Techem Norge AS

Techem er en global markedsleder innen økt energieffektivitet i bygg. Vi hjelper våre kunder med å finne smarte løsninger som tilrettelegger for energibesparelser og et godt inneklima. Ved å motivere folk til å ta bærekraftige valg gjør vi bygg grønnere og smartere.

Techem – Vi gjør bygg grønnere og smartere

Med vår strategi og forretningsmodell jobber vi i skjæringspunktet mellom tre viktige megatrender: urbanisering, mobilitet og energieffektivitet. Innovativ og bærekraftig teknologi er kjernen i Techem sin innsats for å gjøre bygg grønnere og smartere.

 

0

land

0 millioner

målere verden over

0 millioner

boliger har tjenestene våre

I Norge står eksisterende bygg for store deler av de totale CO₂-utslippene. Derfor er det uhyre viktig å innføre løsninger som reduserer vann- og energiforbruk på lang sikt. Individuell måling sørger for at hver enkelt beboer kun belastes for sitt eget forbruk. Dette er en mye mer transparent og representativ metode enn kostnadsfordeling pr. kvadratmeter. Videre vil individuell måling gi oversikt over eventuelle varmetap og eventuelt overforbruk i fellesarealer eller garasje. Ved kombinerte bo- og næringsarealer vil det være særdeles gunstig å innføre måling, på den måten unngår man at forbruk generert i næringsarealet fordeles på den enkelte beboer.  

Vi tilbyr en helhetlig tjeneste

Techem har kundeservice i fokus og følger kundereisen fra start til slutt. Vi fungerer som rådgiver for våre kunder slik at de når sine mål. Vi bygger langsiktige kundeforhold basert på trygghet, åpenhet og solid fagkompetanse. Techem konsernet har i mer enn 70 år levert systemer for individuell måling og avregning. Vi tilbyr produkter og tjenesteløsninger som generer energibesparelser og sørger for et bedre inneklima i leiligheter.

Vi er en totalleverandør, dette innebærer at vi hjelper våre kunder med alt fra rådgivning og prosjektering av målerstruktur ved nybygg, til avlesning og avregning av individuelt forbruk. Vi tilbyr bærekraftige løsninger som er tråd med europeisk lovgivning (EED)

Techem: For den digitale energiomstillingen i bygninger

Klimaendringer er en av vår tids største utfordringer. I Techem er vi klar over vårt ansvar og jobber derfor med løsninger for en vellykket energiomstilling i bygninger.

En ting er klart: Bare ved hjelp av digitalisering er en nesten klimanøytral bygningsmasse mulig å fremstille. Dette fordi at vi med digitale løsninger og målere kan redusere energiforbruket, samt øke effektiviteten og fornybar energiproduksjon på tvers av sektorer.

Digitalisering gjør derfor eiendomsforvaltningen mer økonomisk, pålitelig og praktisk. Klimabeskyttelse, prosesseffektivitet og juridisk etterlevelse går hånd i hånd. 

 

 

Ingen energiomstilling uten digitalisering

Men hvorfor er digitalisering i bygninger nødvendig? Fordi forbruksdata bare kan registreres regelmessig med trådløse målere og gode digitale løsninger.

Den resulterende databasen skaper klarhet og bevissthet rundt vann- og energiforbruk blant eiere og beboere. Dette muliggjør optimal planlegging og kontroll, samt energieffektiv generering og distribusjon. Forbrukerne kan også lettere spare energi.

Som leverandør av energitjenester og målere ser vi på det som vår oppgave å skape smarte, digitale og ressursbesparende løsninger for morgendagens eiendomsbransje. Våre produkter og tjenester er derfor alltid utformet med et klart mål i tankene: Vi ønsker å redusere CO₂-utslippet fra eiendom.

Vi tråkker veien til et nesten klimanøytralt nabolag i 2050

Reduksjon av CO₂- utslippet i bygninger bidrar betydelig til dette.

Andre tjenester fra Techem