Individuell måling

Forbruk av vann og energi varierer fra leilighet til leilighet basert på blant annet antall beboere og forbruksmønster. I mange tilfeller fordeles kostnadene pr. areal, noe som ikke tar høyde for varierende forbruk i leilighetene. Individuell måling fordeler kostnadene på boenhetene etter faktisk forbruk.

Hvorfor velge individuell måling?

Ingen har det samme forbruket. Statistikk indikerer at 15 % av beboere står for 50 % av forbruket, dermed betaler ofte majoriteten av beboere for overforbruket til minoriteten. De som har et normalt forbruk vil dermed være tjent med innføring av individuell måling.

Rettferdig

Ved innføring av individuell måling monteres undermålere i hver enkelt bolig, disse registrerer reelt forbruk pr. leilighet.

Reduserer forbruk og kostnader

Synliggjøring av individuelt forbruk gir insentiver til sparing, studier viser at forbruket synker med opptil 30 % ved innføringen av individuell måling.

Et godt valg for fremtiden

Sammen må vi redusere CO₂-utslippene med 50 % innen 2030. For å oppfylle våre nasjonale miljøambisjoner vil individuell måling kunne være en del av løsningen.

Krav om individuell måling i EU-direktiv

Med endringen av det europeiske energieffektivitetsdirektivet (EED) tilhører fremtiden fjernavleste målere. Målet med direktivet er å redusere energiforbruket i EU på lang sikt. All vår teknologi er derfor utviklet i henhold til EED. Les mer om EED her.

Vi produserer fordelingsregnskap

Basert på innsamlede avlesninger fra alle boligens installerte målere, utarbeider vi et fordelingsregnskap. Det tar for seg generelt og individuelt forbruk av vann, varme, elektrisitet og gass. Les mer om tjenesten fordelingsregnskap her.
Hva innebærer individuell måling av varmeforbruk?

Kontakt oss

Få raskere svar på spørsmålene dine ved å ringe eller sende oss en e-post.