Bærekraft og digitalisering hos Techem

I Techem har vi gjort det til vårt mål å bevare ressurser og beskytte miljøet – sammen med deg. For å kunne oppnå dette er vi helt avhengig av digitalisering. Med digitale løsninger oppnår vi større energieffektivisering av og i eiendom, og som regel også en mer rettferdig kostnadsfordeling.

Bli med på vår bærekraftsreise

Bærekraftsrapportering

Med vår bærekraftsrapportering ønsker vi å skape åpenhet om hvordan vi som selskap presterer på områdene miljø, samfunn og selskapsledelse. 

Vi sikrer den digitale energiomstillingen i bygninger

Techem er en servicepartner som gjør bygg grønnere og smartere. Vi er klar over vårt ansvar og har gjort det til vårt oppdrag å finne løsninger som gjør det mulig for eiendomsbransjen og samfunnet å møte behovet for klimavern, digitalisering og sunnere boliger. 

Våre mål: Bærekraft og digitalisering

1

Fremme digitalisering av eiendom

Vi ønsker å sikre innovasjon i eiendomsbransjen ved å tilby våre kunder digitale løsninger for å spare energi.

2

Forbedre lønnsomheten

Digitalisering kan gjøre administrative prosesser raskere og mer effektive når for eksempel smarte løsninger bidrar til å spare energi. I tillegg sparer du tid og kostnader.

3

Beskytte miljøet gjennom digitalisering

Vi har en vellykket tilnærming: I 13,1 millioner boliger verden over bidrar vi allerede med å redusere CO₂–utslippet med våre produkter og tjenester.

Vi leder an – Techem energipolitikk

Techem har stått for effektiv bruk av energi og vann med innovative løsninger siden 1952. Vi jobber for miljø- og klimavern i alle deler av selskapet.

Hva gjør Techem for klimavern?

Vi overvåker kontinuerlig om organisasjonen vår er energieffektiv og gjør forbedringer der det er mulig. Regelmessige revisjoner og vurderinger bidrar til dette. Vi involverer også aktivt våre ansatte i gjennomføringen av energipolitikken. 

Vi ønsker å:

  • Bevare ressurser og beskytte miljøet.
  • Forbedre energieffektivitet og kostnadseffektivitet.
  • Øke forsyningssikkerheten og systemtilgjengeligheten. 

Ved å digitalisere eiendomsbransjen bidrar vi allerede med å bevare ressurser og redusere belastningen på miljøet. 

 

Vi tar ansvar for klimavern

EED: Lavere energiforbruk og større åpenhet

Med endringen av det europeiske energieffektivitetsdirektivet (EED) tilhører fremtiden fjernavleste målere. Målet er å redusere energiforbruket i EU på lang sikt. All vår teknologi er derfor utviklet i henhold til EED. Les mer om EED her.

DHL’s GoGreen- tjeneste

Brev og pakker forårsaker CO₂-utslipp. I Techem bruker vi derfor GoGreen-tjenesten fra Deutsche Post DHL. Denne tjenesten går ut på at konsernet betaler en tilleggsavgift i porto som DHL til gjengjeld investerer i klimavernprosjekter.

Støtt klimavern med administratorportalen

Techem Administrator Portal er en av flere løsninger som viser hvordan digitalisering er med på å øke vårt fokus på bærekraft. Portalen åpner for en nesten papirløs og utelukkende mer miljøvennlig avregning av vann- og energiforbruk.

Spar energi med Techem

Ved enkle grep kan du redusere ditt eget vann- og energiforbruk og spare energi. En bevisstgjøring rundt forbruk på generell basis vil gagne miljøet og redusere dine energikostnader. Hva kan du gjøre hjemme for å spare energi? Våre tips avslører dette!

Techem og FNs bærekraftsmål

FNs bærekraftsmål består av 17 mål og 169 konkrete delmål som verdenssamfunnet ble enig om i 2015. Sammen må vi redusere CO₂-utslippene med 50 % innen 2030. Du kan lese mer om hvordan Techem bidrar til FNs bærekraftsmål her.