Fordelingsregnskap

Ved å måle og fordele energikostnader etter faktisk forbruk oppnår man en bevissthet rundt energibruk. Normalt reduseres forbruket med opptil 30 % ved innføringen av individuell måling og avregning. Dette vil ha merkbar effekt både økonomisk og miljømessig. Ingen har samme forbruk, og derfor vil en fordeling etter faktisk forbruk også være den mest rettferdige løsningen.

Fordeling og avregning gir full oversikt over energiforbruk

Hvorfor velge individuell måling?

Techem kan garantere en rettferdig fordeling av kostnader knyttet til eiendommens vann- og varmeforbruk. Finn ut hvordan individuell måling bidrar til dette ved å se filmene nedenfor.

Ytterligere dokumenter og materiale for deg 

Har du spørsmål? Kontakt oss gjerne!

Ring eller send oss en e-post om du lurer på noe.

Du er kanskje også interessert i 

Referanser

Les våre kundereferanser.

Trådløs fjernavlesning

Techem sin trådløse fjernavlesning forbereder deg til krav om individuell måling som fremkommer i EU-direktivet. Les mer om trådløs fjernavlesning her.

Techem Administrator Portal

Ved hjelp av Techem Administrator Portal sikres både forretningsfører og styret en effektiv administrasjon av målerdata og en enklere distribusjon av avregningvedlegg.