Gezondheid staat voorop!

Bescherming van bewoners en werknemers heeft topprioriteit. In de huidige situatie heeft de gezondheid van bewoners en werknemers altijd voorrang!

Bescherming van bewoners en werknemers heeft topprioriteit

In de huidige situatie heeft de gezondheid van bewoners en werknemers altijd voorrang. Dit geldt voor de gezondheidsbescherming van de bewoners bij wie wij installatiewerkzaamheden of meteropnames in de appartementen moeten uitvoeren, evenals voor onze klanten, partners en leveranciers.

Dit doen wij met behulp van gezonde medewerkers waarvan wij de gezondheid ook streng bewaken. We willen en moeten met vereende krachten de insluiting van het coronavirus blijven ondersteunen. 

Montage en reparaties in woningen
Wij hebben ons voorbereid om de activiteiten uit te kunnen uitvoeren onder duidelijk omschreven gezondheids- en hygiënemaatregelen in het belang van de bewoners en onze medewerkers. Wij informeren onze klanten en bewoners tijdig over onze activiteiten. Alleen met toestemming van de bewoners voeren wij de werkzaamheden uit in bewoonde ruimtes.

Al onze monteurs zijn te allen tijde verplicht zich strikt te houden aan de officiële hygiëne- en afstandsvoorschriften bij het betreden van complexen. Wij trainen onze medewerkers regelmatig voor dit doel. Alle monteurs hebben ook middelen als mondkapjes, hesjes en handdesinfectie en de mogelijkheid tot het wassen van handen in hun voertuigen. In deze tijden zijn ze natuurlijk verplicht om voldoende afstand tot de bewoners te houden, om zo min mogelijk aan te raken in de appartementen en gebouwen en om goed op de hygiëne te letten als ze onderweg zijn. Bovendien hebben onze medewerkers het recht om een opdracht op eigen verantwoordelijkheid te weigeren als ze niet in staat zijn om de nodige afstand te bewaren of hun gezondheid te beschermen. 

Techem zal te alle tijde de richtlijnen van het RIVM en de Routekaart van De Rijksoverheid aanhouden. 

Met deze maatregelen willen we voldoen aan de huidige eis van afstand en verminderd contact tussen mensen: 

  • Om ook de richtlijnen van het RIVM te ondersteunen, werken de meeste van onze medewerkers momenteel nog steeds vanuit huis. We hebben regelmatig contact met hen in deze uitdagende situatie en moedigen hen aan om ook in hun privéleven de regels op het gebied van hygiëne en afstand in acht te nemen.

  • Naast duidelijke regels over hygiëne en het verminderen van de nabijheid van mensen, speelt de kwestie van de digitalisering en dus de automatisering een belangrijke rol in de mogelijkheid om onze dienstverlening in de huidige situatie in grote mate te handhaven. Het merendeel van de appartementen van Techem in Nederland is uitgerust met een radio-infrastructuur. Overal waar dit het geval is, kunnen we metingen of andere belangrijke gegevens op afstand ontvangen, zelfs in tijden van corona. In veel gevallen verstrekken klanten ons andere benodigde gegevens over digitale kanalen. En de processen voor de facturatie van de verwarmingskosten lopen ook voor een groot gedeelte geautomatiseerd.


Gezien de unieke en in de meeste gevallen zeer uitdagende situatie in ons land, wensen wij alle werknemers en bewoners en ook alle andere mensen in ons land veel kracht, samenhang en solidariteit toe, evenals een goede gezondheid. We zijn ervan overtuigd dat zelfs als Corona er nu voor zorgt dat we allemaal verder uit elkaar moeten gaan - uiteindelijk zal het ons dichter bij elkaar brengen dan voorheen. 

Maikel van Loo 
Algemeen directeur