Hvorfor velge individuell måling?
Ingen har det samme forbruket. Statistikk indikerer at 15 % av beboere står for 50 % av forbruket, dermed betaler ofte majoriteten av beboere for overforbruket til minoriteten. De som har et normalt forbruk vil dermed være tjent med innføring av individuell måling.
Rettferdig
Ved innføring av individuell måling monteres undermålere i hver enkelt bolig, disse registrerer reelt forbruk pr. leilighet.
Reduserer forbruk og kostnader
Synliggjøring av individuelt forbruk gir insentiver til sparing, studier viser at forbruket synker med opptil 30 % ved innføringen av individuell måling.
Et godt valg for fremtiden
Sammen må vi redusere CO₂-utslippene med 50 % innen 2030. For å oppfylle våre nasjonale miljøambisjoner vil individuell måling kunne være en del av løsningen.

Hva innebærer individuell måling av varmeforbruk?

Kontakt oss
Få raskere svar på spørsmålene dine ved å ringe eller sende oss en e-post.