Vi sikrer den digitale energiomstillingen i bygninger

Techem er en servicepartner som gjør bygg "grønnere og smartere". Vi er klar over vårt ansvar og har gjort det til vårt oppdrag å finne løsninger som gjør det mulig for eiendomsbransjen og samfunnet å møte behovet for klimavern, digitalisering og sunnere boliger. 

1440165473
Våre mål: Bærekraft og digitalisering
1
Fremme digitalisering av eiendom
Vi ønsker å sikre innovasjon i eiendomsbransjen ved å tilby våre kunder digitale løsninger for å spare energi.
2
Forbedre lønnsomheten
Digitalisering kan gjøre administrative prosesser raskere og mer effektive når for eksempel smarte løsninger bidrar til å spare energi. I tillegg sparer du tid og kostnader.
3
Beskytte miljøet gjennom digitalisering
Vi har en vellykket tilnærming: I nesten 12 millioner hjem over hele verden unngår vi hvert år rundt 8,7 millioner tonn CO₂-utslipp med våre løsninger og produkter.

Vi leder an – Techem energipolitikk

Techem har stått for effektiv bruk av energi og vann med innovative løsninger siden 1952. Vi jobber for miljø- og klimavern i alle deler av selskapet.

Hva gjør Techem for kilmavern?

Vi overvåker kontinuerlig om organisasjonen vår er energieffektiv og gjør forbedringer der det er mulig. Regelmessige revisjoner og vurderinger bidrar til dette. Vi involverer også aktivt våre ansatte i gjennomføringen av energipolitikken. 

Vi ønsker å:

  • Bevare ressurser og beskytte miljøet.
  • Forbedre energieffektivitet og kostnadseffektivitet.
  • Øke forsyningssikkerheten og systemtilgjengeligheten. 

Ved å digitalisere eiendomsbransjen bidrar vi allerede med å bevare ressurser og redusere belastningen på miljøet. 

 

Vi gjør bygg "grønnere og smartere"
Bli bedre kjent med oss