Les om hvordan du kommer i gang

Individuell måling

Individuell måling er et av de sterkeste virkemidlene vi har for å øke bevisstheten rundt vann- og energiforbruk.

Spar energi med Techem

Ved enkle grep kan du redusere ditt eget vann- og energiforbruk og spare energi. Hva kan du gjøre hjemme for å spare energi? Våre tips avslører dette!

Trådløs fjernavlesning

Techem har utviklet sitt eget system for avlesning av målerverdier, Techem Smart System (TSS). Systemet er trådløst og leser av målere automatisk.