Branchevereniging NL.V.V.E. - 25.03.2022

Handboek warmtekostenverdeling bij blokverwarming

Sinds de aanpassing van de Warmtewet, bestaat er nogal wat onduidelijkheid bij woningcorporaties en VvE beheerders over blokverwarming en het verbruiksafhankelijk afrekenen van energiekosten. Er blijkt in de markt grote behoefte aan onafhankelijke kennis over dit onderwerp.

De NLVVE ziet het als haar taak om de consequenties van deze wet- en regelgeving voor de corporaties en VvE beheerders zo transparant mogelijk te maken.

Hier is het ‘Handboek warmtekostenverdeling bij blokverwarming’ uit ontstaan. Dit Handboek beschrijft alle ins en outs van warmtekostenverdeling, gebaseerd op de huidige wetgeving en jurisprudentie. Inclusief verwijzingen naar wetsartikelen en websites. Daarmee geeft dit handboek antwoord op vele vragen die leven in de vastgoedmarkt over de verbruiksafhankelijke energiekostenafrekening. 

Op de website van deze branchevereniging (waar Techem onderdeel van is)  is het handboek te downloaden.