Fordeling og avregning gir full oversikt over energiforbruk

Hvorfor velge individuell måling?

Techem kan garantere en rettferdig fordeling av kostnader knyttet til eiendommens vann- og varmeforbruk. Finn ut hvordan individuell måling bidrar til dette ved å se filmene nedenfor.

Ytterligere dokumenter og materiale for deg 

p1325m2284465

Kontakt oss

Få raskere svar på spørsmålene dine ved å ringe eller sende oss en e-post.

Du er kanskje også interessert i 

Trådløs fjernavlesning

Techem sin trådløse fjernavlesning forbereder deg til krav om individuell måling som fremkommer i EU-direktivet. Les mer om trådløs fjernavlesning her.

Techem Administrator Portal

Ved hjelp av Techem Administrator Portal sikres både forretningsfører og styret en effektiv administrasjon av målerdata og en enklere distribusjon av avregningvedlegg.

Energieffektivitetsdirektivet

Energieffektivitetsdirektivet (EED) trådde i kraft i EU i 2012. Les mer om EED her.