Compliance bij Techem

Bij Techem hechten we groot belang aan integer handelen en, uiteraard, in overeenstemming met de relevante wet- en regelgeving. Compliance is een belangrijke multiplicator in dit verband en daardoor een personeelsfunctie die direct verslag uitbrengt aan de CEO.

Kwesties zoals: het voorkomen van omkoping en corruptie, naleving van antitrust- en competitiewetgeving, fraudepreventie, het voorkomen van witwassen en het voorkomen van financiering van terrorisme zijn verankerd in een beheersysteem voor compliance dat de gehele Techem Group omvat wat betreft hoe het werkt en bekeken kan worden.

Als een van de toonaangevende servicepartners voor groene en smart gebouwen, zijn we ons bewust van onze verantwoordelijkheid tegenover onze klanten, zakenpartners en de maatschappij. We hechten grote waarde aan een integere bedrijfsvoering. Dit is met name van belang als het gaat om de significante marktpositie die Techem inneemt – en de uitgebreide wettelijke verplichtingen w.b.t. competitie die daarbij komen kijken. Naast onze dagelijkse werkzaamheden dient ook de Techem Gedragscode als een duidelijke toewijding tot en ambassadeur van onze waarden, zowel intern als extern. Dit wordt aangevuld door diepgravende richtlijnen, brochures en trainingscursussen.


Wilt u een compliance-gerelateerd incident melden?

Als u aanwijzingen heeft voor illegaal of ongepast gedrag bij Techem, neem dan contact met ons op via de volgende contactwijzen.

Contact: U kunt via het onderstaande contactformulier direct contact opnemen met de compliance-afdeling van de Techem Group voor compliance-gerelateerde zorgen, tips en overtredingen.

TellTechem: Via ons TellTechem-meldingskanaal kunnen klanten, leveranciers en andere belanghebbenden veilig en, indien nodig, anoniem melding doen van compliance-gerelateerde zaken. Deze meldingen kunnen gaan over onze Gedragscode, richtlijnen en standaarden of over naleving van relevante wet- en regelgeving.

We nemen iedere melding serieus en onderzoeken deze zorgvuldig waarna we gepaste actie ondernemen wanneer dat nodig is. We beloven dat integer gedrag nooit nadelige gevolgen zal hebben bij de Techem Group.

Techem Gedragscode

Deze Gedragscode is bindend voor onze werkwijze bij Techem. De Gedragscode helpt ons de juiste beslissingen te nemen, gebaseerd op onze fundamentele waarden en ethische principes, zoals eerlijkheid, openheid, helderheid en toewijding.

Dit is GEEN HULPDIENST: Als er sprake is van een bedreiging van leven of eigendom, neem dan meteen contact op met uw lokale hulpdienst (bel 112).

Neem contact op met onze klantenservice voor VRAGEN of TERUGVORDERINGEN m.b.t. tot onze diensten en producten.