Energieplafond - 19.01.2023

Rijksoverheid - Tegemoetkoming hoge energieprijzen bekend

Het prijsplafond sluit niet altijd goed aan bij huishoudens die een blokaansluiting voor gas, warmte of elektriciteit hebben. Het kabinet werkt daarom met spoed aan een regeling om ook deze groep te helpen met de hoge energieprijzen. Naar verwachting is de regeling midden februari afgerond. Meerdere partijen, waaronder woningbouwcorporaties, hebben om een inschatting van de tegemoetkoming gevraagd, zodat zij hier rekening mee kunnen houden bij het bepalen van de voorschotten voor energie voor hun huurders of leden. De overheid deelt daarom nu vast een indicatie van de tegemoetkoming. De definitieve tegemoetkoming die per aanvraag aan de vereniging van eigenaren (VvE) of verhuurder wordt uitbetaald is nog wel afhankelijk van de verdere uitwerking van de regeling.

Les het hele artikel op de website van de Rijskoverheid

Indicatie tegemoetkoming blokaansluitingen.

De afgelopen maanden is er met de branchevereniging NL.V.V.E. en vele andere stakeholders samengewerkt met de Rijksoverheid.

Met als doel de, door de Tweede Kamer besloten tegemoetkoming, handen en voeten te geven. Via onze, en de website van de NL.V.V.E. is de brief van Minister Rob Jetten in te zien. Hierin staat een indicatie van de te verwachte tegemoetkoming voor huishoudens met blokaansluiting.

Op de website van branchevereniging NL.V.V.E. leest u het hele artikel.