Wet- en regelgeving - 22.03.2023

NEN7440 - Brochure voor bewoners

Duidelijkheid over de verdeling van warmtekosten.


Speciaal voor uw bewoners, of misschien ook voor uzelf?
Voor de NEN7440 is er i.s.m. de Normcommissie en de NEN een brochure gemaakt die bewoners meer uitleg kan geven over de norm. Deze is gepubliceerd op de pagina van de commissie 'Normcommissie Warmte meten en verdelen'.

Bewoners kunnen de brochure gratis downloaden op de website van de NEN. Dit is de link: Brochure_warmtemeten en_verdelen.pdf

NEN 7440 voor warmtekostenverdeling in gebouwen met een gemeenschappelijke energie-installatie is in 2021 opnieuw bekeken. Warmteleveranciers worden in de Warmtewet aanbevolen de norm te gebruiken. Dit geldt voor alle leveranciers, het maakt daarbij niet uit of de warmte wordt geleverd onder de Warmtewet of niet. De norm geldt dus ook voor verhuurders zoals corporaties en Verenigingen van Eigenaren (VvE).  Lees het hele artikel op de website van de Rijskoverheid.

Het is belangrijk dat zoveel mogelijk partijen het eens zijn met de norm. Daarom hebben veel partijen meegewerkt aan het maken van de norm. Niet alleen bedrijven die de warmteafrekening maken of de meetapparatuur leveren, maar ook partijen die opkomen voor de belangen van bewoners, zoals de Woonbond.