Radiatormålere

Elektronisk måler til registrering av varmeforbruket fra en radiator

Radiatormålere registrerer det nøyaktige varmeforbruket per radiator ved hjelp av to- sensorprinsippet. Det vil si at måleren registrerer og differensierer mellom radiator- og romtemperatur, dette sikrer optimal måling av det faktiske forbruket til hver enkelt radiator. Solinnfall vil derfor ikke ha innvirkning på tellerstanden. En synliggjøring av individuelt forbruk gir insentiver til sparing da man får et konkret forhold til hvor mye man bruker. Les mer om individuell måling her

Er du ikke sikker på hvilke målere du har behov for?

Ta kontakt med oss, så finner vi de riktige målerne og tjenestene for din bolig. Techem koordinerer hele prosessen fra installasjon til service, vi er en totalleverandør, hvilket inkluderer målere såvel som tjenester for avlesning- og avregning av individuelt forbruk. 

 
Hva innebærer individuell måling av varmeforbruk? 

Dine fordeler med radiatormålere fra Techem

Våre radiatormålere sikrer nøyaktig avlesning av varmeforbruket i din eiendom.

1

Komplett service

Vi håndterer planlegging, installasjon og vedlikehold. Du kan stole fullt og helt på våre mange års ekspertise.

2

Forbereder deg på fremtiden

Med våre radiatormålere forbereder du deg på kravene i det europeiske energieffektivitetsdirektivet (EED).

3

Ingen flere tidkrevende avtaler

Takket være vår praktiske fjernlesing via trådløs teknologi, trenger ikke beboerne å være hjemme for måleravlesning. Tidkrevende avtaler for er derfor ikke nødvendig lenger.

1

Spar deg selv for måleravlesningsdatoen

Avlesning av radiatormålerne gjøres ved hjelp av trådløs teknologi uten å måtte gå inn i leiligheten.

2

Rettferdig avregning

Med vår trådløse fjernavlesning får hver leilighet en avregning basert på faktisk varmeforbruk, så du betaler kun for eget forbruk.

p1325m2284465

Har du spørsmål? Kontakt oss gjerne!

Ring eller send oss en e-post om du lurer på noe.