Techem artikel - 01.02.2024

Warmte hoeft onze wereld niet te kosten!

U kent ons van de subbemetering, maar ons netwerk voorziet u in zoveel meer dan dat.

Om de opwarming van de aarde te beperken tot ruim onder 2°C is klimaatverandering één van de grootste uitdagingen van de 21e eeuw - dit maakt duurzame energievoorziening steeds belangrijker!

Bij het bereiken van de klimaatbeschermingsdoelstellingen van een hogere energie-efficiëntie komt Techem om de hoek kijken. Onze focus ligt op efficiënte en steeds meer gedigitaliseerde gebouwtechnologie die het energieverbruik en de CO₂-uitstoot voor verwarming en warm water effectief vermindert en bijdraagt aan klimaatbescherming.

U kent ons van de subbemetering, maar ons netwerk voorziet u in zoveel meer dan dat.
Techem bereidt zich al lange tijd voor op de komende uitdagingen - en biedt u veel meer dan alleen meteropname en facturering op basis van verbruik: we werken voortdurend aan oplossingen voor een succesvolle energietransitie in gebouwen, bijvoorbeeld door digitalisering en innovatieve verwarmingsoplossingen. Maak er gebruik van want de data ligt klaar op de (digitale)plank!

Door het monitoren op het energieverbruik kunt u veel meer doen dan vaak gedacht. Want door energie efficiëntie en de kosteneffectiviteit te verbeteren in gebouwen met blokverwarming ontsnappen we met onze digitale systemen jaarlijks in ruim 11 miljoen woningen wereldwijd aan zo’n 8,7 miljoen CO₂ uitstoot. In Nederland betekent dit voor bewoners een eindafrekening energiekosten die 20% lager kan uitvallen. Zinvol digitaliseren dus!

We kunnen wel stellen dat door gebruik te (blijven maken) van collectieve installaties bewoners meer inzicht grip en zekerheid hebben op de energie afrekening.

Een kleine stap met een hoog resultaat!
Met een met geringe investering, huur i.p.v. koop profiteren beheerders/gebouweigenaren van 10 jaar garantie, betalen jaarlijks een laag bedrag per meter en hebben de zekerheid van onze maximale, nauwkeurige en transparante dienstverlening!

Meer dan energie meten →  Techem.nl
Wij bieden slimme digitale oplossingen voor meer procesefficiëntie en vermindering van CO₂ uitstoot. Zo maken we samen gebouwen slimmer, duurzamer en gezonder voor de toekomst.