Compliance og GDPR hos Techem

Vi setter rammene for våre handlinger i selskapet og i forhold til forretningspartnere og offentligheten. Dette gjelder Techem Group International, alle medlemmer av ledelsen og ansatte i Techem Norge AS.

Vi forplikter oss

Som en av de ledende servicepartnerne for grønne og smarte bygninger, er vi bevisst på vårt ansvar overfor våre kunder, forretningspartnere og samfunnet. Vi legger stor vekt på forsvarlig forretningsførsel. I tillegg til vårt daglige arbeid fungerer Techems adferdskodeks som en tydelig erklæring og ambassadør for å formidle våre verdier utad.

Gjennom et Compliance Management System som omfatter hele Techem, er temaer som forebygging av bestikkelser og korrupsjon, overholdelse av kartell- og konkurranselovgivning, svindelforebygging, samt forebygging av hvitvasking og finansiering av terrorisme forankret i selskapet.

Rapporteringsmekanisme: Hvis du har informasjon om ulovlig eller upassende oppførsel hos Techem, kan du kontakte oss via følgende kontaktkanaler.

Direkte kontakt: Du kan kontakte Techem Norge direkte på info@techem.no med bekymringer, tips og brudd på compliance.

TellTechem: Via vår TellTechem rapporteringskanal kan kunder, leverandører og andre interessenter trygt og om nødvendig, anonymt sende inn tips om compliance-relaterte saker. Rapporteringene bør henvise til adferdskodeksen, retningslinjer og standarder eller samsvare med gjeldende lover og forskrifter.

Vi tar alle tips på alvor, undersøker dem grundig og iverksetter passende tiltak eller konsekvenser om nødvendig. Vi forsikrer at integreringen av våre etiske retningslinjer på ingen tidspunkt vil føre til ugunstige konsekvenser fra Techem.

Vi tar ansvar

Respekt for menneskerettigheter og omgivelser er en viktig del av vår selskapskultur.

Vår adferdskodeks - dynamisk og visjonær

Hos Techem er vi forpliktet til å jobbe i henhold til vår adferdskodeks. Den hjelper oss med å ta de riktig beslutningene, og baserer seg på våre grunnleggende verdier og etiske prinsipper som ærlighet, åpenhet, høflighet og forpliktelse.