Warmtewet - 01.07.2019

Wijzigingen Warmtewet vanaf 1 juli 2019

De Warmtewet is in de afgelopen jaren flink onder de loep genomen op basis van de knelpunten die bij de uitvoering van de wet aan het licht kwamen. Dit heeft geleid tot een aantal wijzigingen en aanvullingen.

In juli 2018 zijn deze wijzigingen door de Eerste Kamer aangenomen en zijn per 1 juli 2019 van kracht. Het document 'Wet tot wijziging van de Warmtewet', dat gezien kan worden als een surplus op de huidige Warmtewet kunt u hier downloaden.

Aanvullend hierop is over de wijzigingen in de Warmtewet per 1 juli 2019 nog het volgende te melden.

Keuze
De Warmtewet zoals deze van kracht werd op 1-1-2014 komt hiermee niet te vervallen. Omdat per 1 juli 2019 ook de kostenverdeelmethodiek weer kan worden toegepast, betekent dit dus dat beide kostenberekeningsmodellen geoorloofd zijn. Als verhuurder / beheerder kunt u dus zowel (blijven) afrekenen volgens de Warmtewet 2014 als via de traditionele kostenverdeling zoals dat vóór de inwerkingtreding van de Warmtewet gebruikelijk was. Wijziging van een reeds gemaakte keuze dient in overleg met en met instemming van uw bewoners te gebeuren.