Techem Beboer App

I beboerappen kan du lære mer om ditt eget forbruksmønster og dermed gjøre endringer som vil spare både penger og miljøet.

Individuell måling

Individuell måling er et av de sterkeste virkemidlene vi har for å øke bevisstheten rundt vann- og energiforbruk.

Spar energi med Techem

Ved enkle grep kan du redusere ditt eget vann- og energiforbruk og spare energi. Hva kan du gjøre hjemme for å spare energi? Våre tips avslører dette!

Trådløs fjernavlesning

Techem har utviklet sitt eget system for avlesning av målerverdier, Techem Smart System (TSS). Systemet er trådløst og leser av målere automatisk.