarden en statusinformatie van alle radiografische meters naar de master data collector. 

  1. Systeembewaking: Permanente controle op de meetsysteem. Met het Techem Smart System kunnen wij een regelmatige controle uitvoeren op alle radiografische eindapparaten en hierdoor foutbronnen opsporen en verhelpen. Schattingen en vragen van bewoners worden hierdoor gereduceerd tot het minimum.
  2. Meterstanden: als klant kunt u 24/7 (dagnauwkeurige en voorgaande meterstanden) meterstanden raadplegen. Wanneer een bewoner bijvoorbeeld gaat verhuizen is het van belang om de meest nauwkeurige afrekening verwarmingskosten te kunnen maken. 
  3. Afrekening energiekosten: snel, duidelijk en transparant: de afleeswaarden zijn direct bij Techem bekend. Na ontvangst van kosten en bewonersgegevens, die u ook via het Techem portal voor beheerders kunt insturen, kunnen wij uw afrekening snel en met de hoogste kwaliteit opstellen.

Het Techem Smart System werkt (bijna) overal:

Om Techem Smart System te kunnen gebruiken, moeten uw panden voorzien zijn van Techem draadloze meters en Smart Reader.  Maar het netwerk is ook toepasbaar op niet bij Techem aangeschafte radiografische meters.
Twijfelt u of uw gebouw geschikt is? Neem gerust contact op!

Wat het netwerk u vertelt:

1

Kort op de bal

Door actuele data en inzage zit u kort op de bal.

2

Dagnauwkeurig

Dagnauwkeurig inzicht geeft een bewezen besparing op de portemonnee.

3

Digitaal

Administratieve zaken omtrent de afrekening worden digitaal.

4

24/7 controle

Onmiddellijk handelen bij afwijkingen, en niet aan het eind van de afrekenperiode. (permanente monitoring op onregelmatigheden, uitval en storingen).

5

99,9 %

Een 99,9% nauwkeurig en eerlijke afrekening energiekosten binnen twee weken opgesteld!

6

Transparant

Inzicht in meterstanden en systeembewaking.

7

Online portalen

Gebruikersgemak van onze online portalen zowel voor beheerder als bewoner.

8

Bestaande meters

Talrijke slimme componenten aansluiten en uitlezen. Ook toepasbaar als aanvulling op reeds bestaande (radiografische) meters.

9

Schatten = jatten

Een veilig netwerk beperkt schattingen!