NEN Norm - 11.11.2021

NEN Norm voor kostenverdeelsystematiek bij warmtelevering gepubliceerd

NEN 7440:2021 ‘Kostenverdeelsystematiek bij warmtelevering – Eisen voor de toepassing bij collectieve warmtelevering’ is gepubliceerd.

De norm stelt eisen aan de manier waarop een warmtekostenverdeelsysteem moet worden ingevoerd, toegepast en beëindigd voor een gebouw met een systeem van collectieve warmtelevering voor ruimten en/of tapwaterverwarming.

De nieuwe norm, NEN 7440:2021, vervangt de oude norm NEN 7440 en de bijbehorende praktijkrichtlijn NPR 7441. Een belangrijke aanleiding voor de herziening van NEN 7440 is dat de norm aangewezen wordt in de wetgeving en na twintig jaar toe was aan een actualisatie vanwege de ontwikkelingen in de metermarkt. Daarnaast zijn de warmtekostenverdelers technologisch verder ontwikkeld.

Meepraten over de inhoud van normen
Wilt u als belanghebbende partij meepraten over de ontwikkeling van normen op dit gebied? De normcommissie ‘Warmte meten en verdelen’ is in Nederland verantwoordelijk voor het opstellen en onderhouden van de nationale normen voor warmtekostenverdeelsystemen. Stuur voor deelname aan of meer informatie over deze commissie of werkgroep een mail naar bi@nen.nl.

Voor uitgebreide informatie verwijzen we u naar het bericht op nen.nl.
We maken ook graag tijd voor vrij om u live bij te praten.

Neem contact met ons op.