Fordelingsregnskap

Ved å måle og fordele energikostnader etter faktisk forbruk oppnår man en bevissthet rundt energibruk. Normalt reduseres forbruket med opptil 30 % ved innføringen av individuell måling og avregning. Dette vil ha merkbar effekt både økonomisk og miljømessig. Ingen har samme forbruk, og derfor vil en fordeling etter faktisk forbruk også være den mest rettferdige løsningen.

Fordeling og avregning gir full oversikt over energiforbruk

Vi tilbyr en helhetlig tjeneste

Avregning av energikostnader i sameier og borettslag kan være en utfordrende oppgave. Siden 1952 har Techem tilbudt en totalleveranse av individuell måling, hvilket inkluderer leveranse av egenproduserte målere og tilbehør, systeminstallasjon, kundeservice og tjenester.

Vi tar hånd om fordelingsregnskapet

Fordelingsregnskapet tar for seg generelt og individuelt forbruk av vann, varme, elektrisitet og gass. Basert på vårt fordelingsregnskap vil du få både riktig og rettferdig fordeling av energikostnader. Klikk her for å lese mer om hva individuell måling er.

Rettferdig kostnadsfordeling

I mange borettslag og sameier fordeles det totale vann- og energiforbruket basert på kvadratmeterstørrelse, noe som fører til skjevfordeling av kostnader og lite fokus på energieffektivitet. Med våre løsninger sørger vi for at du kun betaler for det du faktisk bruker.

Avregning av ditt vann- og energiforbruk

Vi samler data fra målerne, og kalkulerer hvor mye varme, vann og strøm du har brukt. Videre produserer vi et komplett fordelingsregnskap som gjøres tilgjengelig i form av et avregningsvedlegg. Vedlegget kan lastes ned via Techem Beboer App.

Hvorfor velge individuell måling?

Techem kan garantere en rettferdig fordeling av kostnader knyttet til eiendommens vann- og varmeforbruk. Finn ut hvordan individuell måling bidrar til dette ved å se filmene nedenfor.

Ytterligere dokumenter og materiale for deg 

Har du spørsmål? Kontakt oss gjerne!

Ring eller send oss en e-post om du lurer på noe.

Du er kanskje også interessert i 

Referanser

Les våre kundereferanser.

Trådløs fjernavlesning

Techem sin trådløse fjernavlesning forbereder deg til krav om individuell måling som fremkommer i EU-direktivet. Les mer om trådløs fjernavlesning her.

Techem Administrator Portal

Ved hjelp av Techem Administrator Portal sikres både forretningsfører og styret en effektiv administrasjon av målerdata og en enklere distribusjon av avregningvedlegg.